dr Marek Hałaburda


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w czasie letniej sesji egzaminacyjnej: Piątek (19 VI 2015), 12.15-13.00, Dziekanat, ul. Kanonicza 9.

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Fundusz „O” (IV kwartał) Wydziału Studiów i Analiz SB WUSW w Krakowie [w:] M. Lasota, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 461-498.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1966-1970) [współatorstwo z:] J. Szczepaniak [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2008, s. 345-444.
 • Najsłynniejsze miejsca pielgrzymkowe [w:] A. Wiencek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków: 2008, s. 509-525.
 • Filip Nereusz Gołaszewski. Wykładowca- wychowawca-pracownik kurii biskupiej [w:] A. Betlej, J. Skrabski [red.], Fides, Ars, Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: 2008, s. 79-89.
 • Najwięksi polscy święci i błogosławieni [w:] A. Wiencek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków: 2008, s. 497-508.
 • Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966) [współatorstwo z:] J. Szczepaniak [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 317-443.
 • Można było wybudować kościół nie rozmawiając z SB. [w:] J. Szczepaniak, R. Terlecki [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 263-316.
 • Katedra Mińska [w:] Jan Szczepaniak [red.], Ziemia powstająca z popiołów, Kraków: 2002, s. 201-206.
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Religie, wyznania i obrządki religijne w Europie Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku (501-10-030006)
 • Religie, wyznania i obrządki religijne w Europie Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku (13180002)
 • Krakowskie seminarium duchowne w latach 1901-1939 ()
 • Dzieje Kościoła łacińskiego na kresach w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów diecezji pińskiej (501-10-030011)

Wygłoszone Referaty:

 • Schematyzmy diecezjalne – podstawowe źródło do dziejów Kościoła katolickiego na Kresach [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 5 grudnia 2017, .
 • Polscy badacze i dyplomaci w dziewiętnastowiecznym Kurdystanie [podczas konferencji:] Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze, 26 pazdziernika 2016, .
 • Kościół i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w okresie niewoli narodowej [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława BM w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka, 19 pazdziernika 2016, .
 • Prepozytura szpitalna w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji biskupich [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie, 12 czerwca 2015, .
 • Diecezja pińska w latach 1926-1939 [podczas konferencji:] Ks. kardynał Kazimierz Świątek – niezłomny świadek historii, 8 listopada 2014, .
 • Rubrycele i schematyzmy diecezji pińskiej (1926-1939) [podczas konferencji:] Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce, 24 maja 2014, .