ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek 9.00 - 10.00,
  ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna (proszę poprosić pracownika kurii o przywołanie telefoniczne)

Curriculum Vitae:

 • 2017 – Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII
 • 2010 – Habilitacja na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Rozprawa habilitacyjna: "Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego)", Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2009
 • 2010 – Kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny – Instytut Prawa Kanonicznego.
 • 2005 - 2016 – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie
 • 2005 - 2006 – Rzecznik sprawiedliwości w rogatoryjnym procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Jana Pawła II
 • 2001 – Konsultor w Radzie Prawnej Konferencji Episkopatu Polski
 • 2000 - 2005 – Obrońca węzła i rzecznik sprawiedliwości w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie
 • 1999 - 2005 – Sekretarz Instytutu Prawa Kanonicznego PAT w Krakowie
 • 1999 – Członek rady czasopisma Revista Española de Derecho Canónico wydawanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu w Salamance
 • 1998 - 2010 – Adiunkt w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie
 • 1997 - 1998 – Asystent w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie
 • 1997 - 2000 – Sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie
 • 1996 – Doktorat z prawa kanonicznego na podst. pracy "El error que determina la voluntad (can. 1099 del CIC de 1983)" pod kier. prof. dr Juan Ignacio Bañares
 • 1996 - 1997 – Asystent w Katedrze Organizacji Kościelnej na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie
 • 1992 - 1996 – Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania)
 • 1990 - 1992 – Teologiczne studia licencjackie na PAT w Krakowie
 • 1984 - 1990 – Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz [red.], Kraków: Wolters Kluwer 2011. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Andrzej Wójcik, Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Andrzej Wójcik, Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum „Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych” zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 26 marca 2003 r. z okazji XX-lecia promulgowania Kode [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • El error que determina la voluntad (can. 1099 del CIC de 1983), Pamplona: EUNSA 1997. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pozostałe akty kultu Bożego [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa [red.], II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 263-278.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The Rights of the Lay Members of Christ’s Faithful: Today and Tomorrow [w:] K. Burczak [red.], Hodie et cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law. Thirty Tears after Promulgation, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 111-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi [w:] P. Kroczek [red.], Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 99-134.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wykluczenie, nadużycie i niekorzystanie z prawa do aktów otwartych na zrodzenie potomstwa [w:] A. Pastwa [red.], W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 95-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron [red.], Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 151-167.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego [w:] P. Ryguła [red.], Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej), Kraków: Scriptum 2014, s. 47-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy rekurs od dekretu odwołującego proboszcza ma skutek zawieszający? [w:] M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak [red.], Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 457-470.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zakres uprawnień wiernych świeckich w Kościele – stan obecny i perspektywy [w:] K. Burczak [red.], Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 30 lat od promulgacji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 129-146.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim [w:] A. Zakręta, A Sosnowski [red.], Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 339-350.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania [w:] W. Kiwior, U. Nowicka, H. Stawniak [red.], Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego w dniu 24 kwietnia 2013 roku, Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2013, s. 13-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Renuncia del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 930-933.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Secreto en la elección del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 183-185.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Exequias del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 850-852.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Elección del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 573-578.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Conclave [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 426-429.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Apostolado del mar [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 415-419.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pozostałe akty kultu Bożego. Komentarze do kan. 1166-1204 [w:] J. Krukowski [red.], Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 2011, s. 369-427.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nielegalnych aktów administracyjnych [w:] J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz [red.], Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 217-238.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci [w:] C. Klahs [red.], Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, Poznań: W Drodze 2010, s. 229-234.