Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym (2014/15)


Sylabus