ks. prof. dr hab. Józef Marecki


 • Dyżur dydaktyczny:
  DYŻUR W CZASIE SESJI
  czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202

Curriculum Vitae:

 • 2019 – Powołanie na II Kadencję Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)
 • 2018 – Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Powołanie w skład zespołu do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
 • 2017 – Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 2017 – Opiekun Specjalności Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentem w Instytucie Historii WHiDK
 • 2016 – powołanie do Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów (z nominacji premier Beaty Szydło)
 • 2016 – odznaczenie Brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej
 • 2016 – powołanie do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)
 • 2016 – członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
 • 2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym
 • 2013 – Nagroda Rektora UPJP II w Krakowie za pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną
 • 2012 – profesura belwederska
 • 2010 – Nominacja do konkursu "historyczna Ksiązka Roku" w kategorii "najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku"
 • 2008 – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum w Nowym Sączu
 • 2008 – wiceprezes Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina
 • 2007 – Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • 2007 – Nagroda Prezesa IPN
 • 2007 – Kierownik Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa
 • 2006 – główny specjalista OBEP IPN-KŚZpNP
 • 2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2004 – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
 • 2004 – zastępca kierownka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
 • 2004 – powołanie do Zespołu Specjalistów do spraw Archiwaliów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej
 • 2004 – członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Kraków
 • 2004 - 2008 – redaktor naczelny biuletynu „Archiva Ecclesiastica”
 • 2002 - 2007 – Kierownik Studium Archiwistycznego
 • 2001 – habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1999 - 2002 – założyciel i redaktor naczelny pisma „Głos Ojca Pio”
 • 1998 – kierownik Zespołu Badawczego Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym
 • 1998 – członek zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego
 • 1992 – Obrona pracy doktorskie na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1992 – kierownik Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 1990 – zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła (obecnie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego) PAT (obecnie UPJPII)

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975, Kraków: WAM 2014. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] 6 z wszystkich 10, Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] 14 z wszystkich 17, Symbol Znak Rytuał. Od narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] 3 z wszystkich 4, Niezłomni W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków: WAM 2014. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Wydanie 2 uzupełnione, Kraków: Universitas 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] 12 z wszystkich 13, Acta educationis 2013, Kraków: Avalon 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] 6 z wszystkich 9, Symbol-znak-przesłanie. Wytwory rąk człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Stanisław Gabański, Dobrze Zapiski kleryka - żołnierza (1965 - 1967) [red.], Kraków: Avalon 2013. [szukaj w bibliotece]
 • W służbie przeszłości i nauki, Kraków: Avalon 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] L. Rotter, Relikwie. Leksykon. Historia,cuda,kult, Kraków: eSPe 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Maksymilian Kuśka, Księga kasowa Konwentu Bonifratrów w Cieszynie z lat 1833-1844, Cieszyn: Konwent Zakonu Bonifratrów 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Kuśka, Inwentarz archiwum klasztoru bonifratrów w Cieszynie, Cieszyn: Konwent Zakonu Bonifratrów 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Lucyna Rotter, Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] A. Dziurok, F. Musiał, Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, Kraków: Avalon 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku [red.], Kraków: WAM 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: Unum 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Unum 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] L. Rotter, German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe Nowy Sącz 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] M. Kuśka, Repertorium z 1724 roku, Cieszyn: Konwent Zakonu Bonifrtrów w Cieszynie 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: Unum 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, Kraków: Unum 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance. 1942-1999, Krosno: Ruthenus 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: Unum 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] M. Grychowski, Zakony. Tajemnice mnichów i klasztorów, Warszawa: Carta Blanca 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN w Katowicach 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] F. Musiał, Niezłomni Ku Prawdzie i Wolności Komunistyczna Bezpieka Wobec Kard. Karola Wojtyły, Kraków: WAM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] M. Grychowski, Zakony w Polsce, Warszawa: carta blanca 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych?. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków: Universitas 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Całopalna ofiara. Sługa Boży ojciec Hieronim Franciszek Longawa, Niżna Łąka-Wrocanka-Krosno: Ruthenus 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975, Kraków: WAM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] F. Musiał, Niezłomni W Obronie Ojczyzny i Kościoła Komunistyczna Bezpieka Wobec Biskupów Polskich, Kraków: WAM 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] F. Musiał, Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo NAukowe PAT 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] K Panuś, Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku, Kraków: Unum 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] K. Panuś, Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: Unum 2004. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] L. Rotter, Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictow Naukowe PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] R. Prejs, Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków: Głos Ojca Pio 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Kancelaria duszpasterzy legionowych i ich działalność duszpasterska na podstawie zbiorów Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie. Katalog wystawy, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 2004. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] W. Kolak i S. Radoń, Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Unum 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Kronika klasztoru Kapucynów w Krośnie. Tom I. 1753-1828, Kraków: Unum 2003. [szukaj w bibliotece]
 • W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn 2-4 VI 2000 [red.], Kraków: Głos Ojca Pio 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Kronika Szkoły Ludowej we Wrocance. 1879-1942, Kraków: Format 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Zakony w Polsce, Kraków: Universitas 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Mortuologium. Zmarli zakonnicy i dobrodzieje polskiej, ruskiej oraz galicyjskiej - obecnie krakowskiej prowincji kapucynów, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 1999. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Witold Kowalow, R. Kranc, Z Ostroga na Kołymę, Biały Dunajec: Wołanie z Wołynia 1998. [szukaj w bibliotece]
 • Zakony żeńskie w Polsce. Słownik, Kraków: Universitas 1997. [szukaj w bibliotece]
 • 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695–1995. Księga pamiątkowa [red.], Kraków: Prowincja kapucynów 1997. [szukaj w bibliotece]
 • Zakony męskie w Polsce. Słownik, Kraków: Universitas 1997. [szukaj w bibliotece]
 • Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Drohobyczu, Wrocław: W Misji 1996. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków: Klasztor Kapucynów w Krakowie 1995. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] W. Kolak, Leksykon godeł zakonnych, Łódź: ADI 1994. [szukaj w bibliotece]
 • Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977) [red.], Kraków: Klasztor Kapucynów w Krakowie 1994. [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje Krakowskiej Prowincji Kapucynów w okresie II wojny światowej (1939-1945), Kraków: PAT 1992. [szukaj w bibliotece]
 • Domek Loretański w Krakowie przy kościele OO. Kapucynów, Zakroczym: Zakon Kapucynów 1989. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [współatorstwo z:] 2 [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, Wiesbaden: Springer 2015, s. 269-278.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972 - 1979 jako próba recepcji Soboru Watykańskiego II [w:] Michał Białkowiski [red.], Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, Toruń: 2014, s. 609-635.
