Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki„Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” to recenzowany rocznik podejmujący zagadnienia szeroko rozumianej filozofii humanistycznej. Jest to próba zmierzenia się z wielobarwnym wachlarzem problemów, związanych z refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą sferą kultury, bez porzucania reguł rzetelnego namysłu, oferowanych przez humanistyczną gałąź filozofii.

Przyjmujemy do publikacji oryginalne opracowania badawcze, recenzje, sprawozdania, eseje, polemiki i inne, zgodne z profilem tematycznym pisma oraz zredagowane zgodnie ze standardami „Racjonaliów”. Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres racjonalia@gmail.com. Drogą elektroniczną możemy również udzielić wszelkich informacji na temat publikowania tekstów w naszym czasopiśmie.

Wszystkie teksty przechodzą przez proces recenzji, który nie trwa dłużej niż 3 miesiące.

Czasopismo ukazuje się w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w internecie.