Adresy i pracownicy


  Biblioteka Główna UPJPII
  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  tel. 12 421 84 40, 12 423 50 05; fax 12 423 50 41
  email: biblioteka@upjp2.edu.pl

  Dyrektor - ks. dr hab. Jan Bednarczyk
  e-mail: atbednar@cyf-kr.edu.pl

  Zastępca dyrektora - mgr Władysław Szczęch
  e-mail: pwszcz@upjp2.edu.pl

  Sekretariat - mgr Marta Wójtowicz-Kowalska
  e-mail: atwojtow@cyf-kr.edu.pl
  tel. 12 252 35 72

  Biblioteka UPJPII - Czytelnia i Wypożyczalnia
  tel. 12 252 35 65
  e-mail: wypozyczalnia@upjp2.edu.pl


  mgr Bogusława Lizoń-Kopka
  e-mail: atlizonb@cyf-kr.edu.pl
  mgr Anna Nowak
  e-mail: atsalady@cyf-kr.edu.pl
  mgr inż. Piotr Olszewski
  e-mail: atolszep@cyf-kr.edu.pl
  mgr Mirosława Zielińska
  e-mail: atzielin@cyf-kr.edu.pl
  mgr Aleksandra Zoń-Górecka
  e-mail: atzongor@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka UPJPII - Bibliotekarz systemowy
  tel. 12 252 35 82

  mgr Danuta Rebech
  e-mail: atrebech@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka UPJPII - Opracowanie
  tel.

  mgr Dorota Chomko
  e-mail: atchomko@cyf-kr.edu.pl
  mgr Agnieszka Dec
  e-mail: atdec@cyf-kr.edu.pl
  mgr Marta Grzeszczuk
  e-mail: atgrzesz@cyf-kr.edu.pl
  mgr Marta Piechnik-Dubis
  e-mail: atpiechn@cyf-kr.edu.pl
  mgr Beata Wieczorek
  e-mail: atwieczo@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka UPJPII - Opracowanie przedmiotowe
  tel.

  mgr Maciej Gradowski
  e-mail: atgradow@cyf-kr.edu.pl
  mgr Magdalena Olszewska
  e-mail: atolszew@cyf-kr.edu.pl
  mgr Joanna Siuda
  e-mail: atsiuda@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka UPJPII - Stare druki
  tel.

  mgr Agata Jaśko
  e-mail: atjasko@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka UPJPII - Gromadzenie
  tel. 12 252 35 78

  dr Renata Dulian
  e-mail: atdulian@cyf-kr.edu.pl
  ks. dr Tomasz Szarliński
  e-mail: atszarli@cyf-kr.edu.pl
  mgr Marta Wójtowicz-Kowalska
  e-mail: atwojtow@cyf-kr.edu.pl

  Biblioteka UPJPII - Automatyzacja
  tel.

  mgr inż. Dorota Górska
  e-mail: atgorska@cyf-kr.edu.pl
  dr Małgorzata Janiak
  e-mail: atjaniak@cyf-kr.edu.pl
  mgr Piotr Kowalski
  e-mail: peterk@interia.pl


  Biblioteka UPJPII - Czasopisma
  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  tel. 12 252 35 80
  e-mail: biblczasop@upjp2.edu.pl

  mgr Stanisław Chudzio
  e-mail: stasion@poczta.onet.pl
  mgr Danuta Gurdak
  e-mail: atgurdak@cyf-kr.edu.pl
  mgr Agnieszka Nowicka
  e-mail: atnowick@cyf-kr.edu.pl
  Iwona Okońska
  e-mail: atokonsk@cyf-kr.edu.pl

  Biblioteka UPJPII - Gromadzenie czasopism
  tel.

  mgr Wojciech Skorupski
  e-mail: atskorup@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, I piętro
  tel. 12 422 57 85 w. 25
  email: biblhistk@upjp2.edu.pl

  mgr Izabela Furtak
  e-mail: atfurtak@cyf-kr.edu.pl
  mgr Małgorzata Szewczyk
  e-mail: atszewcz@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka Wydziału Filozoficznego UPJPII
  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  tel.
  email: biblfiloz@upjp2.edu.pl

  mgr Marta Obrok
  e-mail: atobrokm@cyf-kr.edu.pl
  mgr Monika Połowianiuk
  e-mail: atwyjasn@cyf-kr.edu.pl


  Biblioteka Instytutu Liturgicznego UPJPII
  31-014 Kraków, ul. Sławkowska 24
  tel. 12 421 75 25
  email: biblinstlit@upjp2.edu.pl

  dr Stanisława Postawa
  e-mail: atpostaw@cyf-kr.edu.pl
  s. mgr Barbara Bonar
  e-mail: atbonar@cyf-kr.edu.pl