Teologia duchowości - historia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Cele

Analiza wybranych tekstów z duchowości katolickiej

Treści kształcenia

Problem drogi do Boga w wybranych dziełach Naśladowanie Chrystusa - Tomasz a Kempis, ćwiczenia duchowne - Ignacy Loyola, modlitwa Teresy Wielkiej, noc ciemna Jana od Krzyża, medytacja Franciszka Salezego; Naśladowanie Chrystusa - Tomasz a Kempis, ćwiczenia duchowne - Ignacy Loyola, modlitwa Teresy Wielkiej, noc ciemna Jana od Krzyża, medytacja Franciszka Salezego;

Lektury podstawowe

Franciszek Salezy, Filotea, Olsztyn 1985.
Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Poznań 2000.
Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel,Kraków 1998.
Teresa Wielka, Księga życia, Kraków 1997.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Lublin 1986.