o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 14.45 - 15.30, ul. Bernardyńska 3, sala 110

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2015 – Od 12 maja 2015 roku sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 2013 - 2018 – 2013-2018 - dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie
 • 2008 – 2008-2010 Przewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2008 – 2008-2010 oraz 2011-2014 Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce
 • 2005 – 2005-2014 Rektor WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 2005 – 2005-2010 Członek Rady Kapłańskiej Diecezji Krakowskiej
 • 1999 - 2005 – 1999-2005 Prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce
 • 1996 - 1999 – 1996-1999 Rektor i gwardian WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1996 – 1996/1999 oraz 2005-2014 Kierownik oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1994 - 1996 – 1994-1996 Prefekt kleryków w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1991 - 1994 – 1991-1994 Studia doktoranckie. Doktorat z teologii dogmatycznej na Pontificio Atheneo „Antonianum” w Rzymie (marzec 1994), na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto
 • 1988 - 1991 – 1988-1991 Studia licencjackie. Licencjat z teologii dogmatycznej na Pontificio Atheneo „Antonianum” w Rzymie (styczeń 1991)
 • 1988 – 11.06.1988 Święcenia kapłańskie z rąk Bpa Giovanni Martinellego OFM, administratora apostolskiego z Tripolisu (Libia)
 • 1986 – 04.10.1986 Śluby wieczyste
 • 1982 - 1988 – 1982-1988 Studia magisterskie. Magisterium z Katolickiej Nauki Społecznej w ramach umowy WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (maj 1988)
 • 1981 – 25.08.1981 Rozpoczęcie Nowicjatu w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Bernardynów
 • 1959 – Urodzony 25 marca 1959 roku

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014) [red.], Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj, Kraków: Unum 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Świętość zrodzona z miłości. Materiały z sesji naukowej o Szymonie z Lipnicy (1435-1482) w przededniu jego kanonizacji – Kraków, 23 maja 2007 roku. [red.], Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Myśli o Eucharystii. Zarys teologiczno-mistycznej refleksji sw. Bonawentury nad Sakramentem ołtarza, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2006.
 • Dotknięci i poruszeni słowem Bożym. Kazania., Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2006. [szukaj w bibliotece]
 • W ślad za Niepokalaną, aby ujrzeć „Boga z nami”. Rozważania maryjne, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Pascha Chrystusa. Wydarzenia ekonomii zbawczej w Quadragesimalia św. Bernardyna ze Sieny, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Kalwaryjskie Stabat Mater. Kalwaria szczególnym miejscem obecności Błogosławionej Dziewicy Maryi, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2003. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Tajemnica Wcielenia we współczesnej refleksji chrystologicznej. Marcello Bordoni, Walter Kasper, Karl Rahner medytują nad zbawczym wydarzeniem Chrystusa, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2001.
 • Voluntas est principium producendi amorem infinitum. La productio e la complacentia nell\'autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto, Romae: PAA - Edizioni Antonianum 1995. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wzięty w Boskie posiadanie. Teologiczne podstawy świetości Jana z Dukli [w:] Romuald Henryk Kośla OFM [red.], Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014), Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015, s. 65-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary [w:] Andrzej Duk [red.], Kilaka słów o wierze, Kraków: 2013, s. 67-80.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Redamatio. L'influsso del pensiero di Giovanni Duns Scoto sulla teologia della riparazione [w:] Antonianum, 90 2015, s. 175-192.
 • Pomiędzy "ex nihilo" i"ex plenitudine". Niektóre aspekty teologii stworzenia człowieka na obraz Chrystusa w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Comunione e servizio" [w:] Przegląd Kalwaryjski, 18 2014, s. 7-16. [szukaj w bibliotece]
 • Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary [w:] Kilka słów o wierze, Kraków 2013, s. 67-80. [szukaj w bibliotece]
 • Franciszkański charyzmat u podstaw życia i działalności bernardynów [w:] Bernardyni radomscy. Zarys dziejów, Radom 2013, s. 155-162. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota [w:] Przegląd Kalwaryjski, 16-17 2013, s. 101-110. [szukaj w bibliotece]
 • Antropologiczne aspekty tajemnicy odkupienia w wybranych kazaniach św. Antoniego z Padwy [w:] Introibo ad altare Dei, Studia t. 16 2008, s. 665-679.
 • Obraz Boga w teologii franciszkańskiej [w:] Przegląd Kalwaryjski, 11/12 2007, s. 9-23.
 • Jan Paweł II – pielgrzym kalwaryjski [w:] XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków 2007, s. 87-98.
 • Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych. [w:] Informator 2005/2006, 14 2006, s. 24-38.
 • «Homo creatus, homo redemptus». Podstawowe elementy antropologii teologicznej Jana Pawła II. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 10 2006, s. 279-292.
 • Święty Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II – osoby, które zmieniły historię XX wieku dzięki odwadze miłości. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 10 2006, s. 337-358.
