s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Środa: 9.30-11.00, ul. Prosta 35 A, sala 32

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2013 – Uzyskanie tytułu doktora habilitacyjnego na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Tytuł pracy: Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku.
 • 2006 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy: Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury
 • 2005 – Od 2005 prowadzenie zajęć w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII i AM w Krakowie: klasa organów oraz zajęcia z filozofii i pedagogiki kultury
 • 2005 – Ukończenie Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Andrzeja Białko
 • 2005 – Od 2005 roku pedagog w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego: prowadzenie zajęć z organów i z chorału gregoriańskiego
 • 2000 – Ukończenie klasy organów dr. hab. Wiesława Delimata, prof. UPJPII na Instytucie Liturgicznym PAT
 • 2000 – Ukończenie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej \"Ignatianum\" w Krakowie
 • 1994 – Ukończenie Conservatorio di Musica \"G.Tartini\" w Trieście (Włochy) w klasie fortepianu

Publikacje:

Monografie:
 • [tłum.] Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Eminentissimus Professor Cardinalis Tarcisio Bertone SDB, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012.
 • Msza alternatim we włoskeij i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków: Wydawnicto-Drukarnia Ekodruk s.c. 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, Kraków: św. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2007. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
Publikacje muzyczne
 • [:] Mikołaj Zieleński. Offertoria et Communiones Totius Anni 1611. Opera omnia. Vol. 1-6, DUX, Warszawa 2009.
 • [Muzyka organowa i chorał gregoriański:] Msza alternatim we włoskiej i francuszkiej muzyce liturgicznej XVII wieku., ARSO-CD-18-19, Płytę nagrano w Katowicach, w kościele Opatrzności Bożej oraz w Krakowie, w kościele św. Krzyża 2011.
 • [Śpiewy Panien Benedyktynek z Antyfonarza napisanego za pzrełożeństwa Ksieni Doroty Szreniawskiej (1536):] Venite, exultemus Domino. Musica in monasteriis femineis in Polonia Minore. Vol. I. Staniątki, DUX 2015, DUX 1242, Nagrania dokonano w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Staniątkach w dniach 29.06.-1.07.2015 r. 2015.
 • [Płyta CD:] ... Missa est. Msza święta w kościele św. Marka w Krakowie przed Vaticanum Secundum, MKK i Ars Sonora, Kraków 2017.
 • [płyta CD:] Cantate Domino in Laetitia II - Solowa muzyka organowa Wielkiego Postu, Ars Sonora, Kraków 2018.

Więcej Publikacji:

Artykuły w Czasopismach:
 • Recenzja: "Laus in Ecclesia. Szkoła śpiewu gregoriańskiego. Szkoła św. Grzegorza" [w:] Pro Musica Sacra, Nr 12 2014, s. 221-224. [szukaj w bibliotece]
 • Pogranicza kultury - okiem "przyszywanej" Polki [w:] Pro Musica Sacra, Nr 12 2014, s. 203-209. [szukaj w bibliotece]
 • Guillaume-Gabriel Nivers (ok. 1632-1714) - ostatni z "przedklasyków" czy pierwszy z klasyków? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 113-125. [szukaj w bibliotece]
 • Guillaume-Gabriel Nivers i jego chorał [w:] Pro Musica Sacra, Nr 10 2012, s. 53-68. [szukaj w bibliotece]
 • Sprawozdanie z uroczystej inauguracji organów [w:] Pro Musica Sacra, Nr 9 2011, s. 157-158. [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II myślenie o kulurze i jego inspiracje dla pedagogiki kultury [w:] Pedagogika kultury, Tom III 2007, s. 33-44. [szukaj w bibliotece]
 • Chorał gregoriański – czy to tylko historia? [w:] Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale, Tom IV 2007, s. 39-53. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Mons. Valentino Miserachs Grau, La Musica Liturgica prima e dopa il Concilio Vaticano II Muzyka liturgiczna przed i po Soborze Watykańskim II [w:] Studia Pro Musica Sacra, Tom III 2006, s. 51-68. [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II koncepcja wychowania religijnego [w:] Paedagogia Christiana, 1(11) 2003, s. 9-17. [szukaj w bibliotece]
 • Kulturowe posłannictwo narodów słowiańskich dla współczesnej Europy i chrześcijaństwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Paedagogia Christiana, 2(10) 2002, s. 45-59. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Św. Hildegarda z Bingen - dramat liturgiczny "ORDO ViRTUTUM" - odwieczna walka między dobrem a złem ()