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowa hierarchiczna struktura personalna w Kościele łacińskim. Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” z 4 XI 2009 roku [w:] J. Wroceński, H. Pietrzak [red.], Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010, s. 353-367.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania? [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2010, s. 501-507.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI [w:] S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus [red.], Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków: Wydawnictwo UJ 2010, s. 645-655.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Normy prawa kanonizacyjnego dotyczące przesłuchania świadków [w:] Sz. Praśkiewicz [red.], Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 65-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowe decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawie małżeństw zawieranych między katolikami a prawosławnymi [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński [red.], Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009, s. 543-563.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? [w:] A. Mezglewski [red.], Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 413-431.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Intencja przyjęcia chrztu przez dorosłego jako warunek ważności sakramentu [w:] A. Sobczak [red.], Prawo i Kościół, Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM Wydział Teologiczny 2006, s. 21-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dobro publiczne czy prywatne? Refleksje obrońcy węzła małżeńskiego [w:] A. Skorupa [red.], Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 143-177.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symulacja całkowita i symulacja częściowa – konieczność rozróżnienia tytułów nieważności małżeństwa [w:] T. Rozkrut [red.], Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów: Biblos 2005, s. 125-141.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne [w:] A. Mezglewski [red.], Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 255-286.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Favor iuris” dla małżeństwa czy „favor libertatis” dla małżonków? [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 341-357.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pasterska troska biskupa o tworzenie nowych parafii [w:] S. Koperek, S. Szczur, M. Leśniak, B. Mielec [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 115-139.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] P. Majer [red.], Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 83-123.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej – próba syntezy na podstawie analizy relacji między intelektem a wolą nupturienta [w:] A. Dębiński, E. Szczot [red.], Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 439-462.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przekazanie parafii nowemu proboszczowi [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 46 2015, s. 1-9. [szukaj w bibliotece]
 • Powrót apostaty do wspólnoty z Kościołem [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 44 2015, s. 1-7. [szukaj w bibliotece]
 • Zawarcie małżeństwa po orzeczeniu nieważności poprzedniego związku sakramentalnego [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 42 2015, s. 5-7. [szukaj w bibliotece]
 • Status prawny kapelana szpitalnego [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 46 2015, s. 10-13. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [w:] Annales Canonici, 11 2015, s. 135-155. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Klauzula sumienia – rozumienie i znaczenie dla człowieka wierzącego [w:] Biuletyn Duszpasterski, 10 2014, s. 86-92.
 • Udostępnianie parafialnych ksiąg metrykalnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 32 2014, s. 1-7. [szukaj w bibliotece]
 • Konsekwencje kanoniczne nieuczęszczania na lekcje religii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 38 2014, s. 1-7.
 • Proboszcz jako wystawca weksla [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 32 2014, s. 11-12. [szukaj w bibliotece]
 • Czy akt apostazji musi być odnotowany w parafialnej księdze ochrzczonych? [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 31 2014, s. 1-14. [szukaj w bibliotece]
 • Metryka chrztu do zawarcia małżeństwa [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 3-4. [szukaj w bibliotece]
 • Ogłaszanie zapowiedzi przedślubnych na stronie internetowej parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 24 2013, s. 3-4. [szukaj w bibliotece]
 • Urlop zdrowotny proboszcza [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 1-3. [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 4-6. [szukaj w bibliotece]
 • Zmiana nazwiska w księgach kościelnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 18 2013, s. 1-8. [szukaj w bibliotece]
 • Rezygnacja papieża z urzędu [w:] Annales Canonici, 9 2013, s. 39-54. [szukaj w bibliotece]
 • Prawo kanoniczne a zgorszenie [w:] Pastores, 59 2013, s. 127-134. [szukaj w bibliotece]
 • Pełnienie przez proboszcza posługi kapelana [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 22 2013, s. 8-11. [szukaj w bibliotece]
 • Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana [w:] Studia Leopoliensia, 6 2013, s. 229-242. [szukaj w bibliotece]
 • Zarządzanie mieniem parafii według prawa kanonicznego – cz. 2 [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 13 2012, s. 8-10. [szukaj w bibliotece]
 • Parafialna rada do spraw ekonomicznych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 8 2012, s. 1-9. [szukaj w bibliotece]
 • Zarządzanie mieniem parafii według prawa kanonicznego – cz. 1 [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 12 2012, s. 5-7. [szukaj w bibliotece]
