Paweł Polak


dr filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody PAT. Obszary zainteresowań: polska filozofia przyrody I połowy XX wieku, problem czasu, filozofia nauki, filozofia (computer science).

Artykuły: