Wojciech Życiński SDB


 • Dyżur dydaktyczny:
  piątek, godz. 11.30-12.30, s. 110, ul. Bernardyńska 3

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Członek zwyczajny Pontificia Akademia Mariana Internationalis.
 • 2000 – Stanowisko profesora uczelnianego
 • 2000 - 2006 – Prorektor PAT
 • 1997 - 2000 – Dziekan tegoż Wydziału
 • 1994 – Adiunkt w Katedrze Dogmatyki PAT
 • 1994 – Habilitacja
 • 1994 - 1997 – Prodziekan WT PAT
 • 1989 - 1994 – Asystent w Katedrze Mariologii KUL
 • 1989 – Stypendium naukowe w "Marianum" w Rzymie
 • 1986 – Stypendium naukowe w Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Washingtonie
 • 1985 – Doktorat KUL
 • 1983 – Licencjat KUL
 • 1981 – Magisterium KUL
 • 1974 - 1981 – Studia filozoficzno-teologiczne
 • 1972 – Matura
 • 1953 – *

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • "Śmierć i co po niej?", Kraków: Unum, 1995. [szukaj w bibliotece]
 • "Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej",, Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie, 1992.
 • [tłum.] Joseph Card. Ratzinger, "Kościół wspólnotą", tłumaczenie z włoskiego: "La chiesa una comunita sempre inn cammino", Lubin: Batorfly 1992.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dogmat maryjny w kontekście dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza [w:] A. Baron, J. Kupczak OP, J. D. Szczurek [red.], Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, Kraków: UPJP II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 201-233.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Encyklika Redemptoris Mater [w:] M. Cholewa i in. [red.], Zrozumieć aby czcić. Encykliki Jana Pawła II., Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2014, s. 91-105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rosarium Virginis Mariae. Maryjna szkoła różańca. [w:] Dawid Czaicki [red.], Misterium Słowa. Modlitwa., Kraków: Wydawnictwo Św. Jana Pawła II 2014, s. 327-342.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Johna H. Newmana koncepcja rozwoju doktryny chrześcijańskiej [w:] K. Pek [red.], Serce mówi do serca. Bł John Henry Newman (1801-1890), Lublin: KUL 2013, s. 69-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Powołanie teologa [w:] [red.], www.sdb.org.pl/mir, Kraków: 2012, s. 1-5.
 • Matka naszego Pana czy Królowa Męczenników? [w:] Szymon Drzyżdżyk [red.], Męczeństwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków: Scriptum 2012, s. 11-22.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Zwiastowanie Maryi. Legenda czy wydarzenie zbawcze w kontekście literackiego schematu objawieniowego", [w:] A. Gorzkowski i in., [red.], Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej", Kraków: Unum, 2010, s. 117-125.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Lex orandi - lex credendi. Renzo Bertalota interpretacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi", [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas,, Kraków: WN UPJP II 2010, s. 371-379.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, [w:] K. Góźdź, K. Guzowski [red.], Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 135-145.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Maryjny wymiar życia kapłańskiego i zakonnego w nauczaniu Jana Pawła II" [w:] Sz. Drzyżdżyk, [red.], Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi,, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum", 2009, s. 149-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Newman, J. H. Kard. [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: WN KUL 2009, s. 0-0.
