ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ


 • Dyżur dydaktyczny:
  Poniedziałek: 12.00-13.00, ul. Prosta 35A

Curriculum Vitae:

 • 2011 – doktorat, Kraków
 • 1981 - 1984 – studia: Pontificio Istituto Liturgico s. Anselmo
 • 1979 – święcenia kapłańskie
 • 1953 – Urodzony

Publikacje:

Monografie:
 • Ksiądz Juan María de la Cruz García Méndez, sercanin, męczennik rewolucji hiszpańskiej, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów SCJ 2001. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Współczesne przepisy liturgiczne w odniesieniu do czci relikwii: dedykowanie kościołów i kaplic, obrzęd poświęcenia kościoła i umieszczenie relikwii w ołtarzu [w:] Szczepan PRAŚKIEWICZ [red.], Kult relikwii, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych 2013, s. 93-109. [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika i znaczenie wody w liturgii [w:] Dawid CZAICKI [red.], Misterium miłości, KRAKÓW: Platan 2013, s. 357-364. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] ks. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena, Anamneza: wspomnienie i proroctwo [w:] A świątyni w nim nie ujrzałem ... Liturgia i eschatologia, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2012, s. 99-127.
 • Litania maior” w liturgii rzymskiej [w:] Adelajda Sielepin CHR, Jarosław Superson SAC [red.], Modlitwa liturgiczna, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2012, s. 65-76. [szukaj w bibliotece]
 • Niektóre źródła reformy liturgicznej w Kościele [w:] Krzysztof POROSŁO [red.], Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dzisiaj, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2011, s. 34-48.
 • Nigryki – wewnętrzna wielkość liturgii [w:] Krzysztof POROSŁO [red.], Materiały z II rekolekcji liturgicznych «Mysterium fascinans» 2009, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 64-78.
 • Wymogi Kościoła i oczekiwania dzisiejszego człowieka w formacji nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej [w:] ks. Krzysztof MICHALCZAK [red.], Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w życiu Kościoła, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010, s. 103-139.
 • [tłum.] abp Piero Marini, Tradycja i odnowa w celebracjach liturgicznych [w:] Testi Ioannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 365-386. [szukaj w bibliotece]
 • Podstawy duchowości eucharystycznej w życiu nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej [w:] ks. Krzysztof Michalczak [red.], Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa, Poznań: Pallottinum 2009, s. 122-133.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Actio i contemplatio w liturgii [w:] [red.], Kontemplacja i działanie, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2009, s. 95-108.
 • Charakterystyka roku kościelnego na podstawie benedykcjonału (KP 23) i lekcjonarza (KP 20) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu [w:] [red.], Źródła kultury duchowej Krakowa, Kraków: 2008, s. 51-64.
 • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tradycji Kościoła [w:] [red.], Misterium Serca Jezusa. Duchowość na III tysiąclecie, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007, s. 100-124.
 • Zasady paramentyki liturgicznej [w:] [red.], Haftowane szaty liturgiczne a Tradycja Kościoła, Kraków: 2005, s. 5-9.
Artykuły w Czasopismach:
 • Święto Pana naszego Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana [w:] Biuletyn Duszpasterski, 1(224) 2013, s. 26-30. [szukaj w bibliotece]
 • Wymagania teologiczne odnośnie do miejsca celebracji liturgicznej [w:] Pro Musica Sacra, 11 2013, s. 23-40. [szukaj w bibliotece]
 • Miłosierdzie Boże w odpustach [w:] Orędzie Miłosierdzia, 70 2009, s. 4-5.
 • «Requiem» jako formuła liturgii Kościoła [w:] Pro Musica Sacra, T. VII 2009, s. 53-66.
 • Duchowość eucharystyczna w życiu Szafarza Nadzwyczajnego Komunii św [w:] Anamnesis, 52 2008, s. 77-85.
 • Muzyka kościelna w formułach liturgicznych tradycji rzymskiej, [w:] Pro Musica Sacra, T. 2 2005, s. 121-132.
 • Objęcie diecezji przez biskupa znakiem troski Boga o swój Kościół [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 7 2005, s. 12-20.
 • Cześć świętych w liturgii Kościoła i poza nią [w:] Sympozjum, 2/13 2004, s. 9-24.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15: