dr hab. Przemysław Kisiel


 • Dyżur dydaktyczny:
  wtorek, 9.00-9.45
  ul. Bernardyńska 3, p. 113

Curriculum Vitae:

 • 2016 – Wybór na Przewodniczącego Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na lata 2016-2019
 • 2016 – Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • 2016 – Wybór na stanowisko Prodziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2016-2020
 • 2013 – Uzyskanie stopnia dr hab, nadany przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 – zatrudnienie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
 • 2003 - 2008 – Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie
 • 1992 – zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • 1992 - 1993 – IBP Waśniewski, Wójtowicz
 • 1991 - 1992 – Instytut Etnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1986 - 1991 – studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje:

Monografie:
 • Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego. Refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych, Kraków: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] A.Karwińska (red.), E.Cierniak-Szóstak, P.Kisiel, A.Słaboń, Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010.
 • [współautorstwo z:] A.Karwińska, E. Cierniak-Szóstak, R.Dyoniziak, A.Słaboń, Odkrywanie socjologii, Warszawa: PWN 2007.
 • [współautorstwo z:] R.Borowiecki (red.), łącznie 10 autorów, Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2005.
 • [współautorstwo z:] R.Borowiecki (red.), łącznie 10 autorów, Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2004.
 • Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003.
 • Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2000.
 • Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1996.
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych [w:] J.Hausner, A.Karwińska, J.Purchla [red.], Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013, s. 289-306.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Labirynt wolności – czy artysta może być wolny [w:] Z.Bajka [red.], Labirynt wolnosci, Kraków: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2012, s. 282-291.
 • Kultura w rzeczywistości post-globalnej – granice fragmentaryzacji [w:] J.Mikułowski Pomorski [red.], Świat się dzieli, świat się łączy. Ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2010, s. 93-102.
 • Kulturowe obrazy współczesnego dziecka [w:] M.Duda, B.Gulla [red.], Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Św. Stanisława 2009, s. 27-40.
 • Kultura a wykluczenie społeczne [w:] M.Duda, B.Gulla [red.], Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 31-44.
 • Integracja i fragmentacja – dwa oblicza współczesnej kultury [w:] A.Surdej [red.], Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007, s. 171-180.
 • Sztuka we współczesnym mieszkaniu [w:] G.Woroniecka [red.], Co znaczy mieszkać? Szkice antropologiczne, Warszawa: TRIO 2007, s. 120-134.
 • Społeczny wymiar komunikacji w społeczności akademickiej [w:] J.Filek [red.], Rola komunikacji w społeczności akademickiej. Materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, s. 11-15.
 • Nowe perspektywy działalności naukowo-badawczej wspomaganej przez technologie informacyjne. Szanse i zagrożenia [w:] L.Haber [red.], Akademicka Społeczność Informacyjna na przykładzie środowiska krakowskiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademii Górniczo-Hutniczej 2005, s. 197-208.
 • Badanie uczestnictwa a tożsamość współczesnej kultury artystycznej [w:] M.Chałubiński, A.Delorme, P.Kisiel, M.Sikora, A.Woźniak [red.], Reguły i działania. Księga Jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk: 2005, s. 213-227.
 • Ethos uczonych a wyzwania współczesności [w:] J.Mikułowski-Pomorski, A.Surdej [red.], Inteligencja a wyzwania przemian gospodarczych, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, s. 233-242.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji. Uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań [współatorstwo z:] [w:] Akademicka Społeczność Informacyjna na przykładzie środowiska krakowskiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademii Górniczo-Hutniczej 2005, s. 181-196.
 • Sztuka w perspektywie socjologii – uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego [w:] M.Chałubiński, J.Goćkowski, I.Kaczmarek-Murzyniec, A.Woźniak [red.], Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: A.Marszałek 2004, s. 310-319.
 • Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej [w:] J.Gajda, J.Izdebska [red.], Kultura – Wartości – Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Suwałki: WSSM 2004, s. 59-70.
 • Wolontariat – próba socjologicznej charakterystyki zjawiska [w:] A.Karwińska, A.Surdej [red.], Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004, s. 223-238.
 • Recepcja dzieła sztuki – model demokratyczny i arystokratyczny [w:] M.Chałubinski, J.Goćkowski, K.Machowska, C.Olbromski [red.], Idee i ludzie demokracji. Rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville’a, Toruń: A.Marszałek 2003, s. 321-328.
 • Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej [w:] M.Bohun, J.Goćkowski [red.], Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: Oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Kraków: Secesja 2000, s. 185-198.
 • Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie [w:] A.Węgrzecki, A.Karwińska, M.Pacholski [red.], Socjologia i wyzwania społeczne, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2000, s. 187-197.
 • Kręgi kompetencji estetycznej [w:] J.Goćkowski, P.Kisiel [red.], Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Kraków: Secesja 1999, s. 223-238.
 • Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości [w:] J.Targalski [red.], Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1999, s. 21-30.
 • Tradycja elekcji i tradycja krytyki elektów. Elity polskie a życie polskie [współatorstwo z:] [w:] Cywilizacja, Tradycja , Ethos. Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków: Baran i Suszczyński 1998, s. 167-209.
 • Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów [w:] J.Baradziej, J.Goćkowski [red.], Cywilizacja, Tradycja , Ethos. Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków: Baran i Suszczyński 1998, s. 229-257.
 • Hieronima Boscha Theatrum Mundi [w:] J.Goćkowski, J.Baradziej [red.], Cywilizacja, Tradycja, Ethos. Rozmyślania o cywilizacji, Kraków: Baran i Suszczyński 1997, s. 13-37.
 • Obrazy świata społecznego w sztukach plastycznych [w:] J.Goćkowski, P.Kisiel [red.], Oglądy i obrazy świata społecznego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM 1997, s. 227-234.
 • Komunikowanie się w kręgach kultury artystycznej [w:] J.Goćkowski, M.Sikora [red.], Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków: Secesja 1997, s. 317-330.
 • Sztuka i nauka: dwa typy tradycji i kręgów społecznych [w:] J.Goćkowski, S.Marmuszewski [red.], Nauka. Tożsamość i tradycja, Kraków: Universitas 1995, s. 237-247.
 • Elita polityczna spod znaku opozycji [współatorstwo z:] J.Goćkowski [w:] "Solidarność" a wychodzenie Polski z komunizmu, Gdańsk: Instytut Konserwatywny im.E. Burke'a 1995, s. 160-174.
 • Żebracy w malarstwie (na przykładzie twórczości Hieronima Boscha) [w:] S.Marmuszewski, A.Bukowski [red.], Żebracy w Polsce, Kraków: Baran i Suszczyński 1995, s. 51-62.
 • Ethos uczonych we współczesnym życiu naukowym [w:] J.Goćkowski, P.Kisiel [red.], Patologia i terapia życia naukowego, Kraków: Universitas 1994, s. 170-180.
 • Model socjologicznej analizy form artystycznych [w:] J.Goćkowski, M.Sikora [red.], Modele nauki. Studia z zakresu filozofii i socjologii nauki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM 1993, s. 169-200.
 • Współczesne życie naukowe a ethos uczonego [w:] A.Sułek, W.Wincławski [red.], Przełom i wyzwanie. Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego - Toruń 1990, Toruń: A.Marszałek 1991, s. 306-311.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 894 2012, s. 73-94. [szukaj w bibliotece]
 • Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J.Goćkowskiego [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.2 2011, s. 203-215.
 • Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.2 2009, s. 207-216.
 • Historia sztuki a socjologia sztuki [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.1 2008, s. 113-123.
 • Współczesne media a kultura artystyczna [w:] Societas/Communitas, 2 2007, s. 107-116.
 • Sztuka jako przedmiot badań. Podejście autoteliczne i podejście instrumentalne [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.3 2006, s. 391-397.
 • "Normy moralne” Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego [w:] PRINCIPIA, XLV-XLVI 2006, s. 187-198.
 • Potoczne i kwalifikowane postawy wobec pojęcia „dzieło sztuki” [w:] Przegląd Socjologiczny, t. LV/2 2006, s. 11-24.
 • Globalization and artistic cultur [w:] Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 3 2005, s. 87-100.
 • Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 682 2005, s. 51-65.
 • Globalizacja w obszarze kultury artystycznej [w:] Limes (http://janek.uek.krakow.pl/~limes/index.html), 4 2004, s. 1-8.
 • Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce [w:] PRINCIPIA, XXXIX 2004, s. 205-217.
 • Uczestnictwo w kulturze artystycznej – między transformacją a wyzwaniami nowego wieku [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 661 2004, s. 27-41.
 • The cognitive value of art in a sociological perspective [w:] ORGANON, 32 2003, s. 121-134.
 • Swoistość uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej [w:] Limes (http://janek.uek.krakow.pl/~limes/index.html), 2 2003, s. 1-21.
 • Społeczna percepcja dzieła sztuki [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 566 2001, s. 57-70.
 • Pojęcie “dzieło sztuki” a socjologiczna analiza sztuki [w:] Przegląd Socjologiczny, t. L/2 2001, s. 9-30.
 • Nieuczciwość w życiu naukowym. Refleksja nad wynikami badań empirycznych [współatorstwo][w:] Nauka, 2 1999, s. 41-56.
 • Model “obserwatora” i model “terapeuty” w socjologii nauki [współatorstwo][w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.4 1998, s. 561-574.
 • Społeczeństwo a ekologia [współatorstwo][w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace Etnograficzne, MCXCIII, z.34 1996, s. 71-78.
 • Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym [współatorstwo][w:] Universitas, 2-3 1995, s. 30-35.
 • Sociology of Work of Art. Initial Conditions and Model of Analysis [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 454 1995, s. 61-74.
 • Etykieta językowa a wzory kultury [w:] Język a kultura, t.6 1992, s. 9-14.
 • The scholar and the artist in the light of theier own ethos [w:] ORGANON, 24 1988, s. 55-78.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Aktywność kulturalna współczesnej rodziny (240502)

Wygłoszone Referaty:

 • Udział w dyskusji panelowej „Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego” [podczas konferencji:] Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, 21 listopada 2016, .
 • Współczesne zmiany społecznych funkcji sztuki [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, 15 wrzesnia 2016, .
 • Muzeum sztuki wobec zmieniającej się roli kultury [podczas konferencji:] Sfera Publiczna – Przestrzeń – Muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, 7 czerwca 2016, .
 • Wolność artysty jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej [podczas konferencji:] Seminarium naukowe: Społeczny wymiar twórczości artystycznej. Artysta między prawem a obowiązkiem bycia wolnym, 16 maja 2016, .
 • Procesy zmiany społecznej a transformacja systemu kultury [podczas konferencji:] Tak daleko, tak blisko. Geografia sztuki w dobie globalizacji, 16 pazdziernika 2015, .
 • Artistic canon in the times of liquid modernity [podczas konferencji:] 12nd Conference of the European Sociological Association 2015 - Differences, Inequalities and Sociological Imagination, 26 sierpnia 2015, .
 • Sumienie człowieka współczesnego – perspektywa socjologiczna [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie, 14 maja 2015, .
 • Recepcja sztuki w czasach płynnego kanonu kulturowego [podczas konferencji:] Specyfika formy czy specyfika treści – Problemy polskiej socjologii sztuki, 20 listopada 2014, .
 • Udział w II Panelu Ekspertów [podczas konferencji:] „Punkty styczne: między praktyką a kulturą (nie)uczestnictwa. Instytucje w cieniu (nie)uczestnictwa”, 10 pazdziernika 2014, .
 • Museum area as a Social Space [podczas konferencji:] The 8th midterm Conference of the European Research Network Sociology of the Arts, 5 wrzesnia 2014, .
 • Estetyczne a socjologiczne definiowanie sztuki [podczas konferencji:] Estetyka w przestrzeni społecznej, 12 maja 2014, .
 • Udział w Panelu Ekspertów [podczas konferencji:] "Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa. Uczestnictwo w kulturze: jak uchwycić „kulturę w biegu”?”, 21 lutego 2014, .
 • Kanon kultury a indywidualizacja recepcji sztuki [podczas konferencji:] XV Ogólnopolski Zjad Socjologiczny 11-14.09.2013, 12 wrzesnia 2013, .
 • The recipient’s attitudes and the process of reception of art [podczas konferencji:] The 11th ESA Conference 28th-31th August 3013, 30 sierpnia 2013, .
 • The needs analysis. The results of the empirical research [podczas konferencji:] 2th Meeting Training of cultural mediators utilizing new Social Networking Software (SONETOR), 4 pazdziernika 2012, .
 • The Types of Social Meanings of the Work of Art [podczas konferencji:] 7th Conference of the European Research Network Sociology of the Arts, 8 wrzesnia 2012, .
 • The Research Methodology for the needs analysis [podczas konferencji:] 26. 1st Meeting Training of cultural mediators utilizing new Social Networking Software (SONETOR), 24 maja 2012, .
 • Recipient Types and Defining of the Participation Situation in Artistic Culture. An Analysis Model of the Participation Patterns [podczas konferencji:] 10th Conference European Sociological Association (ESA) „Social Relations in Turbulent Times”, 9 wrzesnia 2011, .
 • Ethos nauki i ethos uczonego w koncepcji J.Goćkowskiego [podczas konferencji:] Sesja Naukowa „O ethosie uczonego”, Komitet Naukoznawstwa PAN i Sekcja Socjologii Nauki PTS, 21 marca 2011, .
 • Wyniki badania ewaluacyjnego z realizacji projektu, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego [podczas konferencji:] Sesja Naukowa „Stawiamy na rozwój – studia podyplomowe kadr MSP”, 21 grudnia 2010, .
 • Wyniki badań empirycznych realizowanych wśród mieszkańców Krakowa (wspólnie z A.Pawliną) [podczas konferencji:] Sesja Naukowa Dzielnice Krakowa w świadomości mieszkańców, 14 pazdziernika 2010, .
 • Modele mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej [podczas konferencji:] Praktyki społeczne uczestnictwa w kulturze. Tendencje i dylematy, 19 listopada 2009, .
 • Kulturowe obrazy współczesnego dziecka [podczas konferencji:] Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II. Dziecko a świat dorosłych, 13 pazdziernika 2008, .
 • Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze [podczas konferencji:] Florian Znaniecki Colloquium „Rzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie”, 19 czerwca 2008, .
 • Kształtowanie poprzez wartości kultury [podczas konferencji:] Wartości kulturowe w kształceniu i wychowaniu szkolnym, 20 pazdziernika 2007, .
 • Historia i socjologia sztuki [podczas konferencji:] Związki historii nauki i socjologii nauki, Komitet Naukoznawstwa PAN, 11 pazdziernika 2007, .
 • Kultura narodowa a kultura organizacyjna – szkoły wyższe w Polsce [podczas konferencji:] Różnice kulturowe w biznesie, 20 marca 2007, .
 • Kultura w rzeczywistości post-globalnej - granice fragmentaryzacji [podczas konferencji:] Fragmentaryzacja i rekompozycja w procesie przemian, 1 stycznia 2007, .
 • „Normy moralne” Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego [podczas konferencji:] XIX Konferencja Socjologii Nauki „Marii Ossowskiej nauka o moralności a problemy społeczne naszej rzeczywistości”, 1 stycznia 2005, .
 • Sztuka jako przedmiot badań podejście autoteliczne i podejście instrumentalne [podczas konferencji:] Taksonomia nauki w oglądzie naukoznawczym, 1 stycznia 2005, .
 • Potoczne i kwalifikowane rozumienie pojęcia „dzieło sztuki” [podczas konferencji:] XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 16 wrzesnia 2004, .
 • Potoczne i kwalifikowane rozumienie pojęcia „dzieło sztuki” [podczas konferencji:] XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 16 wrzesnia 2004, .
 • Wolontariat – próba socjologicznej charakterystyki zjawiska [podczas konferencji:] Gospodarka nieformalna a poza-rynkowe wymiary tworzenia społecznego bogactwa we współczesnych społeczeństwach, 1 stycznia 2004, .
 • Sztuka w perspektywie socjologii – uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego [podczas konferencji:] Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, 1 stycznia 2003, .
 • Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej [podczas konferencji:] Kultura – wartości – kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, 1 stycznia 2003, .
 • Media i edukacja w globalizującym świecie [podczas konferencji:] Globalizacja w obszarze kultury artystycznej, 1 stycznia 2003, .
 • Recepcja dzieła sztuki: model arystokratyczny i demokratyczny [podczas konferencji:] Idee i ludzie demokracji, 1 stycznia 2002, .
 • Świat społeczny w zwierciadle sztuk plastycznych [podczas konferencji:] XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 21 wrzesnia 2000, .
 • Ethos uczonych a wyzwania współczesności [podczas konferencji:] Inteligencja a wyzwania przemian gospodarczych, 1 stycznia 2000, .
 • Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości – postawy społeczne wobec przedsiębiorczości [podczas konferencji:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, 1 stycznia 1999, .
 • Socrealizm – antyk w służbie perswazji stalinowskiej [podczas konferencji:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 1 stycznia 1999, .
 • Kręgi kompetencji estetycznej [podczas konferencji:] X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 24 wrzesnia 1997, .
 • Teoria krążenia elit V.Pareto a elity polskie po roku 1944 [podczas konferencji:] Myśl prawicowa i konserwatywna a reforma i rewolucja, 1 stycznia 1996, .