 • "Izrael - Maryja - Kościół", [w:] Krzysztof Góźdź [red.], In persona Christi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 741-751.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Maryjny wymiar pontyfikatu", [w:] S. Koperek [red.], Testi Joannis Pauli, Kraków: WN PAT 2009, s. 423-436.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj", [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Na polskiej drodze maryjnej,, Częstochowa-Pasierbiec: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2007, s. 139-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Prospettive ecumeniche della mariologia di Giovanni Paolo II" [w:] T. Siudy [red.], La Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma, Citta del Vaticano: Pontificia Academia Mariana 2007, s. 239-254.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Mariologia ekumeniczna?", [w:] S. C. Napiórkowski, K. Pek, [red.], Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji, Lubin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 75-91.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Matka naszego Pana wzorem życia chrześcijańskiego", [w:] S. Anna E. Klich OSU [red.], Matka Pana w katechezie, Kraków: WN PAT 2006, s. 59-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Dogmat Niepokalanego Poczęcia wobec współczesnych teorii o grzechu pierworodnym", [w:] Z. J. Kijas, D. Muskus, [red.], Niepokalana, nasza Siostra i Matka,, Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich 2005, s. 168-185.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem ekumeniczny", [w:] Sz. Drzyżdżyk, [red.], Niepokalana w wierze i teologii Kościoła,, Kraków: WN PAT 2005, s. 63-76.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II nauczanie o macierzyństwa Kościoła i Maryi w świetle ojcostwa Boga", [w:] S. Koperek i in. [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci,, Kraków: WN PAT 2004, s. 239-247.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi w anglikańskiej świadomości wiary", [w:] J. Kumala, [red.], Tota pulchra es Maria,, Licheń: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" 2004, s. 427-439.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Mariologia chrystologiczna Ewangelii arabskiej według Jana i Protoewangelii Jakuba", [w:] A. Napiórkowski, S. Koperek [red.], Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki,, Kraków: WN PAT 2004, s. 443-454.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Teologia" [w:] B. Szlachta [red.], SLownik Społeczny, Kraków: WAM 2004, s. 1403-1410.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Rosarium Virginis Mariae. Jana Pawła II i nasze uczenie się Chrystusa od Maryi", [w:] T. Siudy, W. Życiński [red.], Odkrywanie różańca, Częstochowa-Kraków: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2003, s. 107-118.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Einfuehrung/Wstęp [współatorstwo z:] Józef Morawa, Wojciech Życviński, [w:] Unsere theologie in Europa/ Nasza teologia w Europie,, Kraków: WN PAT 2003, s. 11-19.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Jan Paweł II - świadek i nauczyciel zawierzenia Bogu za przykładem Maryi" [w:] S. Koperek, S. Szczur, [red.], Servo Veritatis,, Kraków: WN PAT 2003, s. 767-784.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Bogorodica", [w:] Z. Kijas [red.], Katoliczeskaja Enciklopedia, Moskwa: 2002, s. 0-630.
 • "Bogosławije", [w:] Z. Kijas [red.], Katoliczeskaja Enciklopedia, Moskwa: 2002, s. 0-632.
 • "Jak mówić o Maryi" [w:] Wiesław Przyczyna [red.], Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków: M 2002, s. 75-89.
 • [szukaj w bibliotece]
 • 50 lat dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje, [w:] Lucjan Balter SAC, Piotr Maria Lenart OFM Conv [red.], Mariologia na przełomie wieków,, Częstochowa- Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2001, s. 117-129.
 • "50 lat dogmatu o Wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje", [w:] L. Balter, P. M. Lenart, [red.], Mariologia na przełomie wieków,, Częstochowa- Niepokalanów: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2001, s. 117-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Mariologia Kościoła anglikańskiego", [w:] S. C. Napiórkowski, [red.], Teksty o Matce Bożej, Chrześcijaństwo ewangelickie,, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2000, s. 97-126.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "S. C. Napiórkowskiego teologia pośrednictwa Maryi w świetle odnowy mariologii posoborowej", [w:] K. Kowalik, [red.], Tradycja i otwartość,, Lubin: RW KUL 1999, s. 35-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Maria, un dono per l'unita della Chiesa. Uno studio di mariologia ecumenica", [w:] E. Galignano [red.], San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione,, Roma: Centro Internaziolale "Milizia dell'Immacolata 1999, s. 385-406.