 • Repertuar liturgiczno-muzyczny w tradycji zachodniej śpiewu Kościoła rzymsko-katolickiego (501-10-030086)
 • Przywrócić światu zapomniane skarby muzyki barokowej znajdujące się w Archiwum Wawelskim (501-10-030029)
 • Kultura muzyczna różnych wyznań chrześcijanskich (501-10-030007)
 • Historia muzyki europejskiej w kolejnych epokach stylistycznych ze szczególnym uwzględnieniem muzyki religijnej (13120002)
 • Badania nad nieznanym repertuarem chorału gregoriańskiego znajdującym się w klasztorach żeńskich na terenie Polski ()
 • Badania nad nieznanym repertuarem chorału gregoriańskiego znajdującym się w archiwum kapitulnym na Wawelu ()

Wygłoszone Referaty:

 • Adattamento del timbro modale del tritus autentico al nuovo testo [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregroiańskiego, 10-15 czerwca 2019, 16 czerwca 2019, .
 • Rękopisy adiastematyczne jako wyraz tradycji wykonawczej [podczas konferencji:] Słowo-znak-neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego, 20 listopada 2018, .
 • Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów. [podczas konferencji:] Śpiew gregoriański - słowo śpiewane. W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej., 8 maja 2018, .
 • „Verbum Caro factum est – słowo jako fundament kompozycji i interpretacji śpiewu gregoriańskiego” [podczas konferencji:] Słowo w muzyce, 29 listopada 2017, .
 • Harmonia świata stworzonego w muzyce św. Hildegardy z Bingen [podczas konferencji:] IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy w Krakowie, 6-8 października 2017, 7 pazdziernika 2017, .
 • Responsoria prolixa w staniąteckim Antyfonarzu ms. 1-4. Hermeneutyka tekstu i melodii wybranych śpiewów [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie, 15 pazdziernika 2016, .
 • De Organo, Organista & musicis seu cantoribus…” o muzyce organowej w liturgii kościoła rzymskokatolickiego na przełomie XVI i XVII wieku [podczas konferencji:] Seminarium organologiczne „Dawne włoskie organy i muzyka liturgizna” w ramach V Międzynarodowych Spotkań Organowych Siedlce 2016, 13 października, Sespół Szkół Muzycznych w Siedlcach, 13 pazdziernika 2016, .
 • Kilka refleksji o ‘kobiecości’ muzyki św. Hildegardy [podczas konferencji:] III Konferencja naukowa w ramach X Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et amore dla uczczenia 1050-lecia Chrztu Polski. Uniwersalizm chrześcijańskiej Europy – wokół teologii u św. Hildegardy z Bingen, 7 pazdziernika 2016, .
 • Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie [podczas konferencji:] Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych, 13 pazdziernika 2015, .
 • Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, 21 maja 2015, .
 • Śpiewy gregoriańskie w wawelskich księgach liturgicznych z przełomu XVII i XVIII wieku. [podczas konferencji:] Grzegorz Gerwazy Gorczycki i jego epoka, 12 maja 2014, .
 • Guillaume-Gabriel Nivers (ca 1632-1714) – ostatni z „przedklasyków” czy pierwszy z „klasyków”? [podczas konferencji:] Francuska muzyka organowa XVII i XVIII wieku. Język muzyczny i praktyka wykonawcza dawncyh mistrzów, 20 maja 2007, .

Wykonania utworów muzycznych

 • [realizacja basso continuo:] Koncerty u św. Barbary [wraz z/ze:], Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, Kościół św. Barbary w Krakowie 2009.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] IX Przemyski Festiwal Salezjańskie lato 2009 [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum, Opactwo PP. Benedyktynek, Przemyśl 2009.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Koncerty albertyńskie: Na zakończenie rekolekcji dla Artystów [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum i Krzysztof Pawlisz (organy), Kościół św. Krzyża, Kraków 2009.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Koncerty u św. Marcina [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum i Witold Zalewski (organy), Kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina, Kraków 2009.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] II Letni Festiwal Muzyki nad Zdrojami [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum, Kościół św. Wojciecha BM, Szczawnica 2009.