 • Zezwolenie na występowanie przez proboszcza w sądzie powszechnym w imieniu parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 9 2012, s. 1-11. [szukaj w bibliotece]
 • Wystąpienie z kościoła a ochrona danych osobowych. Komentarz do wyroku [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 11 2012, s. 15-16. [szukaj w bibliotece]
 • Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła [w:] Annales Canonici, 8 2012, s. 47-68. [szukaj w bibliotece]
 • Akty stanu cywilnego w kancelarii parafialnej [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 6 2012, s. 1-7. [szukaj w bibliotece]
 • Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa: odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 § 3) [w:] Prawo Kanoniczne, 54, nr 3-4 2011, s. 223-246. [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona danych osobowych w parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 3 2011, s. 8-9. [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwa mieszane. Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej [w:] Studia Oecumenica, 11 2011, s. 199-218. [szukaj w bibliotece]
 • Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego [w:] Teka Komisji Prawniczej PAN. Oddział w Lublinie, 4 2011, s. 74-91. [szukaj w bibliotece]
 • Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 § 1, 1º KPK) [w:] Annales Canonici, 7 2011, s. 149-187. [szukaj w bibliotece]
 • Rozeznanie oceniające [w:] Prawo Kanoniczne, 54, nr 1-2 2011, s. 403-425. [szukaj w bibliotece]
 • Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania? [w:] Anamnesis, 61 2010, s. 103-108. [szukaj w bibliotece]
 • Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym [w:] Annales Canonici, 6 2010, s. 67-94. [szukaj w bibliotece]
 • Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie [w:] Szkoła Seraficka, 5 2009, s. 59-79. [szukaj w bibliotece]
 • Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI [w:] Annales Canonici, 5 2009, s. 179-195. [szukaj w bibliotece]
 • Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku [w:] Annales Canonici, 4 2008, s. 63-82. [szukaj w bibliotece]
 • Kanoniczne zasady ustanawiania parafii [w:] Annales Canonici, 1 2005, s. 187-212. [szukaj w bibliotece]
 • Ślub na pokładzie statku lub samolotu – problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [w:] Jus Matrimoniale, 8 2003, s. 71-86. [szukaj w bibliotece]
 • Uwagi na temat asystowania diakona przy zawieraniu małżeństwa [w:] Anamnesis, 32 2003, s. 113-114. [szukaj w bibliotece]
 • Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa [w:] Jus Matrimoniale, 7 2002, s. 167-190. [szukaj w bibliotece]
 • W obronie prawdy powołania misyjnego. Uwagi na temat Instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów misyjnych [w:] Prawo Kanoniczne, 45, nr 3-4 2002, s. 107-120. [szukaj w bibliotece]
 • La promoción del espíritu misional genuino. Consideraciones en torno a la Instrucción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (25.IV.2001) [w:] Ius Canonicum, 84 2002, s. 673-696. [szukaj w bibliotece]
 • El sistema matrimonial concordatario en Polonia [w:] Revista Española de Derecho Canónico, 58 2001, s. 291-310. [szukaj w bibliotece]
 • Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego – art. 10 Konkordatu z 1993 roku a ustawodawstwo państwowe [w:] Jus Matrimoniale, 6 2001, s. 145-163. [szukaj w bibliotece]
 • Konieczność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych: racje uzasadniające taką decyzję Konferencji Episkopatu Polski [w:] Jus Matrimoniale, 5 2000, s. 169-192. [szukaj w bibliotece]
 • Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii św. na rękę [w:] Prawo Kanoniczne, 43, nr 1-2 2000, s. 79-93. [szukaj w bibliotece]
 • „Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare” – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia [w:] Prawo Kanoniczne, 42, 1-2 1999, s. 157-178. [szukaj w bibliotece]
 • Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej [w:] Prawo Kanoniczne, 41, 1-2 1998, s. 115-147. [szukaj w bibliotece]
 • El Motu Proprio «Stella Maris» de Juan Pablo II: la estructuración jurídica de una pastoral especializada [w:] Ius Canonicum, 74 1997, s. 629-672. [szukaj w bibliotece]
 • Większość głosów wymagana do wyboru papieża według konstytucji apostolskiej Jana Pawła II «Universi Dominici gregis» [w:] Analecta Cracoviensia, 29 1997, s. 659-678. [szukaj w bibliotece]
 • Błąd co do jedności lub nierozerwalności małżeństwa. Na marginesie dyskusji odnośnie do interpretacji kan. 1099 Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Jus Matrimoniale, 2 1997, s. 39-75. [szukaj w bibliotece]
 • El error determinante de la voluntad (can. 1099 del CIC 83): naturaleza y tipificación jurídica [w:] Cuadernos Doctorales. Derecho Canónico. Derecho Eclesiástico del Estado, 13 1996, s. 13-89. [szukaj w bibliotece]
 • «Universi Dominici gregis». La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice [w:] Ius Canonicum, 72 1996, s. 669-712. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Studia w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego (501-10-010015)
 • Studia w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego (11290001)
 • Studia nad prawem o wyborze papieża, zwłaszcza regulacją zawartą w Konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis o wyborze Biskupa Rzymskiego (501-10-010058)
 • Studia nad prawem o wyborze papieża, zwłaszcza regulacją zawartą w Konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis o wyborze Biskupa Rzymskiego (11290002)
 • Studia nad małżeństwem i rodziną w świetle dokumentów III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów z 2014 r. (501-10-060003)
 • Magisterium Koscioła wobec "legalizacji" związków homoseksualnych (112801)

Wygłoszone Referaty:

 • Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym [podczas konferencji:] Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim, 10 wrzesnia 2019, .
