Koordynatorzy prac związanych z e-nauczaniem


  - mgr inż. Dorota Górska
  tel. 12 423 50 05 w. 316 lub 12 421 84 40 w. 316
  e-mail: atgorska@cyf-kr.edu.pl

  - ks. dr Roman Mazur
  tel. 12 252 85 00 w. 536
  e-mail: rmazur@salezjanie.pl

  Zadania koordynatorów:
  • nadzorowanie funkcjonowania platformy e-learningowej w UPJPII,
  • organizacja szkoleń dla wykładowców korzystających z systemu Blackboard,
  • koordynacja prac związanych z zakładaniem kursów na platformie e-learningowej,
  • współpraca z Wydziałami przy zakładaniu kont studenckich,
  • nadawanie haseł użytkownikom platformy,
  • prowadzenie ewidencji.