Wernisaż wystawy "O ratowaniu "Vita Christi" Ludolfa z Saksonii"