 • Zasoby archiwów zakonych w Polsce - podobieństwa i różnice [w:] M. Różański [red.], Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, Łódź: Archidiecezjalne wydawnictwo Łódzkie 2014, s. 63-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Komunistyczne państwo wobec wspólnot zakonnych [w:] A. P. Bieś, F. Musiał [red.], komunistyczny aparat represji woebc jezuitów prowincji Polski Południowej, Kraków: Wam 2014, s. 9-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Barwa w heraldyce [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014, s. 65-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ignacy Domeyko (1802 - 1889) z Niedźwiadki Wielkiej w Ziemi Nowogródzkiej [w:] J. Marciak - Kosłowska [red.], Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich, Białystok: BUK 2014, s. 195-204.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej [w:] J. Marecki L. Rotter [red.], Symbol Znak Rytuał Od Narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014, s. 145-164.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Położyć kres łajdackiemu zachowaniu się żołnierzy rosyjskich". Armia Czerwona na Podhalu [w:] S. Dąbrowski, K. Jaworska, W. Szetelnicki [red.], Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993, Legnica: Pwsz IM. Witelona w Legnicy 2013, s. 177-194.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Herb miejski na polskiej powojennej monecie obiegowej [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua proce ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP 2013, s. 317-330.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stosunki państwo-Kościół w Polsce w okresie stalinowskich represji [w:] R. Łatka [red.], Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 25-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pomnik „nieznanej miejscowości” [w:] J. Wieliczka-Szarkowa [red.], Wołyń we krwi 1943, Kraków: AA 2013, s. 9-13.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Totus Tuus Poloniae populus – nowa organizacja Kościoła [w:] M. Majewski, W. Szetelnicki [red.], In perdiciffili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej 2013, s. 43-54.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Boże Narodzenie w tradycji ludowej [w:] P. Tirpák, P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, Prešov: Prešovska universita v Prešove 2013, s. 5-32.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ramię i dłoń w polskiej heraldyce [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-przesłanie. Wytwory rak człowieka, Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJP2 2013, s. 131-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zasady opracowania spuścizn osób duchownych [w:] A. Laszuk [red.], Ochrona zasobu archiwów kościelnych, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2012, s. 65-77.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Herby województw i ziem polskich w "Statucie Łaskiego" [w:] W. P. Wlaźlak i W. Zawitkowska [red.], Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 131-142.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Propaganda władzy w polskiej numizmatyce w latach 1949-1989 (fragment większej całości) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 w Krakowie 2012, s. 51-80.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Likvidácia Gréckokatolickej cirkvi v Pol'sku [w:] J. Coranič, J. Koprivňáková, P. Šturák [red.], Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výrocí II, Prešov: Gréckokatolícka teologicka fakulta 2012, s. 285-292.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Procesje Bożego Ciała jako manifestacja religijności [w:] P. Tirpak, P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál ako forma společnej komunikácie, Presov: Presovska Universita 2012, s. 5-25.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyobrażenia Jezusa, Maryi i św. Józefa w heraldyce zakonnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: UNUM 2011, s. 151-180.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Referat Urzędu do Spraw Wyznań „Ocena działalności kleru w województwie krakowskim” [red.][w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, Kraków: WAM 2011, s. 235-263.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika hagiograficzna świętych i błogosławionych noszących imię Stanisław [w:] M. Różański [red.], Kapłan. Historyk. Pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata dra Stanisława Grada z okazji 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy dydaktycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Łódź: ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE 2011, s. 251-265.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Episkopat galicyjski trzech obrządków w okresie rządów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] W. Osadczy [red.], Święty Arcybiskup Lwowa, Lublin-Lwów: KUL 2011, s. 63-92.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pani niepodległa – siostra Szarytka Izabela Maria Zofia Łuszczkiewicz [w:] J. Żaryn [red.], Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, Kraków: WAM 2011, s. 77-94.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Codzienne oraz liturgiczne ubiory osób duchownych i zakonnych w polskiej heraldyce miejskiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: UNUM 2011, s. 107-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W trosce o archidiecezję. Wytyczne abpa Adama Stefana Sapiehy na wypadek wojny [w:] E. E. Wróbek, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznice urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 285-296.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miejsce wybrane Anny Kaworek [w:] D. Ryll [red.], Pielgrzymowanie w wierze, Miejsce Piastowe: Zgromadzenie Sióstr św. Michała Arch 2011, s. 165-180.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Uczeni i wsławieni ludzie” [w:] T. Gałuszka, M. Miławicki, B. Zágorhidi Czigány, [red.], Historicus Polonus-Hungarus, Kraków: Esprit SC 2010, s. 383-398.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. „Walka o rząd dusz” [w:] T. Ceynowa, P. Knap [red.], Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1845-1989, Szczecin: IPN 2010, s. 9-22.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zbigniew Faryna – stachanowiec krakowskiej bezpieki [w:] M. Lasota J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą t. 3: Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 297-328.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kochał Boga, Ojczyznę i ludzi. O. Ryszard Śleboda - bytomski proboszcz i duszpasterz środowisk robotniczych [w:] A. Sznajder [red.], „Tyś jest kapłanem na wzór…”. Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu. 8 X 1984 r., Katowice: IPN 2010, s. 55-75.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godła zakonne. Próba charakterystyki [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol - znak - przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: Unum 2010, s. 9-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki józefińskiej [w:] B. Szafran [red.], Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2010, s. 49-66.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyobrażenia drzew w polskiej heraldycemiejskiej [w:] J. Brusiło [red.], Ogród Pana, Kraków: WN UPJPII 2010, s. 131-154.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii tarnowskiej w latach 1946-1959 [w:] A. Dziurok [red.], Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa: IPN 2009, s. 354-387.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Życie zakonne w średniowieczu. Zarys problematyki [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: Polska Akademia Nauk Odział w katowicach 2009, s. 9-27.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zwierzęta w polskiej filatelistyce okresu PRL-u. Ssaki [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 317-348.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Osioł i wół – świadkowie narodzenia Jezusa? [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 9-20.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania aparatu bezpieczeństwa wobec bernardynów z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945-1975. Zarys problematyki [w:] F. Musiał, M. Wenklar [red.], Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, Kraków: Dante 2009, s. 395-426.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ religii chrześcijańskiej na obrzędowość ludową na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] P. Grygiel, D. Wojakowski [red.], Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej, Rzeszów: BONUS LIDER Sp.zoo 2009, s. 199-210.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki [w:] E. Juśko [red.], Zagłada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945. Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XX wieku, Tarnów: Zalkłady Graficzne Drukarz Sp.zoo 2008, s. 73-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Formy współpracy duchowieństwa z systemem komunistycznym. Bilans strat i zysków na przykładzie Wspólnoty Augustiańskiej od czasu kasaty [w:] E. Kania [red.], Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 114-136.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje Wieliczki [w:] A. Burghardt [red.], Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, Katowice: PAN 2008, s. 15-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Krakowie w 1952 roku w świetle zachowanych dokumentów aparatu bezpieczeństwa [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 921-949.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [współatorstwo z:] F. Musiał [w:] Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2008, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Uderzenie było nagłe i niespodziewane”. Likwidacja domów zakonnych Augustianów w Krakowie w świetle zachowanych dokumentów [w:] E.Kania [red.], Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 66-96.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święci dominikańscy jako patronowie świątyń w Polsce w XVIII i XX stuleciu. Studium porównawcze patrociniów na terenie południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej [w:] E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, [red.], Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole: Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 427-439.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wezwania świątyń diecezji łuckiej [w:] A. Betlej, J. Skrabski, [red.], Fides. Ars. Stientis. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: Muzem Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 91-106.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kard. Adam Stefan Sapieha. „Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz…" [współatorstwo z:] F. Musiał [w:] Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2008, s. 7-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sprawozdanie z pracy Wydziału VI Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie za okres od września 1955 do 30 września 1956 roku [wstęp i tekst źródłowy] [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 2: Materiały i studia, Kraków: WAM 2008, s. 267-302.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha [współatorstwo z:] F. Musiałem [w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, Kraków: IPN 2008, s. 35-47.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [współatorstwo z:] F. Musiał [w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2007, s. 5-43.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kwestionariusz personalny z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa [w:] V. Boháč [red.], Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie), Prešov: Presovska univerzita v Presove 2007, s. 45-59.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego [w:] J. Marecki [red.], Lex et praxis, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 2007, s. 55-66.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wizerunek doskonałej zakonnicy z opactwa staniąteckiego benedyktynek. Próba interpretacji w oparciu o Regule św. Benedykta [w:] P. Šturak, P. Dancák [red.], Cnoty i wady (Pozitiva a negativa baroka v oblasti vzdelanosti a umenia), Presov: Presovska univerzita v Presove 2007, s. 9-31.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół wobec wyborów w 1947 roku [w:] M. Wenklar [red.], Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, Kraków: IPN 2007, s. 151-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rośliny w heraldyce (fragment większej całości) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademi Teologicznej 2007, s. 7-43.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyobrażenia hagiograficzne w polskich herbach miejskich [w:] J. Marecki, L. Rotter, [red.], Cnoty i wady, Kraków: PAT 2007, s. 105-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyobrażenia roślinne na polskich monetach obiegowych (od średniowiecza do II wojny światowej) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wedawnictwo Naukowe Papieskiej Akademi Teologicznej 2007, s. 195-217.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych [w:] T. Jelonek, L. Rotter [red.], Biblia w kulturze świata. Interpretacja i symbolika, Kraków: PAT 2006, s. 55-88.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo PAT 2006, s. 89-114.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku [w:] M. Łobozek [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: PAT 2006, s. 25-56.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pierwsze wieki obecności kapucynów w Polsce [w:] A. Derdziuk [red.], "Z ziemi włoskiej do polskiej…”. Przybycie i zakorzenienie Zakonu Kapucynów w Polsce, Lublin: Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, s. 15-80.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Likwidacja niższych seminariów zakonnych na terenie woj. krakowskiego [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 1, Kraków: WAM 2006, s. 135-164.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tematyka religijna w filatelistyce ukraińskiej [w:] [red.], Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: PAT 2006, s. 289-313.
