ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Struktury kolegialne w Kościołach partykularnych na szczeblu diecezjalnym i parafialnym [w:] Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Andrzej Pastwa [red.], II Polski Synod Plenarny a Synody diecezjalne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 191-197. [szukaj w bibliotece]
 • Teologicznoprawne motywy i racje współuczestnictwa wiernych świeckich w ewangelizacyjnej misji w Kościele i dla świata [w:] Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak [red.], Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 445-456. [szukaj w bibliotece]
 • Kompetencja proboszcza w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła [w:] S. L. Głódź , J. Krukowski, M. Sitarz [red.], Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: 2013, s. 183-195. [szukaj w bibliotece]
 • Konsekwencje „nieprzystawalności” norm państwowego prawa małżeńskiego do norm kościelnego prawa małżeńskiego [w:] M. Różański, J. Krzywkowska [red.], Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, Olsztyn: 2013, s. 205-213. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Skutki prawne związku małżeńskiego (501-10-010014)
  • Skutki prawne związku małżeńskiego (11280002)
  • Należyte przygotowanie do małżeństwa rękojmią trwałości związku małżeńskiego i rodziny (501-10-060004)
  • Międzynarodowe sympozjum naukowe z prawa kanonicznego (11280001)
  • Kapłaństwo urzędowe a kapłaństwo powszechne wiernych w świetle nauki Magisterium Kościoła (112804)
  • Instytucja małżeństwa i rodziny (501-10-010029)

  Wygłoszone Referaty:

  • Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego [podczas konferencji:] Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem, 29 kwietnia 2015, .
  • Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego [podczas konferencji:] Charyzmat a misja, 14 kwietnia 2015, .