 • Metafizyczne podstawy teorii wsobnego pochodzenia Osób Boskich według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Filozofia Franciszkańska, Niepokalanów 2005, s. 65-128. [szukaj w bibliotece]
 • Filozoczno-teologiczny sposób wyjaśniania przygodności bytów według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 9 2005, s. 297-312.
 • Niepokalane Poczęcie NMP w teologicznych założeniach bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Biblioteka Studiów Franciszkańskich, t.11 2005, s. 138-167.
 • Kalwaria miejscem szczególnej obecności Matki Bożej [w:] Kalwaria Zebrzydowska Polska Jerozolima Skarbem Kościoła i Narodu Polskiego., Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 135-155.
 • «O drogach trojakich Panny Przenajświętszej». Dróżki Matki Bożej według dziełka o. Franciszka Dzielowskiego OFM: Kalwarya albo nowe Jeruzalem. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 6 2000, s. 86-97.
 • Maryja w odwiecznym planie zbawienia według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Studia Franciszkańskie, 10 1999, s. 95-109.
 • Elementy antropologii u bł. Jana Dunsa Szkota [w:] Studia Franciszkańskie, 9 1998, s. 49-73.
 • Chrystus pierwszy chciany i pierwszy umiłowany. Syntetyczne spojrzenie na chrystolo-gię bł. Jana Dunsa Szkota [w:] Studia Franciszkańskie, 8 1997, s. 51-63.
 • Misterium krzyża w kazaniach św. Bernardyna ze Sieny. Aspekt dogmatyczny. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 3 1996, s. 31-42.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Chwalebna Dziewica Maryja w odwiecznym planie zbawienia na podstawie wybranych kazań św. Bernardyna ze Sieny [podczas konferencji:] Wpisani w dzieje Radomia, 23 czerwca 2018, .
 • Myśl duchowa wielkich mistyków w pismach św. Brata Alberta [podczas konferencji:] Brat naszego Boga, 16 grudnia 2017, .
 • Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serca Jezusa [podczas konferencji:] Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność, 2 czerwca 2017, .
 • Blaski i cienie tradycyjnej formacji seminaryjnej w perspektywie rozwoju wiary alumnów [podczas konferencji:] Formacja seminaryjna jako przestrzeń wzrastania w wierze, 6 wrzesnia 2016, .
 • "Paupercula Virgo". Elementy maryjnej teologii i pobożności św. Antoniego z Padwy, pierwszego mistrza szkoły franciszkańskiej [podczas konferencji:] Tota Pulchra. 520. rocznica przywiezienia figury Matki Bożej Brzemiennej - Pani Skępskiej z Poznania do Skępego 1496-2016, 18 maja 2016, .
 • Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej [podczas konferencji:] Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła, 25 marca 2015, .
 • Redamatio. L'influsso del pensiero di Giovanni Duns Scoto sulla teologia della riparazione [podczas konferencji:] Atto accademico in onore del Beato Giovanni Duns Scoto, 10 listopada 2014, .
 • Wzięty w Boskie posiadanie. Teologiczne podstawy świętości Jana z Dukli [podczas konferencji:] Wzięty w Boskie posiadanie. 600-lecie urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014), 4 czerwca 2014, .
 • Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary. [podczas konferencji:] O wierze i zagadnieniach z niej wypływających, 15 marca 2013, .
 • Rozumienie wiary w początkach Zakonu Franciszkańskiego [podczas konferencji:] Słów kilka o wierze, 19 pazdziernika 2012, .
 • Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota. [podczas konferencji:] Maryja - Dziewica uczyniona Kościołem., 29 listopada 2011, .
 • Echa chrystologii Jana Dunsa Szkota w dokumencie o teologii odkupienia Międzynarodowej Komisji Teologicznej. [podczas konferencji:] Jan Duns Szkot, życie i twórczość: w 700-lecie śmierci (1308-2008), 8 listopada 2008, .
 • Jan Paweł II – pielgrzym kalwaryjski [podczas konferencji:] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, 17 wrzesnia 2007, .
 • Homo creatus, homo redemptus. Podstawowe elementy antropologii teologicznej Jana Pawła II [podczas konferencji:] Jan Paweł II, antropologia, etyka i prawo, 24 marca 2006, .
 • Święty Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II, osoby, które zmieniły historię XX wieku dzięki odwadze miłości [podczas konferencji:] Dni kolbiańskie, 17 marca 2006, .
 • Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2005/2006-wykład, 5 pazdziernika 2005, .
 • Niepokalane Poczęcie NMP w teologicznych założeniach bł. Jana Dunsa Szkota [podczas konferencji:] Niepokalana - nasza Siostra i Matka, 19 pazdziernika 2004, .
 • Dar ewangelicznego powołania u progu III Tysiąclecia [podczas konferencji:] Kapituła Prowincjalna OO. Franciszkanów Konwentualnych, 25 wrzesnia 2002, .
 • Metafizyczne podstawy teorii wsobnego pochodzenia Osób Boskich według bł. Jana Dunsa Szkota [podczas konferencji:] Filozofia franciszkańska, 12 wrzesnia 2002, .