 • [realizacja partii organowej:] IV Festiwal Cantate Domino [wraz z/ze:], Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, Bazylika OO. Jezuitów, Kraków 2008.
 • [akompaniament:] Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich. Koncert Adwentowy [wraz z/ze:], Agnieszka Monasterska (mezzosopran), Paweł Fundament (tenor), Kościół Miłosierdzia Bożego, Wzgórza Krzesławickie - Kraków 2008.
 • [realizacja basso continuo:] XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 2008.
 • [realizacja basso continuo:] M. Zieleński [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Filharmonia Krakowska 2008.
 • [realizacja basso continuo:] A. Vivaldi [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Filharmonia Krakowska 2008.
 • [realizacja basso continuo:] Muzyka na Boże Narodzenie [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Filharmonia Krakowska 2008.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Koncerty Mogilskie [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum, Bazylika OO. Cystersów, Mogile 2008.
 • [realizacja basso continuo:] Koncert organowo-kameralny [wraz z/ze:], Adrianna Bujak-Cyran (sopran), Natalia Muszumańska (skrzypce), Kościół pw. MB Ostrobramskiej, Kraków 2008.
 • [realizacja basso continuo:] J.S. Bach, Pasja według św. Mateusza BWV 244 [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Sala Filharmonii, Kraków 2007.
 • [organy:] II Koncert na 750-lecie Lokacji Krakowa [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 2007.
 • [organy:] III Koncert na 750-lecie Lokacji Krakowa [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół OO. Bernardynów, Kraków 2007.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego [wraz z/ze:], Schola parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, Kościół Księży Misjonarzy na Stradomiu, Kraków 2007.
 • [realizacja basso continuo:] XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół OO. Augustianów, Kraków 2007.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] II Międzynarodowy Festiwal Chorału Gregoriańskiego Ars Cantus Gregoriani [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum, Kościół św. Krzyża, Kraków 2007.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich. Koncert Adwentowy [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum i Marcin Szelest (organy), Kościół Miłosierdzia Bożego, Wzgórza Krzesławickie - Kraków 2007.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gregoriańskiej na Skałce: Ars Cantus Gregoriani [wraz z/ze:], Schola gregoriańska studentów MIMK, Bazyilika OO. Paulinów na Skałce, Kraków 2006.
 • [realizacja basso continuo:] J.S. Bach, Pasja według św. Mateusza BWV 244 [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Sala Filharmonii, Kraków 2005.
 • [organy:] Oratorium Św. Stanisław [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, Szczepanów, Bazylika Mnijesza Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM 2005.
 • [realizacja basso continuo:] Koncerty u św. Barbary [wraz z/ze:], Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, Kościół św. Barbary w Krakowie 2010.
 • [dyrygowanie chórem mieszanym:] Muzyka w katedrze wawelskiej w XVII wieku [wraz z/ze:], Zespół Congaudeant, Kaplica DPS im. Helclów 2010.
 • [dyrygowanie chórem mieszanym:] Pieśni rorantystów wawelskich [wraz z/ze:], Zespół Congaudeant, Kościół św. Krzyża, Kraków 2010.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej [wraz z/ze:], Zespół Congaudeant, Bazylika Archikatedralna, Łódź 2010.
 • [dyrygowanie chórem mieszanym:] Muzyka w Katedrze wawelskiej w XVII wieku [wraz z/ze:], Zespół Congaudeant, Katedra na Wawelu, Kraków 2010.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Koncert Inauguracyjny [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum i Arkadiusz Bialic (organy), Kościół MB Częstochowskiej, Lutoryż 2010.
 • [dyrygowanie chórem mieszanym:] Koncert muzyki chóralnej i organowej [wraz z/ze:], Zespół Congaudeant, Bazylika katedralna, Tarnów 2010.
 • [realizacja basso continuo:] Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej [wraz z/ze:], Zespół Collegium Zieleński, Kościół św. Elżbiety, Stary Sącz 2010.