 • [szukaj w bibliotece]
 • 50 lat temu... [w:] [red.], Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL, Kraków: GQS 2006, s. 17-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Mowa jego płynęła ze szczerego serca” – Wacław Nowakowski OFMCap [w:] K. Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków: UNUM 2006, s. 383-394.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [współatorstwo z:] F. Musiał , E. Zając [w:] Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków: Znak 2006, s. 15-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Śpiewanie i granie u oo. Kapucynów [w:] E. L. Martynów [red.], Pochwalony bądź, Panie, Gdańsk: Astra Z.U.P.Sp.zoo 2006, s. 8-9.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2006, s. 89-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy [w:] W. Sajdek [red.], Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, Lublin: KUL 2005, s. 67-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność bpa L. Łętowskiego [w:] [red.], Prace Komisji Naukowej, Katowice: PAN 2005, s. 14-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce [w:] A. Ruszała, [red.], Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2005, s. 303-316.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie i profilowanie zasobu przez archiwistę [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: PAT 2005, s. 43-55.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa wobec męskich wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1975 [w:] A. Bandura, S. Rospond [red.], Informator. Nr 25, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2005, s. 76-113.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji [w:] M. Niezabitowski [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek, Kraków: MHK 2005, s. 15-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblioteka klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] K. Wójtowicz [red.], Bibliofilia consecrata, Kraków: ALLELUJA Wydawnictwo Zmartwychwstańców 2005, s. 36-50.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: KUL 2005, s. 65-88.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kraków końca niewoli i początków niepodległości [w:] J. Marecki, K. Panusia [red.], Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2004, s. 9-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne [współatorstwo z:] L.Rotter [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: PAT 2004, s. 141-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Osoby konsekrowane – patronami Europu [w:] K. Wójtowicz [red.], Europa Consecrada, Kraków: ALLELUJA 2004, s. 75-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji [w:] [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Bonifratrów, Kraków: MHMK 2004, s. 37-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wizerunki i symbolika Niepokalanej w heraldyce zakonnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: PAT 2004, s. 117-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie [w:] [red.], Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin: KUL 2004, s. 419-422.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rzymskokatolickie zakony i zgromadzenia zakonne w archidiecezji lwowskiej w latach pasterskiej posługi arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] J. Wołczański [red.], Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Kraków: PAT 2003, s. 103-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Brat Baltazar Cekus. Archiwista IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość, [w:] [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków: NPAT 2003, s. 123-149.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Domek Loretański [w:] [red.], Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 30-33.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nasza świątynia [w:] [red.], Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 6-19.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność patriotyczna [w:] [red.], Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 22-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Gościnność franciszkańska – początki, tradycja. Zwyczaje wspólnot męskich [w:] K. Wójtowicz [red.], Hospitalitas consecrata, Kraków: ALLELUJA 2003, s. 69-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pamiętnik [Józefa Nowosieleckiego] [red.][w:] Dzieje Podkarpacia, Krosno: Mitel 2002, s. 11-43.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Franciszek Gadzała, Pamiętnik z niewoli rosyjskiej i opis położenia jeńców austriacko-niemieckich od roku 1914 do 1918 [red.][w:] Dzieje Podkarpacia, Krosno: Mitel 2002, s. 47-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy Ojciec Pio był samotny? [w:] [red.], Samotność chciana i niechciana, Kraków: eSPe 2002, s. 74-77.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola i znaczenie Kościołów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej [w:] B. Grott [red.], Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, s. 13-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Najstarszy z zachowanych inwentarzy klasztoru kapucynów w Winnicy [w:] J. Wołczańskiego [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków - Kamieniec Podolski: 2001, s. 91-111.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] J. Marecki [red.], W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli 134. Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn, 2-4 VI 2000, Kraków: Redakcja Dwumiesięcznika Głos Ojca Pio 2001, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Archidiecezja krakowska w latach 1912-1962 [w:] [red.], Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków: ZNAK 2000, s. 384-450.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godła i symbole Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitek). Próba interpretacji [w:] D. Lechowicz CMMB i Z. J. Kijasa OFMConv. [red.], Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej. 100-lecie konsekracji kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, Oświęcim - Kraków: scriptum 2000, s. 103-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święci polscy w okresie niewoli narodowej [w:] S. Koperka [red.], Kanonizacje a nowa ewangelizacja, Kraków: PAT 2000, s. 47-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z czasem zapomniany kult błogosławionych fundatorów staniąteckich [w:] M. Konopka, M. Zięba [red.], Bibliografia – Literatura – Kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, Kraków: Wydaw. Naukowe AP 1999, s. 401-419.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godło franciszkańkie [w:] [red.], Komentarz do konstytucji generalnych Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu zwanych w Polsce bernardynkami, Kraków: 1999, s. 153-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Formacja zakonna i kapłańska w Krakowskiej Prowincji Kapucynów w latach II wojny światowej (1939-1945) [w:] R. Prejsa [red.], W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni 1999, s. 129-164.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Próba interpretacji [w:] bpa J. Kopca [red.], Stulecie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach (1898-1998), Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 1998, s. 69-93.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność oświatowa i patriotyczna kapucynów prowincji krakowskiej w okresie II wojny światowej. [w:] A. J. Zakrzewski [red.], „Zeszyty Historyczne” (in honorem Jan Związek), Częstochowa: Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, s. 211-238.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sepulti fratres nostri [red.][w:] 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie 1695 – 1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 1997, s. 237-248.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Instytucje naukowe klasztoru kapucynów w Krakowie [w:] J. Marecki [red.], 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695-1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Prowincja Kapucynów 1997, s. 175-210.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kabinet króla Jana III [w:] [red.], Tron pamiątek 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 172-173.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Baldachim [w:] [red.], Tron pamiątek. 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 162-162.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Architektura i wystrój klasztorów kapucyńskich [w:] [red.], Zakon Braci Mniejszych Kapucynów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska 1996, s. 25-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Portret króla Jana III [w:] [red.], Tron pamiątek. 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 100-100.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kalendarium życia i działalności Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby [w:] J. Marecki [red.], Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Kapucynów 1994, s. 79-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Próba przedstawienia i oceny działalności duszpasterskiej o. Serafina Kaszuby w Kazachstanie [w:] J. Marecki [red.], Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Kapucyni 1994, s. 67-78.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyobrażenia aniolów w polskiej heraldyce miejskiej [w:] Theologos, 2 2014, s. 40-57. [szukaj w bibliotece]
