Karl Barth


(1986-1968) – szwajcarski teolog należący do tradycji kalwińskiej. Jego komentarz do Listu do Rzymian św. Pawła (Römerbrief, 1922) uznany został za jedno z najważniejszych dzieł teologicznych XX wieku, które zainaugurowało przełomową dla myśli protestanckiej tzw. teologię dialektyczną.

Artykuły: