ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa, godz. 11.30-12.15, ul. Franciszkańska 1, ITFED (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową)

Curriculum Vitae:

 • 2013 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • 2009 – Kierownik Katedry Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie.
 • 2008 – Habilitacja na podstawie rozprawy „Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka”.
 • 2000 – Zatrudnienie (od 1 października 2000) w Katedrze Ekumenizmu Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie
 • 1998 – Coroczny cykl wykładów (1998-2005) w katolickim Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu.
 • 1997 – Wykładowca teologii dogmatycznej i zagadnień ekumenicznych w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach
 • 1995 – Studia doktoranckie w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie („Nikodim: una ecclesiologia vissuta”)
 • 1995 – Posługa ojca duchownego (1995-2002) kleryków Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa
 • 1989 – Studia licencjackie w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie („Il pensiero slavofilo di Aleksej Stepanovic Chomiakov”)
 • 1986 – Studia filozoficzno-teologiczne (1980-1986) w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa (Papieska Akademia Teologiczna).

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Nikodim: una ecclesiologia vissuta, Roma: Edizioni Dehoniane 1995.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Filioque” na nowo odczytane. Katolicka i prawosławna recepcja dokumentu watykańskiego [w:] A. Baron, J. Kupczak, J.D. Szczurek [red.], Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywy historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 107-137.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bioetyczne wyzwania dla małżeństwa i rodziny w świetle „Podstaw społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego” [w:] U. Bejma [red.], Rodzina – dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu, Warszawa: UKSW 2015, s. 229-243.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekumeniczny wymiar ewangelizacji [w:] A. Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 185-198.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] , Rodzina: dobro ludzkości. Dokument końcowy I Europejskiego Forum Katolicko-Prawosławnego, Trydent (Włochy), 11-14 grudnia 2008 r., [w:] Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 187-197.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Encyklika „Ut unum sint”. Wokół recepcji zaproszenia do dialogu na temat posługi Biskupa Rzymu [współatorstwo z:] Ł. Kamykowski [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza [...], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 437-461.
 • Presenza Dehoniana nell’Europa dell’Est: caratteristiche e sfide per il futuro [w:] [red.], Documenta XX. Septima Conferentia Generalis [Congregationis Sacerdotum a Sacro Corde Jesu], Romae: Edizioni Dehoniane 2007, s. 179-192.
 • Свет под сосудом? В двадцать пятую годовщину смерти митрополита Никодима (1929-1978) [w:] Г.Т. Сытенко [red.], В память вечную... Материалы Минского научно­богословского семинара, посвященного памяти Высокопреосвященнейшего Никодима (Ротова), митрополита Ленинградского и Новгородского (+ 1978), Минск: 2006, s. 89-95.
 • Prawosławie [w:] E. Sakowicz [red.], Jan Paweł II - Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 365-388.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Misyjny wymiar Eucharystii w Kościele prawosławnym [w:] P. Jaskóła, R. Porada [red.], Wspólna Eucharystia - cel ekumenii, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2005, s. 109-122.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekumenia w Sankt Petersburgu. Dzieło metropolity Nikodema wczeoraj i dziś [w:] P. Jaskóła, R. Porada [red.], Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2003, s. 99-111.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Świadomość misteryjnego charakteru Kościoła [w:] V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik [red.], Sobór blisko - Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 69-78.
 • Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym [w:] Z. Kijas, J. Krzywda [red.], Sakramentalność małżeństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 53-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sytuacja międzykościelna w Rosji [w:] Z. Glaeser [red.], „Kościoły siostrzane” w dialogu, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2002, s. 245-272.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rok liturgiczny w rycie bizantyjskim [w:] Z. Kijas [red.], Czas i kalendarz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 159-186.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Das Geheimnis Nikodims. Die unbekannte Seite der russisch-orthodoxen Kirche [w:] A. Stirnemann [red.], Ökumenismus im Wandel. Elf Ökumenische Symposien von Pro Oriente 1997-2000, Wien: 2001, s. 83-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] , Historia Dyrektorium duchowego [w:] Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa: 1997, s. 5-33.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu [w:] „Sympozjum", 2 2014, s. 79-92. [szukaj w bibliotece]
 • „Filioque” w dialogu ekumenicznym [w:] „Studia Oecumenica”, 14 2014, s. 179-194. [szukaj w bibliotece]
 • Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania [w:] „Polonia Sacra", 2 (33) 2013, s. 145-158. [szukaj w bibliotece]
 • Indissolubility of marriage from Lutheran perspecrive [w:] „Ecumeny and Law", 1 2013, s. 19-30.
 • Watykan - Genewa. Kościół rzymskokatolicki w dialogu ze Światową Radą Kościołów [w:] „Sympozjum”, nr 1 (22) 2012, s. 97-116. [szukaj w bibliotece]
 • The History and the Present Stage of the Preperations for the Pan-Orthodox Council [w:] „Studia Oecumenica”, 12 2012, s. 153-160.
 • Ekumeniczny wymiar katechezy [w:] „Sympozjum”, nr 2 (21) 2011, s. 55-67.
 • Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (19) 2010, s. 61-74.
 • Ikoniczny paradygmat filmowej twórczości Andrieja Tarkowskiego [w:] „Collectanea Theologica”, nr 1 2010, s. 99-121.
 • Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym [w:] „Sympozjum”, nr 1 (19) 2010, s. 41-60.
 • Problem eklezjalnej jedności prawosławia w dzisiejszej Europie [w:] „Studia Oecumenica”, nr 8 2008, s. 77-93.
 • Soborowość i autorytet w Kościele. Ekumeniczne znaczenie dokumentu dialogu katolicko-prawosławnego z Rawenny (2007) [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 8 2008, s. 111-126.
 • Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia [w:] „Sympozjum”, nr 1 (16) 2007, s. 51-66.
 • Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej – problemy i wyzwania [w:] „Sympozjum”, nr 1 (14) 2005, s. 59-81.
 • Prawosławie w kontekście jednoczącej się Europy [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 5 2005, s. 149-157.
 • Autokefalia a przyszły Sobór ogólnoprawosławny [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 4 2004, s. 167-183.
 • Zaangażowanie duszpasterskie Prowincji Polskiej Księży Najświętszego Serca Jezusowego w krajach Europy Wschodniej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (12) 2004, s. 197-204.
 • Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (12) 2004, s. 277-293.
 • Przygotowania do Soboru ogólnoprawosławnego [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), 3 2003, s. 127-141.
 • Padri Dehoniani in Bielorussia [w:] „Dehoniana” (Kwartalnik Centrum Studiów Księży Sercanów w Rzymie), nr 2 2000, s. 117-127.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Świętowanie - ostateczny cel ekumenii (501-10-010056)
 • Prawosławie rosyjskie a ekumenia (211301)
 • Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek? (501-10-010127)
 • Ekumenia - osiągnięcia, problemy, wyzwania (501-10-010005)
 • Ekumenia - osiągnięcia, problemy, wyzwania (11130001)