 • Czy adhortacja „Amoris laetitia” zmieniła kan. 915 KPK? [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, 15 czerwca 2019, .
 • Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego [podczas konferencji:] Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka, 4 wrzesnia 2018, .
 • Problematyka chrztu świętego w świetle zmian kodeksowych z 31 maja 2016 roku [podczas konferencji:] Zmiany w Kodeksie Prawa. Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio „De concordia inter Codices”, 25 kwietnia 2018, .
 • Sukcesja urzędu biskupiego według obowiązujących przepisów prawa kościelnego [podczas konferencji:] Sukcesja wiary i urzędu biskupa. Sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie, 12 grudnia 2017, .
 • Nowelizacja Wytycznych oraz Aneksu II: Nowości i problemy [podczas konferencji:] Konferencja delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży, 14 pazdziernika 2017, .
 • Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem [podczas konferencji:] VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe – Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia, 12 czerwca 2017, .
 • Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Perspektywa ekumeniczna [podczas konferencji:] Jednoczeni w różnorodności. W 50. rocznicę Dyrektorium Ekumenicznego, 28 kwietnia 2017, .
 • Wierni wobec wystąpień i publikacji, które atakują religię i dobre obyczaje [podczas konferencji:] Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, 19 pazdziernika 2016, .
 • Proces skrócony – szanse i obawy [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 7 wrzesnia 2016, .
 • Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi [podczas konferencji:] Ochrona praw dziecka w Kościele, 20 listopada 2014, .
 • Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [podczas konferencji:] The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension – on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane”, 25 pazdziernika 2014, .
 • Pozostałe akty kultu Bożego [podczas konferencji:] II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, 10 wrzesnia 2014, .
 • Wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele. Odpowiedź Kościoła w Polsce. Wytyczne z aneksem dotyczącym procedury kanonicznej [podczas konferencji:] Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele?, 21 czerwca 2014, .
 • Zakres uprawnień wiernych świeckich w Kościele – stan obecny i perspektywy [podczas konferencji:] „Hodie et cras” – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 30 lat od promulgacji, 23 pazdziernika 2013, .
 • Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne [podczas konferencji:] Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, 7 wrzesnia 2013, .
 • Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania [podczas konferencji:] Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym, 24 kwietnia 2013, .
 • Wykluczenie, nadużycie i niekorzystanie z prawa do aktów otwartych na zrodzenie potomstwa [podczas konferencji:] W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia «bonum prolis» wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, 26 pazdziernika 2012, .
 • Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana [podczas konferencji:] Akt wiary we wspólnocie Kościoła, 19 pazdziernika 2012, .
 • Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego [podczas konferencji:] Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), 19 kwietnia 2012, .
 • Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła [podczas konferencji:] Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła, 17 listopada 2011, .
 • Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego [podczas konferencji:] Postępowanie administracyjne w Kościele, 6 czerwca 2011, .
 • Małżeństwa mieszane. Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej [podczas konferencji:] Laboratorium jedności – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej, 6 maja 2011, .
 • Rozeznanie oceniające [podczas konferencji:] Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna, 21 pazdziernika 2010, .
 • Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nielegalnych aktów administracyjnych [podczas konferencji:] Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, 8 wrzesnia 2010, .
 • Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym [podczas konferencji:] Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym, 19 listopada 2009, .
 • Normy prawa kanonizacyjnego dotyczące przesłuchania świadków [podczas konferencji:] Etapy postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w sprawie heroiczności cnót wyznawców, 5 listopada 2008, .
 • Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie? [podczas konferencji:] Munus sanctificandi: gaudium vel onus?, 5 maja 2008, .
 • Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku [podczas konferencji:] Małżeństwo wobec wyzwań współczesności, 15 listopada 2007, .
 • Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? [podczas konferencji:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, 17 maja 2006, .
 • Intencja przyjęcia chrztu przez dorosłego jako warunek ważności sakramentu [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa "Odejścia i powroty", 24 pazdziernika 2005, .
 • Dobro publiczne czy prywatne? Refleksje obrońcy węzła małżeńskiego [podczas konferencji:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, 9 maja 2005, .
 • Symulacja całkowita i symulacja częściowa – konieczność rozróżnienia tytułów nieważności małżeństwa [podczas konferencji:] Urzędy sądowe – władza i służba. Sympozjum dla pracowników sądownictwa kościelnego., 12 pazdziernika 2004, .
 • Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne [podczas konferencji:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, 15 stycznia 2003, .
 • Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [podczas konferencji:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, 15 maja 2001, .
 • Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej [podczas konferencji:] Sympozjum Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 25 listopada 1997, .