ks. dr Marek Sołtysiak


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek: 18.00 - 18.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116

Curriculum Vitae:

 • 2007 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; Katedra Filozofii Poznania
 • 2004 - 2007 – asystent na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; Katedra Etyki
 • 2004 – doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • Rozumienie i tradycja w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2004. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Pojęcie gry w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera [w:] T. Tisończyk i A. Waśko [red.], W stronę hermeneutyki kultury, Kraków: WAM 2013, s. 69-84. [szukaj w bibliotece]
 • Autorytet w czasach próby. Św. Augustyna koncepcja autorytetu [w:] W. Kowalski, J. Orzeszyna, W. Skoczny [red.], Księga Jubileuszowa z racji 50 lecia posługi kapłańskiej J.E. Ks. Bp. Dr. Adama Śmigielskiego, Kraków - Sosnowiec: 2007, s. 219-232.
 • Między relatywizmem a absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera [w:] C. Piecuch [red.], Kondycja człowieka współczesnego, Kraków: UNIVERSITAS 2006, s. 101-113. [szukaj w bibliotece]
 • Uniwersalność i granice języka według H.-G. Gadamera [w:] H. Mikołajczyk, M. Oziębłowski, M. Remberz [red.], Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii, Kraków: scriptum 2006, s. 53-69. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Rene Descartesa koncepcja pewności moralnej a argumenty sceptyków [w:] Logos i Ethos, 2 (33) 2012 2012, s. 37-60. [szukaj w bibliotece]
  • Pojęcie rozpoznania w kartezjańskiej koncepcji poznania [w:] Logos i Ethos, 2(31) 2011, s. 203-231.
  • Wolność w prześwicie prawdy bycia według późniejszego Heideggera [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 75-90.
  • Etyka jako retoryka dobra. Arystotelesowskie korzenie filozofii praktycznej Hansa-Georga Gadamera [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNACJANUM w Krakowie, XII 2006, s. 169-185.
  • Heideggerowska krytyka zdroworozsądkowego rozumienia czasu u Arystotelesa [w:] Logos i Ethos, 1 (18) 2005, s. 26-42. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Problematyka sceptycyzmu (220703)
  • Ontologia fundamentalna M. Heiddegera (220702)
  • Kartezjusz a filozofia nowożytna (120702)

  Wygłoszone Referaty:

  • Próba przezwyciężenia teorii dwóch prawd przez Galileusza [podczas konferencji:] Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje, 21 czerwca 2019, .
  • Teoria prawd wiecznych R. Descartes'a [podczas konferencji:] Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje, 27 pazdziernika 2015, .
  • Sprawa Galileusza a koncepcja świata według R. Descartes'a [podczas konferencji:] Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje, 16 czerwca 2015, .
  • Symbolika dzieła sztuki [podczas konferencji:] Od narodzin do śmierci. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Symbol-Znak-Rytuał., 29 stycznia 2014, .
  • Ontologia dzieła sztuki w filozofii Hansa Georga Gadamera [podczas konferencji:] W stronę hermeneutyki kultury, 5 czerwca 2012, .
  • Wolność w prześwicie prawdy bycia u "drugiego" Heideggera [podczas konferencji:] Etyka-Teologia-Antropologia, 5 kwietnia 2006, .
  • Etyka jako retoryka dobra. Arystotelesowskie korzenie filozofii praktycznej Hansa-Georga Gadamera [podczas konferencji:] Dziedzictwo współczesnej etyki, 9 listopada 2005, .
  • Między relatywizmem absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera [podczas konferencji:] Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy, 0  0000, .