Poświęcenie kaplicy bł. Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1

    31 maja 2011 r.