Organy (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

umiejętności gry na instrumencie (organy lub fortepian) na poziomie szkoły średniej (II st.)

Cele

Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach:
- posiadającego możliwie rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie literatury muzyki organowej (znajomość stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania;
- dysponującego przygotowaniem pozwalającym na właściwy wybór i odpowiedzialne wykonanie repertuaru muzyki organowej;
- dysponującego umiejętnością samodzielnej pracy nad poszerzaniem własnego repertuaru organowego i ogólnej wiedzy muzycznej.

Treści kształcenia

T_1 Indywidualne predyspozycje, możliwości i zakres ogólnej wiedzy muzycznej decydują o wyborze odpowiedniego (autorskiego) programu dla każdego studenta.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem
Ew_2 Zna repertuar muzyczny związany ze studiowanym kierunkiem

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Posiada osobowość artystyczną, którą jest w stanie oddziaływać na wykonawców i odbiorców podczas realizacji dzieł muzycznych

KOMPETENCJE
Ek_1 Inicjuje własne koncepcje i działania artystyczne wynikające z osobistej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy.

Metody dydaktyczne

M_1 Ćwiczenie przy instrumencie
M_2 Przekazywanie studentowi wiedzy, objaśnianie i pomoc przy realizacji

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 student w przed komisją wykonuje program, który przygotował wraz z nauczycielem organów.

Lektury podstawowe

- G. Frescobaldi, Fr. Couperin, J.P. Sweelinck, J. Pachelbell
- D. Buxtehude: dzieła wszystkie
- N. Bruhns, G. Böhm: dzieła wszystkie
- J.S. Bach: dzieła wszystkie (za wyjątkiem małych Preludiów i fug);
- Chorały z następujących zbiorów: Orgelbüchlein, III cz. Klavierübung, Neumaistra, chorały Lipskie
- F. M. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, F. Liszt, S. Karg-Elert
- C. Franck, Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire, J. Langlais, M. Dupré M. Duruflé, O. Messiaen
- polscy kompozytorzy
Oprócz tego następujące dzieła teoretyczne:
Bąkowski-Kois D., Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia, Kraków 2006.
Brzezińska B., Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987
Chwałek J., Budowa organów, Warszawa 1971.
Ferfoglia S., Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków 2011.
Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.
Kooiman E., G. Weinberger, H.J. Busch, Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bach, Kassel 1995
J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Stuttgart 1996, 2006
L. Lohmann, Studien zu Artikulations problemen bei den Tasteninstrumenten des 16-18 Jahrhunderts, Regensburg 1982.
Marzec R., Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin 2005.
Szelest M., Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kraków 2007.
Wolff Ch, Bach – Muzyk i Uczony, Warszawa 2011.

Lektury uzupełniające

Czasopisma muzyczne