Narodowy Program Rozwoju Humanistyki


  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza 5 konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

  1. Moduł badawczy
  1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej - moduł badawczy 1.1.
  Ogłoszenie, wzór wniosku

  2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.
  Ogłoszenie, wzór wniosku

  2. Moduł wspierający młodych humanistów
  1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej - moduł wspierający młodych naukowców 2.1.
  Ogłoszenie, wzór wniosku

  2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki. - moduł wspierający młodych naukowców 2.2.
  Ogłoszenie, wzór wniosku

  3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie
  1. konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie - moduł upowszechniający wyniki badań 3.1 i 3.2.
  Ogłoszenie, wzór wniosku