ks. dr hab. Marcin Godawa


 • Dyżur dydaktyczny:
  Środa 17.00-17.45
  Bernardyńska 3
  s.119.

Pełnione funkcje

Publikacje:

Monografie:
 • Obraz tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Pańskiego w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Bogomyślność. Zagadnienie zjednoczenia człowieka z Bogiem w medytacji na podstawie <> Adama Opatowiusza, Kraków: Czuwajmy 2006. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:
 • Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Polonia Sacra, 31/75 2012, s. 139-157.
 • A Mind Drawn by a Word. A meditative dimension of selected epigrams by Richard Crashaw (1612-1649) [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 125-141.
 • Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie w wewnętrznej analizie porównawczej [w:] Polonia Sacra, 28/72 2011, s. 47-65.
 • Przestrzeń i ruch w opisie zbawienia. Teologiczna interpretacja wybranych wierszy Jonha Donne’a (1572-1631) [w:] Polonia Sacra, 26/70 2010, s. 145-167.
 • Postawa lęku w obliczu Komunii świętej w kazaniu Szymona Starowolskiego O godnym przygotowaniu się do przyjęcia Naświętszego Sakramentu (1649) [w:] Polonia Sacra, 27/71 2010, s. 99-119.
 • Boska harmonia stworzonego świata w Kolędzie gospodarskiej Jacka Liberiusza (1599-1673) [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 201-222.
 • Poza logosem i ikoną, czyli o kryzysie polskiej poezji współczesnej [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, 20 2010, s. 59-76.
 • Medytacja alegoryczna na przykładzie Fascykułu nabożeństwa różnego Adama Opatowiusza [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2009, s. 11-23.
 • Świętość Jacka Odrowąża OP w ujęciu Jacka Liberiusza CR (1599-1673) [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 145-160.
 • Kwestia dobrych uczynków w sporze reformacji i katolicyzmu [w:] Polonia Sacra, 22/66 2008, s. 141-162.
 • Wizja człowieka aktywnego w Akademii pobożności Mikołaja z Mościsk (1559-1632) [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 171-191.
 • Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej [w:] Polonia Sacra, 24/68 2008, s. 131-155.
 • Rola Maryi w duchowym życiu Kościoła w ujęciu Wilfreda Le Sage’a [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 115-137.
 • Eucharystia Pustelnika z Hoggaru [w:] Polonia Sacra, 20/64 2007, s. 201-226.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Św. Brat Albert w recepcji Karola Wojtyły (111704)
 • Duchowość wobec antropologicznych wyzwań współczesności (501-10-010074)
 • Duchowość polskiego baroku (111702)
 • Doświadczenie szczęścia w duchowości chrześcijańskiej (koferencja interdyscyplinarna; publikacja) (11170001)

Wygłoszone Referaty:

 • Robert Frost’s Motive of Going Beyond Rightly Applied to Spiritual Issues [podczas konferencji:] Beyond. Local, temporal and intellectual transgressions in theology, philosophy and cultural studies, 12 wrzesnia 2015, .
 • Mistyka umowy i kupna. Św. Teresa Wielke wobec wartości ziemskich w świetle Księgi Fundacji [podczas konferencji:] XVIII Dni Duchowości ze Św. Teresą od Jezusa. W relacji przyjaźni, 15 maja 2015, .
 • Potential Power of Poetical Image for a Contemplating Beholder [podczas konferencji:] Image and Man. Correlations, 13 kwietnia 2015, .
 • A Woman Leading to God. The Mystery of Divine and Human Joy Shown and Explained by Julian of Norwich [podczas konferencji:] Faces of Woman. In Search of Positive Prospects, 17 listopada 2014, .
 • Christian Persuasion for Peace in Blessed Jerzy Popiełuszko's Teaching and Life [podczas konferencji:] Religions and Ideologies, Peace or Violence? Pathways towards Local/Global Empathy and Justice, 7 listopada 2014, .
 • O czytaniu pożytecznym według Mikołaja Mościckiego [1559-1632] [podczas konferencji:] Duchowość- dla duszy czy dla ciała?, 7 czerwca 2014, .
 • 'Fortis ut Mors Dilectio'. Facing Death in Christian Martyrdom [podczas konferencji:] Facing genocide and suicide, 8 listopada 2013, .
 • "Navigare necesse est". Pierwiastki dramatyczne w poznawaniu i kontemplacji tajemnicy Wcielenia w polskich starodrukach [podczas konferencji:] Dramat jako życie -życie jako dramat, 26 pazdziernika 2013, .
 • Rola elementów regionalnych w wybranych kazaniach ks. Józefa Tischnera [podczas konferencji:] Język homilii i kazań po 1989 roku, 16 wrzesnia 2013, .
 • A View of the Eucharistic Appearances in the Experience of Christian Joy [podczas konferencji:] Enjoy Life. Towards a Deep Concept of Human Joy, 19 listopada 2012, .
 • Obraz Boga i człowieka w procesie religijnej perswazji w Pobudkach do modlitwy 40 godzin ks. Piotra Skargi [podczas konferencji:] VI Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), 19 wrzesnia 2012, .
 • Egzotyczne podróże w przestrzeni i w myśli. Korespondencja Stolicy Apostolskiej i władców mongolskich w połowie XIII wieku [podczas konferencji:] Turystyka w kulturze – Kultura w turystyce, 25 maja 2011, .
 • Itinerarium retoryczne – Relatio Fratris Benedicti Poloni z podróży do Gujuk-chana (1245-1247) [podczas konferencji:] Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej, 19 maja 2011, .
 • Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w Listach duchownych ks. Piotra Semenenki [podczas konferencji:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, 15 marca 2011, .
 • Obraz gorzkiej męki. Analiza porównawcza Nabożeństwa XV stopni Męki Pańskiej Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie [podczas konferencji:] Klasztor Franciszkanów w Krakowie, 4 grudnia 2010, .
 • Pozdrowienie Pozdrowionej. Szymona Starowolskiego retoryczna medytacja nad sceną zwiastowania [podczas konferencji:] Via Pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, 17 listopada 2010, .
 • Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [podczas konferencji:] Sympozjum o św. Urszuli ledóchowskiej, 24 kwietnia 2010, .
 • Społeczny aspekt medytacji w traktacie O rozważaniu [De consideratione] św. Bernarda z Clairvaux [podczas konferencji:] Módl się i pracuj: cystersi kształtują siebie i świat, 5 grudnia 2009, .
 • Adam Chmielowski – Brat Albert jako artysta i święty w świetle Listu do Artystów Jana Pawła II [podczas konferencji:] Święty Brat Albert Adam Chmielowski w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 11 grudnia 2008, .
 • Medytacja sercem nad postacią Marii Magdaleny w wierszach z powieści Doktor Żywago Borysa Pasternaka [podczas konferencji:] Biblijne postaci w literaturze polskiej i powszechnej, 25 kwietnia 2008, .
 • Tekst wobec osoby. Wybrane retoryczne elementy kierownictwa duchowego w Fascykule nabożeństwa różnego Adama Opatowiusza [podczas konferencji:] Misterium et Verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, 23 maja 2007, .