ks. dr Marcin Wolczko


  • Dyżur dydaktyczny:
    wtorek 11.15 - 12.15, ul. Kanonicza 9, Sekretariat WPK

Pełnione funkcje

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

  • "Jak się nam nie uda to się rozejdziemy". Intercyza przedślubna, a wykluczenie nierozerwalności małżeństwa. [podczas konferencji:] "Biorę sobie Ciebie za żonę/męża...". Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?, 15 listopada 2018, .
  • Odmowa pogrzebu kościelnego. Zarys ewolucji historycznej i obowiązujące normy [podczas konferencji:] Pogrzeb w prawie kanonicznym i w prawie świeckim, 30 marca 2017, .
  • Niebezpieczeństwo śmierci jako okoliczność wpływająca na rozluźnienie dyscypliny sakramentów [podczas konferencji:] Kanoniczno-prawna ochrona życia, 20 kwietnia 2016, .