Wygłoszone Referaty:

 • Kościół prawosławny w drodze do Swiętego i Wielkiego Soboru [podczas konferencji:] Przed Soborem Wszechprawosławnym, 14 kwietnia 2016, .
 • Małżeństwa mieszane: aktualne wyzwanie dla Kościołów. Perspektywa rzymskokatolicka i prawosławna [podczas konferencji:] Ekumenizm - integracja - pokój, 7 maja 2013, .
 • Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu [podczas konferencji:] Ekumenizm - zagrożenie czy konsekwencja wiary?, 14 listopada 2012, .
 • Ekumeniczny wymiar ewangelizacji [podczas konferencji:] W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, 8 kwietnia 2011, .
 • Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym [podczas konferencji:] Co Bóg złączył (Mt 19, 6). Nierozerwalność małżeństwa – między teorią a praktyką, 9 listopada 2010, .
 • Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia [podczas konferencji:] Samoświadomość Kościoła a dialog ekumeniczny, 8 listopada 2007, .
 • Presenza dehoniana nell’Europa dell’Est: le caratteristiche e le sfide per il futuro [podczas konferencji:] Sercanie w misji ad gentes, 16 maja 2006, .
 • Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej – problemy i wyzwania [podczas konferencji:] Między męczeństwem a nadzieją – Kościół katolicki w Europie Wschodniej, 9 listopada 2005, .
 • Misyjny wymiar Eucharystii w Kościele prawosławnym [podczas konferencji:] Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, 26 pazdziernika 2005, .
 • Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej Księży Sercanów [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe z okazji 75-lecia obecności Księży Sercanów w Polsce, 14 kwietnia 2004, .
 • Свет под сосудом? В двадцать пятую годовщину смерти митрополита Никодима (1929-1978) [podczas konferencji:] Konferencja z okazji 25. rocznicy śmierci metropolity Leningradu i Nowogrodu Nikodema (Rotova), 18 grudnia 2003, .
 • Ekumenia w Sankt Petersburgu. Dzieło metropolity Nikodema wczoraj i dziś [podczas konferencji:] Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych, 26 listopada 2003, .
 • Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym [podczas konferencji:] Sakramentalność małżeństwa, 23 pazdziernika 2002, .
 • Sytuacja międzykościelna w Rosji [podczas konferencji:] „Kościoły siostrzane” na początku trzeciego tysiąclecia, 16 pazdziernika 2002, .
 • Świadomość misteryjnego charakteru Kościoła [podczas konferencji:] Sobór bliski – Sobór daleki, 30 marca 2001, .
 • Секрет Никодима. Неизвестный облик Русской Православной Церкви. [podczas konferencji:] Sympozjum ekumeniczne z okazji 20. rocznicy śmierci metropolity Leningradu i Nowogrodu Nikodema (Rotova), 29 wrzesnia 1999, .
 • Padri Dehoniani in Bielorussia [podczas konferencji:] Formacja Zakonna Księży Sercanów, 28 czerwca 1999, .