 • Diariusz niesprawiedliwej i okropnej niewoli [red.][w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, 17 2011, s. 193-208. [szukaj w bibliotece]
 • Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie Małopolski, Wieliczki i okolicy w latach 1944-1975 [w:] 159 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie", Biblioteczka Wielicka, zeszyt 104 2011, s. 7-26. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiony Honorat Koźmiński [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 245-264. [szukaj w bibliotece]
 • "Weszli przemocą i wyrzucają”. Eksmisja sióstr Marianek z klasztoru w Branicach [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 32-33 2010, s. 694-708. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiona Maria Angela Truszkowska [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 339-347. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 403-414. [szukaj w bibliotece]
 • Działania bezpieki wobec zakonów na Podhalu [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2 (108-109) 2010, s. 63-67. [szukaj w bibliotece]
 • Wymagania stawiane archiwistom kościelnym (fragment większej całości) [w:] „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”. R. 83, 7-8 2009, s. 14-25. [szukaj w bibliotece]
 • Porywczy kleryk [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 7( 102) 2009, s. 58-61. [szukaj w bibliotece]
 • Coats of Arms of the Seraphic Sisters [w:] Theologos. Theological revue, 11 2009, s. 72-86. [szukaj w bibliotece]
 • Boga należy bardziej słuchać, aniżeli ludzi [w:] Biuletyn IPN, 10 (93) 2008, s. 53-61. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha [współatorstwo][w:] „Biuletyn IPN”, 10 (93) 2008, s. 45-52. [szukaj w bibliotece]
 • Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna [w:] Archiva Ecclesiastica, 5 2008, s. 105-108. [szukaj w bibliotece]
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz.4). Pomoce archiwalne [w:] Archiva Ecclesiastica, 5 2008, s. 79-90. [szukaj w bibliotece]
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 3). Kancelaria [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 19-34. [szukaj w bibliotece]
 • Przepisy metodyczne dla archiwów. Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i inne z lat 1986-2001, wybór i opracowanie R. Galuba, Poznań 2002 [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 167-168. [szukaj w bibliotece]
 • K., Wacław Kolak, Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku. 1398-1945 (1988), Kraków 1997 [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 162-166. [szukaj w bibliotece]
 • Ś.p. „pan profesor“ Wacław Kolak (1923-2007) [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 149-157. [szukaj w bibliotece]
 • Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, opr. zbiorowe pod red. Z. Pustuły, wyd. drugie zmienione, Warszawa 2001 [w:] Archiwa Ecclesiastica, 3 2006, s. 124-125. [szukaj w bibliotece]
 • Archiwum Krakowskie Prowincji Kapucynów w Krakowie [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 95-100. [szukaj w bibliotece]
 • O. Kornel Gadacz. Zasłużony archiwista i historiograf [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 111-115. [szukaj w bibliotece]
 • Ewangelia dzieciństwa w filatelistyce polskiej i ukraińskiej [w:] Studia Catholica Podoliae, 5 2006, s. 383-427. [szukaj w bibliotece]
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 2) [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 79-93. [szukaj w bibliotece]
 • Wezwania świątyń diecezji przemyskiej obrządku grekokatolickiego i administracji apostolskiej łemkowszczyzny w okresie międzywojennym [w:] Studia Catholica Podoliae, 5 2006, s. 557-574. [szukaj w bibliotece]
 • Świętość w kontekście historycznym. Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności [w:] „Almanach Sądecki”, nr 3/4 (56/57), 2006, s. 5-33. [szukaj w bibliotece]
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 1) [w:] Archiva Ecclesiastica, 2 2005, s. 25-35. [szukaj w bibliotece]
 • Godła wspólnot kamedulskich. Próba interpretacji [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 11 2005, s. 51-72. [szukaj w bibliotece]
 • Symbole biblijne w numizmatyce. Zarys problematyki [w:] Studia Catholica Podoliae, 4 2005, s. 247-273. [szukaj w bibliotece]
 • W. Kolak, Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, Kraków 1996 [w:] Archiva Ecclesiastica, 1 2004, s. 85-90. [szukaj w bibliotece]
 • Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970 [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 10 2004, s. 251-282. [szukaj w bibliotece]
 • Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 81 2004, s. 13-22. [szukaj w bibliotece]
 • Protokół wizytacji dekanalnej parafii Borszczów [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny", 10 2004, s. 229-237. [szukaj w bibliotece]
 • Posyberyjskie losy o. Edwarda z Sulgostowa – Wacława Nowakowskiego (1875 - 1903) [w:] „Studia Laurentiana”, R. 4, 1 2004, s. 25-42. [szukaj w bibliotece]
 • "Pan Profesor" [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 9 2003, s. 11-12. [szukaj w bibliotece]
 • Stowarzyszenie stanisławitów (1928-1955) [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, T. 9 2003, s. 105-133. [szukaj w bibliotece]
 • Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. Roman, Toruń 2003 [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2003, s. 126-127. [szukaj w bibliotece]
 • Zakony męskie w Galicji na początku XX wieku [w:] „Vita Consecrata", 4 2003, s. 51-58. [szukaj w bibliotece]
 • Męskie zakony i zgromadzenia zakonne w Galicji w przededniu I wojny światowej [w:] "Studia Saletyńskie”, 3 2003, s. 89-131. [szukaj w bibliotece]
 • Zmarli. Albin Janocha OFMCap [w:] Studia Franciszkańskie, T. 12 2002, s. 701-703. [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp do pamiętnika Józefa Nowosieleckiego [w:] „Dzieje Podkarpacia", T:6 2002, s. 9-11. [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp do pamiętnika Franciszka Gadzały [w:] „Dzieje Podkarpacia", T:6 2002, s. 43-46. [szukaj w bibliotece]
 • O. Czesław Szuber – duszpasterz, rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Próba omówienia archiwaliów [w:] „Studia Laurentiana”, 1 2001, s. 115-136. [szukaj w bibliotece]
 • O. Wacław Nowakowski (1829-1903) jako badacz kultu maryjnego [w:] "W Nurcie Franciszkańskim”, T. 10 2001, s. 87-107. [szukaj w bibliotece]
 • Ksienie klasztoru staniąteckiego [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 6 2000, s. 99-121. [szukaj w bibliotece]
 • Śp. o. Zdzisław Rzeszutek OFMCap. (1918-1998) [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 52, 4 1999, s. 84-86. [szukaj w bibliotece]
 • Śp. o. Zdzisław Rzeszutek OFMCap. (1918-1998) [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 52, 1 1999, s. 84-86. [szukaj w bibliotece]
 • Br. Teofila Kowalika opis Liszek [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, 5 1999, s. 169-180. [szukaj w bibliotece]
 • Listy Agatona Gillera do o. Wacława Nowakowskiego z lat 1878-1887 [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 4 1998, s. 103-118. [szukaj w bibliotece]
 • Godło franciszkańskie - jego historia i symbolika. [w:] „W Nurcie Franciszkańskim”, 7 1998, s. 263-267. [szukaj w bibliotece]
 • Konwent kapucynów we Lwowie - Zamarstynowie (1903 - 1946) [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 3 1996, s. 171-215. [szukaj w bibliotece]
 • Najstarszy inwentarz klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 3 1996, s. 99-113. [szukaj w bibliotece]
 • Represje wobec kapucynów prowincji krakowskiej w latach II wojny światowej [w:] „Studia Franciszkańskie”, 7 1996, s. 311-351. [szukaj w bibliotece]
 • Program heraldyczny Henryka Uziembły w kapitularzu wawelskim [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 45 1996, s. 235-259. [szukaj w bibliotece]
 • Stan pamiątek po o. Kosmie Karolu Lenczowskim kapelanie legionowym. [w:] „Niepodległość”., 47 1995, s. 242-255. [szukaj w bibliotece]
 • Tradycje Konfederacji Barskiej w krakowskim klasztorze kapucynów [w:] „Analecta Cracoviensia”, XVIII 1995, s. 511-525. [szukaj w bibliotece]
 • Kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce [w:] „Folia Historica Cracoviensia", 2 1994, s. 61-74. [szukaj w bibliotece]
 • Kapucyni na Krakowskim Rynku w Krzysztoforach [w:] „Studia Franciszkańskie”, 6 1994, s. 313-314. [szukaj w bibliotece]
 • Domek Loretański przy klasztorze kapucynów w Krakowie [w:] "Studia Franciszkańskie”, 5 1992, s. 253-287. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Zatroskani o ślady przeszłości - archiwa, archiwalia, archiwiści (501-10-030017)
 • Symbolika religijna, heraldyka i sfragistyka (131401)
 • Słowo pisane jako źródło wiedzy historycznej (501-10-030067)
 • Semiologia życia codziennego widziana przez pryzmat nauk pomocniczych historii (501-10-030018)
 • Przemiany historyczne, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich i ich wpływ na postawy jednostek i grup społecznych (501-10-030079)
 • Kościół a społeczeństwo (501-10-030039)
 • Katalog domów zakonnych na ziemiach polskich i ich granicach historycznych (13140002)
 • Historia Wydziału WHiDK UPJPII - "W służbie przeszłości..." (13140001)

Wygłoszone Referaty:

 • Najważniejsze wątki papieskiego nauczania w trakcie pobytu w Krakowie [podczas konferencji:] I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 31 maja 2019, .
