Informacje dla Studentów


  1. UPJPII korzysta z platformy Blackboard Academic Suite, firmy Blackboard Inc. zainstalowanej w ACK Cyfronet AGH, znajdującej się pod adresem:

  http://blackboard.cyfronet.pl


  2. Studenci biorący udział w kursach e-learningowych otrzymują od wykładowców indywidualny login i hasło, które umożliwiają wejście na platformę kursów e-learningowych.
  3. Po zalogowaniu się, studenci poszczególnych wydziałów i kierunków, mają dostęp do przeznaczonych dla nich kursów.
  4. Materiały dydaktyczne umieszczone na platformie mogą mieć bardzo różnorodną formę. Mogą być to teksty informacyjne, wykłady (często wzbogacone o grafikę, filmy czy animacje), lub ćwiczenia bądź testy.
  5. Studiowanie z wykorzystaniem metody e-learning związane jest z przyswojeniem sobie treści umieszczonych na platformie, rozwiązaniem zadań, testów i ćwiczeń.
  Pracę tę studenci mogą wykonywać, bez konieczności przyjeżdżania na uczelnię.
  Studenci, którzy mają problemy z dostępem do Internetu mogą korzystać z 50 stanowisk komputerowych w bibliotece UPJPII
  6. Biorąc udział w szkoleniu e-learningowym studenci mają dostęp do zamieszczonych materiałów o każdej porze dnia, przez określony czas trwania kursu.