PATOSRedakcja
Agnieszka Filipowicz – redaktor naczelny
Anna Popis-Witkowska – korekta
Marta Maj
Bartłomiej Kwiatek – projekt, łamanie, DTP i strona WWW
Ewa Korbut
Piotr Klimowski
Weronika Szewczyk
Michał Tomzik

Dofinansowanie
Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Info
ISSN: 1508-1834
rok założenia: 2001
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: 210 mm x 274 mm (pomniejszone A4)
objętość: 20 - 24 strony (w zależności od wydania)
nakład: 1000 egz. egzemplarzy

Parametry eksportu dla reklamodawców
Format: 210 mm x 274 mm (pomniejszone A4)
Spady: 2 mm
Rozdzielczość: 300 DPI

NIE ZWRACAMY TEKSTÓW NIE ZAMÓWIONYCH I ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ICH REDAGOWANIA I SKRACANIA!
NIE ODPOWIADAMY ZA TREŚĆ REKLAM !