 • Geneza ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów na ziemiach południowo-wschodnich Polski w latach II wojny światowej [podczas konferencji:] Wołyń '43: Walka o pamięć - walka o Polskę, 28 maja 2019, .
 • Herby wspólnot benedyktyńskich [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach, 27 maja 2019, .
 • Godło franciszkańskie na przestrzeni wieków. Przemiany i symbolika [podczas konferencji:] Jeden krzyż, cztery znaki. Krzyż w tradycji franciszkańskiej, 18 maja 2019, .
 • O. Ryszard Śleboda OFMCap - niezwykły świadek historii [podczas konferencji:] Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989), cz. II, 17 kwietnia 2019, .
 • kard. Adam S. Sapieha - posługa pasterska i działalność narodowa [podczas konferencji:] Odpowiedzialny pontyfikat Adama Stefana Sapiehy na tronie biskupim w Krakowie, 107. rocznica ingresu – 80. rocznica próby rezygnacji ze stanowiska. Posługa A.S. Sapiehy w różnych okresach dziejowych, 1912 – 1939 – 1951., 4 marca 2019, .
 • Rola szkoły w kształtowaniu idei patriotyzmu w II RP [podczas konferencji:] Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym, 24 listopada 2018, .
 • Wpływ ZSRS na politykę wyznaniową państw bloku sowieckiego [podczas konferencji:] Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego, 9 pazdziernika 2018, .
 • Losy duchowieństwa rzymskokatolickiego w trakcie konfliktu polsko-ukraińskiego. Wyniki badań [podczas konferencji:] II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich. Stań badań, perspektywy badawcze, 5 lipca 2018, .
 • Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce [podczas konferencji:] Człowiek - Rodzina - Komunizm. W 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae Vitae, 15 czerwca 2018, .
 • Wizje patriotyzmu w listach Episkopatu Polski 1949-1981 [podczas konferencji:] Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród - Patriotyzm - Państwo, 25 maja 2018, .
 • Legiony w walce o niepodległość w świetle archiwaliów o. Kosmy Lenczowskiego OFMCap [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych, 24 maja 2018, .
 • Głos biskupów polskich w sprawie wydarzeń marcowych 1968 roku [podczas konferencji:] Marzec 1968 - etap w drodze do Wolności, 21 marca 2018, .
 • Archideicezja krakowska w trudnych latach 50. [podczas konferencji:] Proces kurii krakowiskiej - w 65. rocznicę, 25 stycznia 2018, .
 • “Nasi święci”. Przenikanie kultu świętych na ziemiach krajów V4. [podczas konferencji:] "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej", 14 listopada 2017, .
 • Kościół Katolicki w PRL między bullą Episcoporum Poloniae coetus a wyborem kard Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972 - 1978", 17 pazdziernika 2017, .
 • Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski (1907 - 2008) w służbie Bogu, Ojczyźnie i współrodakom [podczas konferencji:] "Inspektorat miechowski w konspiracji i w walce zbrojnej", 5 pazdziernika 2017, .
 • Rola świętej Kingi w kształtowaniu się społeczno- gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski [podczas konferencji:] "Speculum perfectionis - św. Kinga z rodu Arpagów - postać patronki samorządności w Posce, 30 wrzesnia 2017, .
 • Działalność prof. Wojciecha M. Bartla w Kakowskiej Uczelni Teologicznej [podczas konferencji:] Profesor Wojciech Maria Bartel w służbie Kościołowi i Ojczyźnie, 26 wrzesnia 2017, .
 • Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka [podczas konferencji:] Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka, 16 wrzesnia 2017, .
 • Kardynał A. S. Sapieha - człowiek Kresów. [podczas konferencji:] III Seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów "Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej",, 29 lipca 2017, .
 • Polskie drogi do Niepodległośc [podczas konferencji:] Wykład dla działaczy polonijnych, 5 lipca 2017, .
 • Apostoł Bożego Miłosierdzia kard. Adam Stefan Sapieha [podczas konferencji:] Książę Adam kardynał Sapieha i ksiądz Franciszek kardynał Macharski - Apostołowie Bożego Miosierdzia, 21 czerwca 2017, .
 • Biskupi krakowscy a komunizm [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r.", 6 czerwca 2017, .
 • Panel dyskusyjny [podczas konferencji:] "Jak promować nauki humanistyczne i społeczne", 15 maja 2017, .
 • Troska o dziedzictwo kulturowe w przemówieniach Jana Pawła II kierowanych do Polaków [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie", 10 maja 2017, .
 • Woda w liturgii kościołą zachodniego [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferenja "Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore", 28 marca 2017, .
 • Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa "Od kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej", 9 grudnia 2016, .
 • Patroni Evropy jako vzor pro její nynější obyvatele [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny”, 8 grudnia 2016, .
 • rocesy społeczno-polityczne pomocą w rozumieniu krajobrazu kulturowego [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, 1 grudnia 2016, .
 • Działani aparatu bezpieczeństwa wobec sanktuarium pasyjno - maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945 - 1989 [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miejsca święte pod nie świętym nadzorem. Polityka władz wobec sanktuariów w latach 1945-1989", 23 listopada 2016, .
 • O. Wacław Nowakowski OFMCap (1829 - 1903) - badacz dziejów kultu maryjnego. Profesjonalista czy amator? [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Krakowska szkołą historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne", 21 listopada 2016, .
 • Historia i zasób Archiwum "Naszej Przeszłości" [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa "Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat "Naszej Przeszłości" (1946-2016)", 22 pazdziernika 2016, .
 • Wpływ kresowych sanktuariów maryjnych na przeobrażenia krajobrazu kulturowego [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii”, 15 pazdziernika 2016, .
 • Nieznane bogactwa przeszłości. Charakterystyka zasobu Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie”, 14 pazdziernika 2016, .
 • Sytuacja społeczno-religijna na ziemiach południowo-wschodnich II RP. [podczas konferencji:] II Seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów "Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej",, 2 czerwca 2016, .
 • Wpływ synodu krakowskiegona rozwój i działaność duszpasterstwa środowiskowego [podczas konferencji:] Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989",, 1 czerwca 2016, .
 • Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa przełomu XIX i XX w. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI”, 27 kwietnia 2016, .
 • Atrakcyjność i potencjał turystyczny obiektów sakralnych [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne”,, 10 marca 2016, .
 • Bł. Matka Klara Szczęsna na tle epoki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa "Błogosławiona Matka Klara Ludwika Szczęsna Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom Miłosierdzia",, 6 lutego 2016, .
 • Terror komunistyczny w Polsce w latach 1944-1947 [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947”, 7 grudnia 2015, .
 • Monogramy i dewizy w heraldyce zakonnej. [podczas konferencji:] Międzynarodowa onferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách”,, 26 listopada 2015, .
