Racjonalia. Z punktu widzenia humanistykiRacjonalia. Z punktu widzenia humanistyki to recenzowane czasopismo z pogranicza filozofii, humanistyki oraz nauk społecznych. Jest to próba zmierzenia się z wielobarwnym wachlarzem problemów, związanych z refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą sferą kultury, bez porzucania reguł rzetelnego namysłu, oferowanych przez humanistyczną gałąź filozofii. Słowem: próba racjonalizacji humanistycznego namysłu nad człowiekiem, społeczeństwem i kulturą.

Obszary badawcze: etyka, estetyka, filozofia państwa i prawa, filozofia muzyki, filozofia religii, filozofia sportu, nauka a wiara, metodologia humanistyki i inne. Szczegóły na temat obszarów badawczych oraz informacje dla autorów znajdują się w działach dostępnych za pomocą nawigacji u góry strony. Opublikowane numery są dostępne w dziale Tomy. Zapraszamy do współpracy!