 • [realizacja basso continuo:] Koncert chóralny [wraz z/ze:], Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Kantorei Sankt Barbara, L'Estate Armonico, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 2010.
 • [dyrygowanie chórem mieszanym:] Koncert Kolęd i pastorałek [wraz z/ze:], , Kościół pw. MB Ostrobramskiej, Kraków 2010.
 • [realizacja basso continuo:] Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej [wraz z/ze:], Zespół Collegium Zieleński, Kościół św. Elżbiety, Stary Sącz 2010.
 • [realizacja basso continuo i utwory organowe:] Koncerty u św. Barbary [wraz z/ze:], Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, dyr. W. Delimat, Kościół św. Barbary w Krakowie 2010.
 • [akompaniament:] Letnie Koncerty Organowe [wraz z/ze:], Adrianna Bujak-Cyran (sopran) i Józef Serafin (organy), Kościół św. Maksymiliana Kolbe, Oświęcim 2010.
 • [realizacja basso continuo:] XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:], Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Joel Frideriksen (basso profondo), Bazylika OO. Paulinówna Skałce, Kraków 2010.
 • [realizacja basso continuo:] Koncert w ramach X Tygodnia Języka Włoskiego [wraz z/ze:], Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Kameralna Fresco Sonare, Bazylika OO. Franciszkanów, Kraków 2010.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Stowarzyszenie przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. św. brata Alberta [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum, Kościół św. Andrzeja, Kraków 2010.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] Koncert odpustowy [wraz z/ze:], Zespół Flores Rosarum, Kościół pw. MB Ostrobramskiej, Kraków 2010.
 • [dyrygowanie scholą gregoriańską:] VI Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej [wraz z/ze:], Zespół Congaudeant, Kościół św. Marka, Kraków 2010.
 • [realizacja basso continuo:] 1611-2011, 400-lecie wydania Offertoria i Communiones w Wenecji [wraz z/ze:], Zespół Collegium Zieleński, Bazylika OO. Paulinow na Skałce 2011.
 • [Chorał gergoriański na Wawelu:] Rok liturgiczny w Graduale Jana Olbrachta [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2013.
 • [Organy:] Koncert adwentowy, organowo-kameralny [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Wrocław, Kościół Opatrzności Bożej 2013.
 • [Organy:] Koncert organo-kameralny [wraz z/ze:], Tomasz Ślusarczyk ( obój), Patrafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeżnicy 2013.
 • [:] X Zaduszki organowe im. prof. Jana Jargonia [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Bazylika OO. Paulinów na Skałce 2013.
 • [:] Międzynarodowy Festiwal Fide et Amore [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Peregrina, Żory, Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba 2013.
 • [:] Międzynarodowy Festiwal Banchetto Musicale w Wilnie [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Peregrina, Wilno, Kościół Franciszkanów 2013.
 • [Koncert organowy:] Koncert organowy [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu 2013.
 • [:] “Z Ciebie wypływa źródło żraliwej miłości”. Ordo Virtutum [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina 2013.
 • [Koncert organowy:] Koncert organowy [wraz z/ze:], , Rabka Zdrój, Muzeum Orkana 2014.
 • [:] Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Peregrina, Kraków, Kościół OO. Dominikanów 2014.
 • [:] Koncert [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Staniątki, Opactwo ss. Benedyktynek 2014.
 • [:] IV Międzynarodowy Festiwal Musica Misericordia [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Świebodzin, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 2014.
 • [:] Hebdowskie spotkania ze Sztuka [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Hebdów, Klasztor oo. Pijarów 2014.
 • [Organy:] Koncert organowo-kameralny [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół Matki Bożej Częstochowskiej 2014.
 • [Organy:] Koncert organowo-chóralny [wraz z/ze:], Kantorei Sankt’Barbara, Wrocław, Kościół Opatrzności Bożej 2014.
 • [Chorał gregoriański:] Śpiewy z Graduale Triplex [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2014.
 • [Koncert organowy:] Koncert organowy [wraz z/ze:], , Wadowice 2014.
 • [Koncert organowy:] Międzynarodowy Festiwal Płockie Koncerty Organowe [wraz z/ze:], , Płock, Katedra 2014.