 • Wpływ KiHaM i Ruchu Harcerskiego na powstanie i działalność Szczepu Harcerskiego „Leśne Plemię” w Stalowej Woli-Rozwadowie”. [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Harcerstwo niepokorne – w 35. lecie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego”, 21 listopada 2015, .
 • Księdza Jana Nepomucena Fijałka zasługi dla polskiej nauki [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna - tradycja i współczesność, 17 listopada 2015, .
 • Herby biskupów episkopatu łódzkiego [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „W rocznicę 1050 chrztu Polski”, 7 listopada 2015, .
 • Zasługi Kard. Adama Stefana Sapiehy dla Kościoła i Narodu. [podczas konferencji:] Wykład sapieżyński,, 24 pazdziernika 2015, .
 • Tło społeczno-polityczne działalności Kościoła w Galicji w początkach XX wieku. [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum „Ks. Antoni Dziurzyński - w 90 rocznicę jego śmierci (1868-1925)”, 21 pazdziernika 2015, .
 • Kształcenie archiwistów i bibliotekarzy kościelnych na UPJP II w Krakowie. [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych”, 20 pazdziernika 2015, .
 • Represje wobec sióstr zakonnych na ziemiach polskich w latach 1944-1989 [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja „Męczeństwo salwatorianek w Mikołowie”, 17 pazdziernika 2015, .
 • Książe Adam Stefan Sapieha. [podczas konferencji:] Wykład otwarty, 19 wrzesnia 2015, .
 • Curch in the Oposition – Oposition within the Church. The Millenium and Civil Church Movements in the Peoples’ Republic of Poland. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja “History Poland. In the heart of European”,, 29 lipca 2015, .
 • Hagiograficzne atrybuty „jadwiżańskie”. [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej”., 6 czerwca 2015, .
 • Uczeni w habity przyobleczeni [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej”, 28 maja 2015, .
 • Formy represji duchowieństwa w województwie krakowskim w okresie stalinowskim [podczas konferencji:] Wykład, 23 kwietnia 2015, .
 • Symbole agrarne w heraldyce miejskiej [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Symbol znak rytuał krajobraz semantyczny wsi i miast, 21 kwietnia 2015, .
 • Motywy zakonne w polskiej heraldyce miejskiej. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja "W kręgu kultury zakonnej”. Konferencja naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCD", 10 kwietnia 2015, .
 • Motywy zakonne w polskiej heraldyce miejskiej [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja W kręgu kultury zakonnej, Konferencja Naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCS, 10 kwietnia 2015, .
 • Represje wobec duchowieństwa polskiego w ostatniej dekadzie PRL [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Sen o wolności głod nadziei, 19 lutego 2015, .
 • Miasto bez Boga. Komunistyczna wizja osiedli mieszkaniowych w powojennej Polsce [podczas konferencji:] Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce, 29 grudnia 2014, .
 • Źródła do heraldyki zakonnej [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historia chrześcijaństwa w źródłach, 5 grudnia 2014, .
 • "Pokarm dla duszy i ciała" jako atrybut hagiograficzny [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja naukowa Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme, 3 grudnia 2014, .
 • Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Ochrona i zabezpieczanie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz mozliwości ich udostęniania turystom w województwie małopolskim, 28 listopada 2014, .
 • Świątynia tylko miejscem modlitwy? waloryzacja atrakcyjności i potencjału turystycznego obiektów sakralnych [podczas konferencji:] Ogólnoppolska Konferencja Ochrona i zabezpieczanie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz mozliwości ich udostęniania turystom w województwie małopolskim, 28 listopada 2014, .
 • Zasób i sposoby ochrony polskich archiwów zakonnych [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy, 27 listopada 2014, .
 • Rocznice patriotyczne w polskim krajobrazie kulturowym. [podczas konferencji:] Wykład, 21 listopada 2014, .
 • Heraldyka w dziełach Długosza [podczas konferencji:] KOnferencja naukowa w ramach XIII Dni Długoszowskich, 18 wrzesnia 2014, .
 • Panorama światyń zakonnych Lwowa w przededniu II wojny światowej [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja Ecclesia Leopoliensis Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy, 8 wrzesnia 2014, .
 • Schematyzmy jako źródła historyczne [podczas konferencji:] Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce, 23 maja 2014, .
 • Dorobek historiograficzny historyków Małopolski z lat 1964 - 2014 [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dorobek historiograficznych polskich historyków kościoła ostatniego 50-lecia. Chararkterystyka ośrodków, 24 kwietnia 2014, .
 • Kardynał Stefan Wyszyński jako mąż stanu. [podczas konferencji:] Wykłady Okolicznościowy, 23 marca 2014, .
 • Życie i działaność Kardynała A. S. Sapiehy [podczas konferencji:] NIepołomickie Spotkania z Historią, 12 marca 2014, .
 • Symbole i znaki związane ze śmiercią [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci, 29 stycznia 2014, .
 • Dyskusja Panelowa [podczas konferencji:] Dyskusja Panelowa podczas promocji książki "Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały", 28 stycznia 2014, .
 • Zasoby archiwów zakonnych – podobienstwa i ró—nice [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa ARCHIWA – PRAWO – KOSCIÓŁ, 12 grudnia 2013, .
 • Ks. abp Józef Teodorowicz jako mąż stanu [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ormiański Pasterz Lwowa. Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz", 4 grudnia 2013, .
 • "Położyć kres łajdackiemu zachowaniu się żołnierzy rosyjskich". Armia Czerwona na Podhalu [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Wojska sowieckie w Polsce 1945 - 1993", 26 listopada 2013, .
 • Atmosfera religijna w miejscach internowania Prymasa S. Wyszyńskiego w świetle donosów TW ps. „Krystyna” [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989)", 21 listopada 2013, .
 • Pozaustawowa działaność archiwów zakładowych [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej, 22 pazdziernika 2013, .
 • Godła i herby wspólnot benedyktyńskich [podczas konferencji:] Spem suam Deo committere Ogólnopolska konferencja w 420 rocznicę utworzenia fundacji Lwoskiego Klasztoru Benedyktynekobrządku Łacińskiego, 5 pazdziernika 2013, .
 • Woda w heraldyce świeckiej i kościelnej [podczas konferencji:] Sesja naukowa Woda życia Woda śmierci, 16 maja 2013, .
 • Boże Narodzenie w tradycji i kulturze ludowej [podczas konferencji:] Międzyanrodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, 26 listopada 2012, .
 • Religijność ziemian polskich [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła, 23 listopada 2012, .
 • Kapłan wśród turystów. Duszpasterstwo "wakacyjne" w Małopolsce [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989, 15 listopada 2012, .
 • Wiara i kultura Kresów [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa "Wielokulturowość ludzi Kresów", 22 wrzesnia 2012, .
 • Bulla „Totus Tuus Poloniae populus" – nowa oganizacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „In perfifficili peregrinatione <, 20 wrzesnia 2012, .
 • Wspólnoty franciszkańskie w archidiecezji lwowskiej [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „600-lecie przeniesienia archidiecezji lwowskiej z Halicza do Lwowa”, 12 wrzesnia 2012, .
 • Czortkowski męczennik Sługa Boży ojciec Hieronim Longawa. [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Spotkania pokoleń. Z dziejów Bóbrki”, 13 sierpnia 2012, .
 • Symbolika hagiograficzna „franciszkanek” wyniesionych na ołtarze. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klara – kobieta nowa”,, 22 czerwca 2012, .
 • Komunistyczne państwo przeciw zakonom [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej”, 14 czerwca 2012, .
 • Republika partyzancka w Dolinie Prądnika [podczas konferencji:] konferencje naukowe komisji historycznej PAN, 23 maja 2012, .
 • Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. [podczas konferencji:] Sesja popularno-naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”,, 22 marca 2012, .
 • Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. [podczas konferencji:] Sesja popularno-naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej, 20 marca 2012, .