 • "Prywatne objawienia maryjne nie zatwierdzone przez Kościół w świetle objawienia w Jezusie Chrystusie" [w:] J. Wojtkowski [red.], Nosicielka Ducha. Pneumatofora,, Lublin: RW KUL 1998, s. 149-161.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Matka Chrystusa i Zwierciadło Kościoła. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła" [w:] Cz. Noworolnik i in. [red.], W Duchu i Prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu,, Tarnów: Biblos 1997, s. 100-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Międzykościelne nadzieje i oczekiwania w zakresie ekumenizmu maryjnego", [w:] P. Jaskóła [red.], Tożsamość i dialog, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1997, s. 71-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Ekumenizm a wolność religijna", [w:] Wacław Hryniewicz i in. [red.], Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin: TN KUL 1996, s. 712-717.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] R. Sokolowski, "Głębszy kontekst teologiczny Eucharystii" [w:] Obecność eucharystyczna,, Tarnów: Biblos 1995, s. 49-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Przesłanie teologiczne modlitwy zawierzenia Kościoła w Polsce Najświętszej Maryi Pannie", [w:] Zachariasz J. Jabłoński [red.], Zawierzenie Maryi ku przyszłości,, Częstochowa: Paulinianum 1994, s. 124-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Pismo Święte i Tradycja Kościołów chrześcijańskich a dogmaty mariologiczne" [w:] T. Dzidek i in. [red.], Tradycja w Kościele, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1994, s. 170-190.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Historyczne doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich" [w:] Stanicław C. Napiórkowski, [red.], Matka Odkupiciela. Tekst i komentarz,, Lublin: Wydawnictwo KUL 1993, s. 81-91.
 • "Pośrednictwo Maryi w dziele łączności Kościoła pielgrzymującego z Kościołem uwielbionym", [w:] S. Grzybek [red.], Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki Redemptoris Mater,, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1988, s. 195-204.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Droga Matki u boku Syna Najwyższego [w:] Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny, 1-4(57-60) r. XV 2015, s. 303-325. [szukaj w bibliotece]
 • Początek znaków Jezusa i wypełnienie misji [w:] Theologos, 2/2014, r. XVI 2014, s. 95-108. [szukaj w bibliotece]
 • Starotestamentalna symbolika maryjna [w:] Zbornik teologickych studii, 9 2013, s. 19-32. [szukaj w bibliotece]
 • Matki Izraela typem Matki Kościoła [w:] AnalectaCracoviensia, XLV 2013, s. 235-247. [szukaj w bibliotece]
 • Nadprzyrodzone wizje w Kościele [w:] Głos Ojca Pio, 4(76)2012 2012, s. 8-11.
 • Matka naszego Pana czy Królowa Męczenników? [w:] Polonia Sacra, XVI(XXXIV)2012 nr 30(74) 2012, s. 5-14. [szukaj w bibliotece]
 • "Lead me o Kindly Light. Present Important of Newman's Contributions to Christian Theology", [w:] E-theologos. Theological Revue of Greek Catholic Theology, vol 2, n.2, 2011, s. 1-6. [szukaj w bibliotece]
 • "Matka wszystkich chrześcijan", [w:] Polonia Sacra, 29(2011)2 2011, s. 333-344. [szukaj w bibliotece]
 • "Z cieni i obrazów do prawdy", [w:] Pastores, 48(3)2010 2010, s. 123-132. [szukaj w bibliotece]
 • "Objawienia maryjne XX w. w krajach bloku sowieckiego, niezatwierdzone przez Kościół" [w:] Salvatoris Mater, 1(2009)41 2009, s. 246-251. [szukaj w bibliotece]
