ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek od godz. 13.30 do 14.30, sala 117 (Instytut Nauk Biblijnych), ul. Bernardyńska 3

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2013 – Tytuł profesorski
 • 2012 – Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych
 • 2005 - 2009 – Prodziekan Wydziału Teologicznego
 • 2000 – Habilitacja
 • 1989 – Doktor nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
 • 1987 – Wykłady na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie, wcześniej PAT
 • 1981 – Wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach
 • 1976 - 1981 – Studia specjalistyczne z egzegezy biblijnej na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
 • 1969 - 1975 – Podstawowe studia teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Dlaczego określenia "solidarność" nie ma w Piśmie Świętym? Historyczna ewolucja ważnego pojęcia [w:] Roczniki Teologii Moralnej, 59 2012, s. 5-18.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej (310211)
  • Ojcowska miłość Boga (501-10-010067)
  • Ojcowska miłość Boga ()
  • Biblijna teologia miłości i miłosierdzia ()
  • Badania nad obrazowością i stylistyką języka biblijnego (210201)

  Wygłoszone Referaty:

  • Ojcowska czy macierzyńska miłość Boga? W kontekście obrazowości języka biblijnego [podczas konferencji:] Stworzył mężczyznę i kobietę (Rdz 1, 26). Płciowość w Biblii, 13 marca 2019, .
  • Odkupienie jako wyzwolenie. Retoryczny aspekt biblijnego określenia [podczas konferencji:] Woność człowieka i narodu w świetle Pisma Świętego, 14 czerwca 2018, .
  • Pismo Święte a niepełnosprawni [podczas konferencji:] Niepełnosprawni dla życia, 3 grudnia 2016, .
  • Metanoia - greckie i hebrajskie słownictwo nawrócenia w Biblii [podczas konferencji:] Pomiędzy chrztem a nawróceniem: pytania, refleksje, inspiracje, 7 listopada 2016, .
  • Jezus wrażliwy. Splagchnizomai w Ewangelii św. Marka [podczas konferencji:] Ewangelia wedłyg św. Marka. Geneza - interpretacja - aktualizacja, 24 listopada 2015, .
  • Biblia Tysiąclecia jako tłumaczenie przełomowe. Przykład Mk 1, 9 - 13 [podczas konferencji:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język - kultura - duchowość, 6 listopada 2015, .
  • Miłosierdzie i miłość. Terminologia i teologia [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Życia Zakonnego PTT, 4 marca 2015, .
  • Uwierzyliśmy miłości (1 J 4, 16). Biblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II [podczas konferencji:] Człowiek nowego serca. Specyfika sercańskiego wychowania i edukacji, 5 kwietnia 2014, .
  • Zawierzyć Bogu. Biblijna specyfika wiary [podczas konferencji:] Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać ..., 22 maja 2013, .
  • Chrystus jest naszym pokojem (Ef 2, 14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan [podczas konferencji:] Pacem in terris. 50 - lecie encykliki Jana XXIII o pokoju, 11 kwietnia 2013, .
  • Mocni wiarą (1 P 5, 9). Wiara umocnieniem dla chrześcijan na podstawie Pierwszego Listu św. Piotra [podczas konferencji:] Żyć w światłości Pana, 16 marca 2013, .