Informacje dla Wykładowców


  Od roku akademickiego 2009/2010 wprowadzono na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie możliwość prowadzenia zajęć e-learninowych z wykorzystaniem platformy Blackboard Academic Suite, firmy Blackboard Inc. zainstalowanej w ACK Cyfronet AGH.

  Na platformie e-learningowej można umieszczać:
  - materiały informacyjne (np. tematy wykładów, spisy lektur, adresy polecanych stron internetowych, terminy ważnych spotkań),
  - treść wykładów (może być ona wzbogacona o grafikę, animacje lub filmy),
  - testy (można ustalić dozwoloną liczbę wejść i zadać automatycznie komputerowi zliczanie punktów),
  - interaktywne zadania i pytania problemowe,
  Udział studentów w zajęciach może być monitorowany.
  Możliwości platformy e-learningowej mogą być wykorzystywane w całości lub częściowo (zależy to od decyzji prowadzącego).

  Pracownicy Dydaktyczni zainteresowani korzystaniem z e-laerningu powinni:
  1. Odbyć szkolenie w zakresie korzystania z platformy Blackboard.
  Podczas szkolenia każdemu pracownikowi zostają przydzielone dwa konta (pracownicze i testowe). Dostęp do kont chroniony jest hasłem.
  2. Skontaktować się z koordynatorem i przekazać dane potrzebne do założenia kont i kursów:
  - nazwę zakładanego kursu,
  - listę studentów z adresami mailowymi.
  3. Konta użytkowników i identyfikatory nowych kursów są wprowadzane do systemu przez administratorów systemu Blackboard w ACK CYFRONET AGH.
  4. Po założeniu kont i kursów Pracownicy otrzymują listę z przydzielonymi loginami i hasłami.