 • [:] Śpiewy z Graduału Jana Olbrachta [wraz z/ze:], , Kraków, Katedra na Wawelu 2014.
 • [kierownik artystyczny:] Koncert jubileuszowy z okazji 650. rocznicy konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Katedra na Wawelu 2014.
 • [Organy:] Koncerty u św. Marcina CII [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina 2014.
 • [:] Festiwal Nauki w Krakowie [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół św. Marka 2014.
 • [:] Dni Muzyki Organowej [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Bazylika oo. Jezuitów, ul. Kopernika 2014.
 • [:] Muzyka klasztorów cysterskich w Lubiążu i w Krakowie-Mogile od średniowiecza do Baroku [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, kaplica gmachu dydaktycznego UPJPII, ul. Bernardyńska 3 2014.
 • [Organy:] Koncert organowo-kameralny [wraz z/ze:], Maria Klich (sopran), Staniątki, Opactwo ss. Benedyktynek 2014.
 • [:] Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Zakopane, Kościół pw. Najświętszej Rodziny 2014.
 • [Pieśni św. Hildegardy z Bingen:] Muzyka w Sandomiezru. [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, kościół oo.dominikanów św. Jakuba, Sandomierz 2015.
 • [Pieśni polskiego renesansu:] Zkaończenie roku Jana Długosza. 28.11.2015 [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, Collegium Maius. 2015.
 • [Śpiewy Panien Benedyktynek z Antyfonarza napisanego za pzrełożeństwa Ksieni Doroty Szreniawskiej (1536):] Venite, exultemus Domino. Musica in monasteriis femineis in Polonia Minore. Vol. I. Staniątki [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. 2015.
 • [Organy:] XIII Sądecki Festiwal Muzyki Organowej, L’arte organica [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Nowy Sącz, Bazylika św. Małgorzaty 2015.
 • [kierownik artystyczny:] Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Legnica 2015.
 • [Organy:] X jubileuszowy Festiwal, Wieczory Organowe u Bożej Opatrzności w Wrocławiu [wraz z/ze:], , Wrocław, Kościół Opatrzności Bożej 2015.
 • [Koncert organowy:] Koncerty adwentowe [wraz z/ze:], Filip Presseisen (organy), ks. Piotr Przybysz (organy), Łukasz Sandera (organy), s. Magdalena Putyra (organy), Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina 2015.
 • [kierownik artystyczny:] Jak zacne cnoty o Duszę walczyły [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Szczecin, Katedra pw. Św. Jakuba Apostoła 2015.
 • [kierownik artystyczny:] Koncert [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Bazylika oo. Franciszkanów 2015.
 • [kierownik artystyczny:] Festiwal Kolory Polski. Wędrowny Festiwal Filharmonii łódzkiej [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Lutomiersk, Klasztor Księży Salezjanów 2015.
 • [kierownik artystyczny:] Pieśni św. Hildegardy z Bingen [wraz z/ze:], Zespół żeński Flores Rosarum, Sandomierz, Kościół św. Jakuba 2015.
 • [Chorał gregoriański:] Venite, exultemus Domino. [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Krzystof Pawlisz - organy, Bartosz Sałdan - instrumenty perkusyjne, Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Suszec. 2016.
 • [śpiewy św. Hildegardy z Bingen:] Z Ciebie wypływa źródło miłości… [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół Ecce Homo, Żory 2016.
 • [Chorał gergoriański na Wawelu:] Muzyka z Wawelu dla bukowian. Śpiewy z Graduału Jana Olbrachta spisanego przez skryptora Stanisława z Buku [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Fara w Buku. 2016.
 • [śpiewy św. Hildegardy z Bingen:] Z Ciebie wypływa źródło miłości… - śpiewy św. Hildegardy z Bingen [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Fara w Poznaniu 2016.
 • [Chorał gregoriański:] Koncerty Magdaleńskie [wraz z/ze:], żeńśkiem zepołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach 2016.
 • [Śpiewy z Garduale Novum:] W oczekiwaniu na Boże Narodzenie [wraz z/ze:], studentami Koła Naukowego Studentów Międzyuczelnianego Isntytutu Muzyki Kościelnej, Kościół Mariacki w Krakowie 2016.
