XVII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych Fides w Bibliotece UPJPII - 13 IX 2011