 • "Maryja w teologii judaistycznej" [w:] Polonia Sacra, 23(2008)2 2008, s. 417-429. [szukaj w bibliotece]
 • "Ekumeniczne wartości Mariologii pneumatologicznej", [w:] Salvatoris Mater, 38(2008)2 2008, s. 269-278. [szukaj w bibliotece]
 • "Maryja w życiu Kościoła. Matka Światłości i Podwójnie Dziewica w świetle pism apokryficznych", [w:] Salvatoris Mater, 3-4(2007)35-36 2007, s. 52-66. [szukaj w bibliotece]
 • "Matka Światłości i Podwójnie Dziewica w świetle pism apokryficznych", [w:] Polonia Sacra, 21(2007)2 2007, s. 303-320. [szukaj w bibliotece]
 • "Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda", [w:] Seminare, 23(2006) 2006, s. 97-107. [szukaj w bibliotece]
 • "Mariologia biblijna w świetle matrologii feministycznej", [w:] Polonia Sacra, 18(2006)1 2006, s. 375-393. [szukaj w bibliotece]
 • "Między wiarą a pobożnością. Ekumeniczny wymiar duszpasterstwa maryjnego w Polsce", [w:] Salvatoris Mater, 2(2005)26 2005, s. 342-355. [szukaj w bibliotece]
 • "Matka Jezusa wzorem wiary, modlitwy i służby" [w:] Salvatoris Mater, 3-4(2005)27-28 2005, s. 76-84. [szukaj w bibliotece]
 • "Mariologia kontekstualna Jana Pawła II", [w:] Polonia Sacra, 17(2005)2 2005, s. 329-342. [szukaj w bibliotece]
 • "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem ekumeniczny", [w:] Polonia Sacra, 15(2004)2 2004, s. 5-20. [szukaj w bibliotece]
 • "Tasjemnica Matki Pana w tajemnicy Przymierza", [w:] Roczniki Teologiczne, 49(2002)2 2002, s. 111-122. [szukaj w bibliotece]
 • Nauczanie Kościoła a nauczania w Kościele. Za czy przeciw piątemu dogmatowi maryjnemu? [w:] Seminare, 18 2002, s. 139-150. [szukaj w bibliotece]
 • "Objawienia maryjne XX wieku zatwierdzone przez Kościół" [w:] Teologia w Polsce, 2(2008)2 2002, s. 271-281. [szukaj w bibliotece]
 • Kardynała J. H. Newmana znaczenie teorii rozwoju doktryny wiary dla współczesnej mariologii [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 613-624. [szukaj w bibliotece]
 • Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi. Perspektywa ekumeniczna [w:] Salvatoris Mater, 1(2000)5 2000, s. 201-214. [szukaj w bibliotece]
 • Od Transitus Mariae po Munificentissimus Deus. Historia dogmatu o wniebowzięciu Maryi, [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXVIII 2000, s. 107-118.
 • Miejsce Maryi w teologii i pobożności Kościoła anglikańskiego [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 271-286. [szukaj w bibliotece]
 • Kościoła prawosławnego za i przeciw doktrynie o Niepokalanym Poczęciu Maryi, [w:] Analecta Cracoviensia, XXX-XXXI 1999, s. 353-365.
 • Gdzie uprawiać teologię [w:] Przegląd powszechny, 2(1998)918 1998, s. 239-242. [szukaj w bibliotece]
 • Łukaszowa ikona Matki i Służebnicy [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 4 1998, s. 285-294. [szukaj w bibliotece]
 • "Gdzie uprawiać teologię?", [w:] Przegląd Powszechny, 2(1998) 1998, s. 239-242. [szukaj w bibliotece]
 • "Iść z Maryją do Boga", [w:] Niosąca Ducha Świętego. Zeszyty odnowy w Duchu Świętym,, 15(1997) 1997, s. 5-12. [szukaj w bibliotece]
 • Iść z Maryją do Boga [w:] Niosąca Ducha Świętego. Zeszyty odnowy w Duchu Świętym, 15 1997, s. 5-13. [szukaj w bibliotece]
 • "Od Inter insigniores do Ordinatio sacerdotalis. Problem kapłaństwa kobiet", [w:] Znak, 505(1997)6 1997, s. 132-136. [szukaj w bibliotece]
 • "Problem kapłaństwa kobiet" [w:] Znak, 6(1997)505 1997, s. 132-136. [szukaj w bibliotece]
 • Perspektywy ekumeniczne doktryny o wniebowzięciu Maryi [w:] Seminare, 12 1996, s. 115-122.
