Teologia dogmatyczna - mariologia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Patrz Sylabus Ks. dra Marka Gilskiego, Katedra Mariologii, do specjalności kapłańskiej.