 • [Proprium i Ordinaroim Missae na IV Niedzilę Adwentu:] Dominica quarta adventus [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2016.
 • [Koronka do MIłosierdzia Bożego w pięciu językach:] S. Stuligrosz, Koronka do Miłosierdzia Bożego [wraz z/ze:], scholą sióstr zakonnych, Brzegi - Wieliczka 2016.
 • [Chorał gergoriańskich i wczesna polifonia klasztorów żeńskich na terenie Małopolski:] Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu. [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Krużganki klasztoru franciszkanów w Krakowie. 2016.
 • [chorał gregoriański i muzyka polifoniczna z klasztoru staniąteckiego:] Dokąd idziesz człowiecze? Do światła idę. [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum i Krzystofem Pawliszem - organy, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Grobek), Brody. 2016.
 • [chorał gregoriański, laudy włoskie, polifonia renesansowa:] Misterium na Boże Narodzenie. [wraz z/ze:], zespołami: Flores Rosarum, San Clemente, Schola Minorum Chosoviensis, Bazylika oo. dominikanów w Krakowie 2016.
 • [:] XIX Dzień Judaizmu [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum i Krzysztofem Cyranem - gitara, Bazylika Ojców Franciszkanów w Krakowie. 2016.
 • [:] Średniowieczna muzyka liturgiczna w Krakowie [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, Podziemia Rynku 2016.
 • [chorał średniowieczny:] XXII Festiwal muzyki jednogłosowej [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, Katedra w Płocku. 2016.
 • [Laudy włsokei z XIII wieku:] Koncerty na Szklanych Domach [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum i Krzysztofem Pawliszem - organy, Kościół MB Częstochowskiej na Szklanych Domach - Nowa Huta 2016.
 • [chorał polski epoki średniowiecza:] Oficjum rymowane o św. Stanisławie [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, Kościół św. Marii Magdaleny, Cieszyn 2016.
 • [chorał polski epoki średniowiecza:] Festiwal Nauki [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, kościół św. Krzyża, Kraków 2016.
 • [chorał polski epoki średniowiecza:] Festiwal Anima Mundi w Kielcach [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, Sanktuarium Krzyża św., Kielce 2016.
 • [chorał polski epoki średniowiecza:] Chrzest Polski [wraz z/ze:], zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, Kościół NMP Niepokalanej Poczętej, Sieraków Wielkopolski 2016.
 • [organy:] Il serpente innalzato nel deserto [wraz z/ze:], , Bazyliak San Simpliciano, Mediolan 2016.
 • [śpiewy św. Hildegardy z Bingen:] 100-lecie ss. benedyktynek [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika Grobu Pańskiego, Miechów. 2017.
 • [śpiewy chorałowe:] Mariacki Festiwal Organowy [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika Mariacka, Kraków. 2017.
 • [śpiewy św. Hildegardy z Bingen:] Fragmenty Ordo Virtutum oraz inne śpiewy św. Hildegardy z Bingen [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół OO. Benedyktynów w Tyńcu 2017.
 • [muzyka św. Hildegardy z Bingen:] Pieśni św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół ewangelicko-luterański św. Marcina w Krakowie 2017.
 • [Partia organów:] MIkołaj Zieleński. Musica Sacra [wraz z/ze:], Zespołem woklanym Collegium Zieleński, Brno, Czechy 2017.
 • [koncert organowo-wokalny:] Koncert organowy na nowo poświęconych organach firmy D. Zych [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Meissnera 20 2017.
 • [Śpiewy ss. benedyktynek oraz włoska muzyak organowa:] Muzyka panien Benedyktynek [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół św. Sebastiana w Jurgowie 2017.
 • [Śpiewy ss. klarysek w Krakowie:] Summum bonum amplum donum [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika OO. Franciszkanów w Krakowie 2017.
 • [Proprium i Ordinaroim Missae na III Niedzilę Okresu Zwykłego:] Missa Dominica Tertia per annum [wraz z/ze:], żeńśkiem zepołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2017.
 • [XVII-wieczna muzyka z jarosławskiego klasztoru benedyktynek:] Rusz się stworzenie [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz ensemble Peregrina ze Szwajcarji, Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela 2017.
