Liturgika (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Treści kształcenia

Ćwiczenia poświęcone były głębszej analizie znaków liturgicznych oraz listu apostolskiego Pawła VI zatwierdzającego ogólne normy kalendarza liturgicznego i nowy ogólny kalendarz rzymski Pierwsza część ćwiczeń dotyczyła znaków liturgicznych. Studenci podejmują indywidualne prace, w których omawiają wybrane znaki. Owoce swoich prac prezentują podczas wspólnych spotkań.
W podobny sposób podjęta była druga część ćwiczeń, dotycząca kalendarza liturgicznego. Po ogólnym omówieniu listu papieskiego oraz nowego ogólnego kalendarza rzymskiego każdy student podejmuje jeden ze szczegółowych tematów dotyczących znaczenia reformy kalendarza albo istotnych elementów okresów liturgicznych. Pierwsza część ćwiczeń dotyczyła znaków liturgicznych. Studenci podejmują indywidualne prace, w których omawiają wybrane znaki. Owoce swoich prac prezentują podczas wspólnych spotkań.
W podobny sposób podjęta była druga część ćwiczeń, dotycząca kalendarza liturgicznego. Po ogólnym omówieniu listu papieskiego oraz nowego ogólnego kalendarza rzymskiego każdy student podejmuje jeden ze szczegółowych tematów dotyczących znaczenia reformy kalendarza albo istotnych elementów okresów liturgicznych.

Lektury podstawowe

Guardini R., Znaki święte, Wrocław 1982;
Paweł VI, Pismo apostolskie zatwierdzające ogólne normy roku liturgicznego i nowy ogólny kalendarz rzymski, w: Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. [64]-[74]

Lektury uzupełniające

Donghi A., Gesty i słowa, Wprowadzenie do języka symbolicznego, Kraków 1999; Konecki K., Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Toruń 2010