 • Propaganda władzy w numizmatyce [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol – znak – rytuał. Doświadczenie władzy”, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II oraz Gréckokatolicka Teologická Fakulta (Prešovská Universita w Prešowie) i Instytut Badań Kościelnych w Łucku, 23 lutego 2012, .
 • Miejsce wybrane Anny Kaworek [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sympozjum naukowe z okazji 75 rocznicy śmierci Sł. Bożej Anny Kaworek, Miejsce Piastowe,, 18 grudnia 2011, .
 • Sprawy polskie w ukraińskich aktach państwowotwórczych w czasach nowożytnych [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Polska-Ukraina 20 lat na tle 1000. letniego sąsiedztwa”., 16 grudnia 2011, .
 • Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce w 1946 roku. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II, 29 listopada 2011, .
 • Zasady opracowania spuścizn osób duchownych. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych poświęcona zasobom archiwów kościelnych, 23 listopada 2011, .
 • Procesje i peregrynacje w PRL jako wyraz manifestacji religijnych; 2/ Dyskusja panelowa: Postawa polskich hierarchow katolickich wobec ograniczania praw osób wierzących w PRL [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie, 21 listopada 2011, .
 • Stosunki państwo-Kościół w okresie stalinowskich represji. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Stosunki państwo - Kościół w Polsce w latach 1944-2010, 7 listopada 2011, .
 • Działania funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec dominikanów krakowskich. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Polska Prowincja Dominikanów w latach 1945–1989 na tle sytuacji zakonów męskich w PRL”,, 7 listopada 2011, .
 • Wrzesień 1939 roku na Podkarpaciu [podczas konferencji:] Konferencja naukowa Młodzieżowych Kół Historycznych, 11 pazdziernika 2011, .
 • Ludzie Kościoła nowosądeckiego [podczas konferencji:] Seminarium Naukowe Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 6 pazdziernika 2011, .
 • Sytuacja społeczno-polityczna i religijna na ziemi lwowskiej w przededniu niepodległości II RP; Referat II: Polacy na Ukrainie po 1945 roku. [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa Środowisk Kresowych, 24 wrzesnia 2011, .
 • Represje wobec Kościoła katolickiego [podczas konferencji:] Konferencja naukowa: Walka z narodem przez reżim komunistyczny, Urząd Miasta Krakowa, 8 kwietnia 2011, .
 • Działalność duszpasterska dominikanów czortkowskich w latach 1918-1946. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Sesja naukowa z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do miasta Czortkowa, 4 grudnia 2010, .
 • Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki jozefińskiej. [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum "Wielokulturowości na Sądecczyźnie", 25 listopada 2010, .
 • Działalność Świętego Józefa Bilczewskiego w Episkopacie Galicyjskim [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa, 21 listopada 2010, .
 • Kościół katolicki na ziemiach polskich w I połowie XX wieku [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa, 20 listopada 2010, .
 • Episkopat Galicyjski za czasów apb. Józefa Bilczewskiego [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”,, 19 listopada 2010, .
 • Wyobrażenia drzew w polskiej heraldyce miejskiej [podczas konferencji:] XVIII Międzynarodowe seminarium Sacrum i Przyroda Ogród Pana,, 9 pazdziernika 2010, .
 • Diecezja Łucka w przededniu II wojny światowej [podczas konferencji:] Martyrologium duchowieństwa podczas II wojny światowej, 9 lipca 2010, .
 • "Tragedia wołyńska”. Plany i metody eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa, „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej”, 9 lipca 2010, .
 • Koloniści niemieccy na Sądecczyźnie. [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji „Jarmarku kultur", 20 czerwca 2010, .
 • Źródła archiwalne do dziejów polskiego szkolnictwa powszechnego i podstawowego. [podczas konferencji:] Międzynarodowy Dzień Archiwalny, 19 czerwca 2010, .
 • Klasztor kapucynów w Krośnie jako lokalny ośrodek oporu społecznego [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Opór społeczny na Rzeszowszczyźnie. 1956-1990 ,, 17 czerwca 2010, .
 • Organizacja i normy regulujące postępowanie ze zbiorami historycznymi w archiwach i bibliotekach kościelnych [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Między teoria a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach”, 25 maja 2010, .
 • Zakonnicy patronami Europy [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej”,, 20 maja 2010, .
 • Udział kapucynów obrządku wschodniego w procesie neounijnym na Wołyniu [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Ut unum sint”, 8 maja 2010, .
 • Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa, 27 kwietnia 2010, .
 • Uroczyste obiady kapucynów. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności, 10 grudnia 2009, .
 • Symbolika szat liturgicznych prezbitera okresu potrydenckiego [podczas konferencji:] Ogólnopolska Kolokwium naukowe „Szata chwały i zwycięstwa”, 7 grudnia 2009, .
 • „Ita me Deus adiuvet...” Motywy religijne w myśli politycznej doby postmazepiańskiej na przykładzie konstytucji Filipa Orlika [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy, pt. Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje, 4 grudnia 2009, .
 • Państwo komunistyczne wobec Kościoła w latach 1945–1953. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez OBEP INP Kraków i Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UPJP2 „Ks. Władysław Gurgacz - w służbie Ojczyzny”, 7 listopada 2009, .
 • O. Ryszard Śleboda – obrońca praw człowieka [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Katowice, 7 pazdziernika 2009, .
 • Religijny, kulturowy, antropologiczny kontekst wyzwań współczesnego świata. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Kultura chrześcijańska przełomu tysiącleci”, 6 czerwca 2009, .
 • Historia minorytów ze szczególnym uwzględnieniem Polski [podczas konferencji:] 127. Konferencja naukowa „10. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskiej”,, 5 czerwca 2009, .
 • Wymagania stawiane archiwistom kościelnym [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Udostępnianie zasobów w archiwach kościelnych”, 15 kwietnia 2009, .
 • Ojciec Pio – mistyk czy szarlatan? [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Mistycy – 2000 lat historii Kościoła”, 27 marca 2009, .
 • Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. Walka o „rząd dusz”. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989”,, 25 marca 2009, .
 • Kultura chrześcijańska źródłem i nadzieją tożsamości europejskiej [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej”, 4 grudnia 2008, .
 • Wpływ religii chrześcijańskich na obrzędowość ludowa na ziemiach Europy Środkowo Wschodniej [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej”, 3 grudnia 2008, .
 • Losy duchowieństwa polskiego na Spiszu i Orawie podczas II wojny światowej. [podczas konferencji:] Międzynarodowe Kolokwium Naukowe: „Słowacy- Polacy”., 25 listopada 2008, .
 • Kolegiata sądecka jako obiekt zainteresowań bezpieki [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kolegiata Sądecka – Przeszłość i teraźniejszość” zorganizowana z okazji 560. rocznicy erygowania kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1448 roku, 10 listopada 2008, .
 • Wezwania greckokatolickich świątyń na Słowacji. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Greckokatolicka Cirkev na Slovensku vo svetle vyroci”, 4 listopada 2008, .
 • Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Zagłada. Ludobójstwo na polskich Kresach 1939-45”., 21 pazdziernika 2008, .
 • Jan Paweł II wychowawca młodzieży [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro Patria” w Jaworznie, 6 pazdziernika 2008, .
 • Wspólne dziedzictwo losów i świętych. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”., 11 wrzesnia 2008, .
 • Opracowywanie spuścizn archiwalnych [podczas konferencji:] Konferencja naukowa poświęcona sprawom archiwalnym, 12 stycznia 2008, .
 • Działania operacyjne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. [podczas konferencji:] Ogólnopolska KOnferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa i służba bezpieczeństwa w Małopolsce” zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Kraków, 6 grudnia 2007, .
 • Działania UB/SB wobec ks. biskupa Franciszka Jopa. [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła Katolickiego na obecnym terytorium Diecezji Sandomierskiej. 1944-1956”, organizatorzy: Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, IPN Oddział Kraków, IPN Oddział Rzeszów, Katedra Historii Kościoła XIX i XX w. – Wy, 4 grudnia 2007, .