 • [franciszkański śpiew gregoriański:] Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku [wraz z/ze:], żeńskim zespołem woklanym Flores Rosarum, Bazylika oo. franciszkanów w Krakowie 2017.
 • [Dawna włoska muzyka liturgiczna:] Muzyka Organowa u św. Rodziny [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół św. Rodziny i św. Maksymiliana w Katowicach 2017.
 • [Dawna włoska muzyka liturgiczna:] Koncert na Boże Ciało. W ramach Mariackiego Festiwalu Organowego. [wraz z/ze:], Scholą Gregoriańska Zakonu Paulinów w Krakoiwe, Bazylika Mariacka w Krakowie 2017.
 • [Śpiewy ss. klarysek w Krakowie:] Summum bonum amplum donum [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Biecz, Kolegiata Bożego Ciała 2017.
 • [Muzyka i poezja św. Hildegardy z Bingen:] Muzyka i mistyka [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Chrzanów-Kościelec, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 2018.
 • [śpiew gregoriański ze źródeł archiwum kapitulnego na Wawelu:] Pielgrzymka z biskupem Stanisławem... [wraz z/ze:], źeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół pw. św. Stanisława BM, Suszec 2018.
 • [śpiew gregoriański ze źródeł archiwum kapitulnego na Wawelu:] Żywot św. Stanisława [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Żywcu 2018.
 • [Śpiew gregoriański z Graduale Novum:] Credo quod Redemptore meus vivit... in memoria Mariani Machura [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół św.św. Piotra i Pawła w Tyńcu 2018.
 • [antyfony maryjne:] Nieszpory organowe na cześć Najświętszej Maryi Panny [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 2018.
 • [śpiewy św. Hildegardy z Bingen:] In principio [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach 2018.
 • [śpiew gregoriański ze źródeł frańciszkańskich:] Summum bonum amplum donum [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół OO. Franciszkanów p.w. św. Trójcy w Gdańsku 2018.
 • [Oficjum rymowane:] Żywot św. Stanisława [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościoł św. Michała Archanioła na Skałce 2018.
 • [Organy i śpiew gregoriański alternatim:] Koncert organowy w ramach I Narodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego [wraz z/ze:], scholą gregoriańską Canticum Cordium, Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wierncyh w Poznaniu 2018.
 • [Koncert wokalny:] Śpiewy polskich Panien Benedyktynek Ze Staniątek i Sandomierza [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz Andrzejem Zawiszą - klawesyn, KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA NA KARCZÓWCE, Kielce 2018.
 • [Śpiewy średniowieczne:] In coelestem Jerusalem [wraz z/ze:], sopranistka Marią Klich, Fundacja InCanto 2018.
 • [Śpiewy gregoriańskie ze źródeł wawelskich:] Utwory z Tabulatury Jana z Lublna oraz Msze z Graduału Jana Olbrachta [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz Maryą Fencey (organy), kościół św. Krzyża w Krakowie 2018.
 • [Śpiewy z archiwum ss. benedyktynek ze Staniątek i Sandomierza:] Muzyka Panien Benedyktynek [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz Andrzejem Zawiszą (klawesyn), Kościół św. Wojciecha, Szczawnica 2018.
 • [Śpiewy św. Hildegardy z Bingen:] In principio... [wraz z/ze:], żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika Mariacka, Gdańsk 2018.
 • [pieśni maryjne na Adwent:] Koncert adwentowy "Ave Maria" [wraz z/ze:], chórem Gaudete, Kraków, kościół MB Ostrobramskiej 2018.
 • [Alternatim ze śpiewem gregoriańskim:] G.G. Nivers, Missa Cunctipotens Deus [wraz z/ze:], scholą gregoriańską Canticum Cordium, Bautzen (DE), katedra św. Piotra 2019.
 • [kolędy:] Ekumeniczny koncert kolęd [wraz z/ze:], chórem Gaudete, Wrocław, kościół Opatrzności Bożej 2019.
 • [kolędy:] Koncert kolęd [wraz z/ze:], chórem Gaudete, Kraków, kościół MB Ostrobramskiej 2019.