 • "O Bogu w rodzaju nijakim", [w:] Przegląd Powszechny, 7/8(1994)875/876 1994, s. 91-97. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] J. Ratzinger. Partia Chrystusa czy Kościół Czhrystusa [w:] Znak, 10(449) 1992, s. 146-150. [szukaj w bibliotece]
 • Z cienia do przyjaznego światła [w:] Znak, 2-3(1984)351-352 1984, s. 411-415. [szukaj w bibliotece]
 • "Z cienia do przyjaznego światła", [w:] Znak, 2-3(1984)351-352 1984, s. 411-418. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] J. H. Newman. Z Listów i dziennika [w:] Znak, 2-3(1984)351-352 1984, s. 416-418. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Miłosierdzie Boże – miłosierdzie ludzkie” Konferencja – 19.11.2013 r. ()
 • Mariologia w kontekście ideologii (11120001)
 • Co się zdarzyło na Soborze Nicejskim (501-10-010097)
 • brak tematu 2 ()

Wygłoszone Referaty:

 • Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię [podczas konferencji:] Z Maryją oczekujmy Ducha Świętego, 19 maja 2018, .
 • Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie [podczas konferencji:] Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 14 maja 2016, .
 • Podstawy teologiczne święta stworzenia świata i człowieka [podczas konferencji:] Stworzenie świata i człowieka, 30 listopada 2013, .
 • Matka Pana czy Królowa męczenników [podczas konferencji:] Męczeństwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość., 25 listopada 2011, .
 • "Koncepcja rozwoju doktryny chrześcijańskiej" [podczas konferencji:] Serce mówi do serca. Blogosławiony John. H. Newman (1801-1890),, 16 grudnia 2010, .
 • Zwiastowanie Maryi. Legenda czy wydarzenie zbawcze w świetle literackiego schematu objawieniowego. [podczas konferencji:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej., 17 listopada 2010, .
 • "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny", [podczas konferencji:] Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia,, 23 wrzesnia 2009, .
 • "Objawienia maryjne XX wieku w krajach bloku sowieckiego niezatwierdzone przez Kościół. Od rewolucji październikowej po pierestrojkę" [podczas konferencji:] Objawienia Maryjne, 6 wrzesnia 2008, .
 • "Objawienia maryjne XX wieku zatwierdzone przez Kościół. Istota przesłania, [podczas konferencji:] Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa,, 9 maja 2008, .
 • "Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej?" [podczas konferencji:] Na polskiej drodze maryjnej, 21 pazdziernika 2006, .
 • "Mariologia ekumeniczna?" [podczas konferencji:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji, 16 pazdziernika 2006, .
 • "Matka naszego Pana wzorem życia chrześcijańskiego", [podczas konferencji:] Matka Pana w Katechezie,, 11 marca 2006, .
 • "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem ekumeniczny", [podczas konferencji:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła,, 3 grudnia 2004, .
 • "Dogmat Niepokalanego Poczęcia wobec współczesnych teorii o grzechu pierworodnym", [podczas konferencji:] Niepokalana - nasza Siostra i Matka, 19 pazdziernika 2004, .
 • "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi w anglikańskiej świadomości wiary", [podczas konferencji:] Tota pulchra es Maria,, 18 maja 2004, .
 • Giovanni Paolo II nel XXV anniversario di Pontificato: testimone e maestro del affidamento a Dio con Maria [podczas konferencji:] IV Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice, Torino-Valdocco, 1-4 agosto 2003, 4 sierpnia 2003, .
 • Pięćdziesiątnica Maryi i Pięćdziesiątnica Kościoła [podczas konferencji:] Niech zstąpi Duch Twój, 14 pazdziernika 1998, .
 • "Międzykościelne nadzieje i oczekiwania w zakresie ekumenizmu maryjnego", [podczas konferencji:] Tożsamość i dialog, 6 listopada 1996, .
 • "Pismo Święte i Tradycja Kościołów chrześcijańskich a dogmaty mariologiczne", [podczas konferencji:] Tradycja w Kościele,, 13 maja 1993, .