Vita Academica. Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie...