ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonek


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 13.15
  ul. Loretańska 11

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag potrzebnych przed lekturą Biblii [w:] M. Basiuk, A. Malina [red.], Będziecie moimi świadkami. Księga Pamiątkowa dla Księdza Józefa Kozyry Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 65 rocznicę urodzin, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2012, s. 109-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblijne zaplecze rozważań adhortacji na temat małżeństwa i rodziny w planie Bożym [w:] S. Vojtko [red.], Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencje, Bratislava: Inštitut rodiny Jána Pavla II. v Bratislave 2012, s. 45-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrystus arcykapłan na wieki [w:] T. Jelonek, R. Bogacz [red.], Aspekty Biblijnego przesłania I (Biblia w kulturze świata), Kraków: i-Press 2012, s. 9-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] Z. Włodarczyk [red.], Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szefera Polskiej Akademii Nauk 2011, s. 6-7.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja wydawnicza [w:] Z. Włodarczyk [red.], Przyroda w Biblii „od cedrów do hizopu”, Kraków: Bonus Liber 2011, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblijny obraz ofiary Abrahama – kilka pytań [w:] A. Gorzkowski, Ł. Kamykowski, K. Panuś [red.], Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, Kraków: UNUM 2011, s. 11-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblijne pojęcie wolności w kontekście współczesności [w:] A. Blaščikova, P. Kondrla [red.], Autentická sloboda a viera (Zborník monografických štúdií), Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2011, s. 55-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwanaście pokoleń Izraela [w:] B. Strzałkowska [red.], Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 767-788.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oryginalność biblijnego pojęcia stworzenia [w:] W. Chrostowski [red.], Nie wstydzą się Ewangelii, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 203-219.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stworzenie i wcielenie jako przesłanki biblijnej wizji człowieka [w:] [red.], Budujcie Civitas Christiana, Rzeszów: 2011, s. 79-98.
 • Pisma Święte jako źródło Pawłowej teologii [w:] M. Kardis, D. Slivka [red.], Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 13-18.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Warunkowa przydatność fortyfikacji obronnych na tle Królewskich dziejów Izraela (310012)
 • Teoretyczne i praktyczne zadania Kościoła w zakresie przygotowania do zawarcia małżeństwa i stworzenia rodziny ()
 • Recepcja postaci Judasza w kulturze polskiej (340611)
 • Objawienie imienia Bożego - początkiem Wyjścia. Studium struktury literackiej Księgi Szemot (310011)

Wygłoszone Referaty:

 • Biblijny obraz Miłosierdzia Bożego [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego, 7 maja 2016, .
 • Biblia jako gwarancja przetrwania naszej kultury [podczas konferencji:] Kulturowa rola Biblii: dziś i jutro, 6 kwietnia 2016, .
 • Istotne znaczenie historycznego kontekstu Bożego Objawienia [podczas konferencji:] Biblia Księgą wiary, 12 marca 2016, .
 • Uległość woli czy manifestacja miłości. Istota biblijnego posłuszeństwa [podczas konferencji:] Posłuszeństwo w Biblii, 25 lutego 2016, .
 • Potęga mitu w służbie Prawdy [podczas konferencji:] Biblia w świecie mitów, 26 listopada 2015, .
 • Mesjanizm w objawieniu biblijnym [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego, 14 listopada 2015, .
 • Początki Izraela [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 21 maja 2015, .
 • Przymierze jako model religii i prawa Izraela [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego, 9 maja 2015, .
 • Kulturowe uwarunkowania powstawania (pisania) i recepcji (czytania) Biblii [podczas konferencji:] Kulturowe tło czytania Biblii, 16 kwietnia 2015, .
 • Biblijna koncepcja zbawienia [podczas konferencji:] Biblia Księgą wiary, 14 marca 2015, .
 • Problem ubóstwa w biblijnej koncepcji człowieka [podczas konferencji:] Ubóstwo w Biblii, 26 lutego 2015, .
 • Długa droga powstawania Biblii [podczas konferencji:] Konferencja Biblijna Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego, 11 maja 2013, .
 • 25 Sympozjów – drogi współpracy naukowców z Polski, Słowacji, Ukrainy i Czech [podczas konferencji:] Sympozjum Biblia w kulturze świata X, 2 maja 2013, .
 • Biblia jako fenomen kultury [podczas konferencji:] Sympozjum Biblijne Biblia w kulturze świata IV, 9 marca 2013, .
 • Biblia w kulturze świata jako projekt poznawczy [podczas konferencji:] X Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata, 28 lutego 2013, .
 • Biblia Księga o zbawieniu [podczas konferencji:] Konferencja Biblijna Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego, 12 maja 2012, .
 • Biblia w świecie mitów [podczas konferencji:] Sympozjum Biblia w kulturze świata IX, 1 maja 2012, .
 • Biblia vo svete mýtov [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 75 lat życia, 20 kwietnia 2012, .
 • Uwagi na temat historii w Biblii [podczas konferencji:] Sympozjum Biblijne Biblia w kulturze świata II, 10 marca 2012, .
 • Oryginalność biblijnych opisów stworzenia [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata, 1 marca 2012, .
 • Biblia przemawia językiem symboli [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego, 14 maja 2011, .
 • Biblijne zaplecze rozważań adhortacji na temat małżeństwa i rodziny w planie Bożym [podczas konferencji:] Rodina v 3. tisícrocí, 11 lutego 2011, .
 • Stworzenie i Wcielenie jako przesłanki biblijnej wizji człowieka [podczas konferencji:] Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze, 3 grudnia 2010, .
 • Biblijny obraz ofiary Abrahama – kilka pytań [podczas konferencji:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, 16 listopada 2010, .
 • Biblijne podstawy encykliki Evangelium vitae [podczas konferencji:] Evangelium vitae – most ku przyszłości, 4 listopada 2010, .
 • Postawa moralna w świetle Apokalipsy św. Jana [podczas konferencji:] Biblia a morálka, 25 pazdziernika 2010, .
 • Biblijne pojęcie wolności w kontekście współczesności [podczas konferencji:] Sloboda – viera – autenticita, 5 pazdziernika 2010, .
 • Biblijny wkład w rozwój nauk przyrodniczych [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 5 czerwca 2010, .
 • Biblia kamedulska a przekłady polskie [podczas konferencji:] Záverečna prezentácia výsledkov exegetického výskumu Kamaldulského prekladu, 16 marca 2010, .
 • Biblia w świecie mitów [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 22 lutego 2010, .
 • Język historii i język mitu w Biblii [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 18 lutego 2010, .
 • Jezus Chrystus – Kapłan na wieki [podczas konferencji:] Kapłan wczoraj i dziś, 9 stycznia 2010, .
 • Fundamentalne i okolicznościowe zagrożenia rodziny [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, 19 listopada 2009, .
 • Mężczyzna i kobieta w świetle Starego Testamentu [podczas konferencji:] Rodina v 3. tisícročí, 6 listopada 2009, .
 • Nędze dzisiejszego świata w ocenie Benedykta XVI (na marginesie encykliki „Caritas in veritate”) [podczas konferencji:] Chudoba v kontexte dneška – zdravotné psychické, sociálno-právne, filozofické, etycké a etnické aspekty chudoby v súčasnosti, 15 pazdziernika 2009, .
 • Biblijne motywacje ochrony przyrody [podczas konferencji:] Sacrum a Príroda, 25 wrzesnia 2009, .
 • Dzieje monoteizmu czyli kij w mrowisko [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 16 czerwca 2009, .
 • Pisma święte jako źródło Pawłowej teologii [podczas konferencji:] Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona, 5 maja 2009, .
 • Mądrość tego świata a mądrość krzyża na tle wystąpienia św. Pawła w Atenach [podczas konferencji:] Święty Paweł apostoł Chrystusa, 23 lutego 2009, .
 • Biblia i nauka mówią jednym głosem [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 19 lutego 2009, .