 • „Opracowywanie duchownych” w instrukcjach bezpieki. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Metody pracy operacyjnej bezpieki w PRL”, organizatorzy: WHK PAT, OBEP IPN Kraków, 18 pazdziernika 2007, .
 • Metody „opracowania” duchownych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa na przykładzie kwestionariusza personalnego z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Blohoslavený biskup Pavol Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie)”, organizator: Uniwersytet Preszowski (Słowacja), 5 pazdziernika 2007, .
 • Jana Pawła II wizja człowieka w przemówieniach kierowanych do Polaków z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii XX wieku, Preszów (Słowacja), 1 czerwca 2007, .
 • Profilowanie zasobu archiwalnego. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Lex et praxis”, 24 marca 2007, .
 • Kościół wobec wyborów. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 stycznia 1947 roku” zorganizowana przez IPN Oddział w Krakowie, Wydział Historyczny UJ, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincent, 19 stycznia 2007, .
 • Obrazy „doskonałej zakonnicy” w polskich klasztorach. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo Baroku po obu stronach Karpat [cz. 1], 0  2007, .
 • Obraz „doskonałej zakonnicy”..... [staniąteckie opactwo] [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat [cz. 2], 0  2007, .
 • Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Związki świętych z Sądecczyzną”, 18 listopada 2006, .
 • O. Wacław Nowakowski. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Wielcy kaznodzieje Krakowa”., 12 pazdziernika 2006, .
 • Rola Kościoła katolickiego w przemianach lat osiemdziesiątych XX wieku na ziemiach polskich. [podczas konferencji:] Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych, 13 sierpnia 2006, .
 • Tradycje patriotyczne Zakonu Kapucynów ze szczególnym uwzględnieniem działalności konwentu krakowskiego. [podczas konferencji:] Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych, 13 sierpnia 2006, .
 • Kardynał Stefan Wyszyński – hierarcha niezłomny. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL-u”, Organizatorzy: Rada Miasta Krakowa, Marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego, IPN, NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, 21 czerwca 2006, .
 • Ewangelia Dzieciństwa w filatelistyce. [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу”, 30 maja 2006, .
 • Wyobrażenia biblijne na pieczęciach [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу”, 23 lutego 2006, .
 • Wyobrażenia biblijne na pieczęciach [podczas konferencji:] III Międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum „Biblia w kulturze świata”, 23 lutego 2006, .
 • Aparat bezpieczeństwa na ziemiach polskich wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1962. [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja naukowa „Blahoslavený biskup P. P. Gojdič v súradniciach času a doby”, 21 lutego 2006, .
 • Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Pośrednicy łask”, 28 stycznia 2006, .
 • Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce. [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005”, 22 listopada 2005, .
 • Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku – modele świętości wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II polskich świętych i błogosławionych”, 10 listopada 2005, .
 • Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku (1680-1720). [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku”, 27 pazdziernika 2005, .
 • Symbolika biblijna w numizmatyce. [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу”, 26 maja 2005, .
 • Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji. [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 11 maja 2005, .
 • Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych [podczas konferencji:] II Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Biblia w kulturze świata”, 17 lutego 2005, .
 • Kościół rzymskokatolicki w PRL – represje wobec duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Represje systemu komunistycznego wobec ludzi Kościoła, 11 grudnia 2004, .
 • Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jej wpływ na kształtowanie sztuki, kultury i nauki. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Maria Immaculata”, 11 grudnia 2004, .
 • Kraków kościelny w okresie końca niewoli i początku niepodległości Narodu. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Teologia wiodąca do doksologii. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku”, 18 listopada 2004, .
 • Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji. [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów”, 5 listopada 2004, .
 • Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy”, 20 pazdziernika 2004, .
 • Troska o dziecko jako inspiracja postawy religijnej i wychowawczej w działalności zakonów. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona Słudze Bożemu Bronisławowi Markiewiczowi, 0 grudnia 2003, .
 • Stowarzyszenie Stanisławitów [podczas konferencji:] Sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Historii Kościoła PAT, 0 grudnia 2003, .
 • „Krakowski okres” o. Wacława Nowakowskiego [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona o. Wacławowi Nowakowskiemu, 15 listopada 2003, .
 • Życie codzienne kapucynów krośnieńskich. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753-2003). 250 lat działalności”, 4 pazdziernika 2003, .
 • Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych. Przewodniczenie obradom. [podczas konferencji:] Ogólnopolska sesja naukowa „Informacja i udostępnianie zasobów w archiwach Kościoła Katolickiego w Polsce”, 25 wrzesnia 2003, .
 • Ojciec Pio mąż modlitwy i kontemplacji [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona działalności duszpasterskiej Zakonu Kapucynów, 15 pazdziernika 2002, .
 • Zakony archidiecezji lwowskiej za czasów Józefa Bilczewskiego [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Błogosławiony arcybiskup Józef Bilczewski. Epoka i dzieło”, 4 czerwca 2002, .
 • Kościół katolicki w Polsce wobec mniejszości religijnych i narodowych. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia. Rola Kościołów Polski i Niemiec na tej drodze”, 15 wrzesnia 2001, .
 • Życie codzienne polskich kapucynów w przededniu wybuchu II wojny światowej [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Życie i działalność polskich kapucynów” (cz. 2, 19 kwietnia 2001, .
 • Męczeństwo duchowieństwa polskiego a tożsamość narodowa Polaków w PRL. [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Święty Stanisław ze Szczepanowa – Patron Polski”, 29 listopada 2000, .
 • Ostatnie lata życia biskupa Franciszka Hodura. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie – dokonania – znaczenie”, 1 marca 2000, .
 • Godło zakonne sióstr serafitek, jego powstanie i interpretacja [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Życie i duchowość sióstr serafitek”, 29 pazdziernika 1999, .
 • Powstanie Krakowskiej Prowincji Kapucynów (30 V 1939) [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „60 lat Krakowskiej Prowincji Kapucynów”, 19 czerwca 1999, .
 • Błogosławiony Ojciec Pio (1887-1968) [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Życie i działalność bł. Ojca Pio”, 17 maja 1999, .
 • Eucharystia i tajemnica kapłaństwa o. Pio [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio”, 28 kwietnia 1999, .
 • Życie i działalność Sługi Bożego Ojca Pio. 1887-1968 [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio”, 26 kwietnia 1999, .
 • Godło zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej i jego interpretacja [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100 lat domu zakonnego Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach”, 24 pazdziernika 1998, .
 • 50 lat pobytu kapucynów w Wołczynie w oparciu o kroniki zakonne [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „50 lat pracy duszpasterskiej Zakonu Kapucynów w Wołczynie”, 28 kwietnia 1998, .
 • Godło franciszkańskie - jego historia i symbolika [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-tej rocznicy święceń kapłańskich o. Cecyliana Niezgody, 23 kwietnia 1998, .
 • Godło franciszkańskie [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa „Skarby krakowskich klasztorów - zbiory SS. Bernardynek - wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa”, 13 listopada 1997, .
 • Kościoły chrześcijańskie na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Polacy – Ukraińcy na przestrzeni dziejów”, 15 pazdziernika 1997, .
 • Kapucyni w Nowej Soli w latach 1947-1997 [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pół wieku Zakonu Kapucynów w Nowej Soli”, 10 czerwca 1997, .
 • Przybycie pierwszych kapucynów do Gdańska [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „50 lat kapucynów w Gdańsku”, 10 czerwca 1996, .
 • Instytucje naukowe kapucynów krakowskich [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie”, 1 pazdziernika 1995, .
 • Działalność charytatywna klasztoru kapucynów w XIX wieku w Krakowie. [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Działalność charytatywna w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, 29 maja 1993, .
 • Kościół katolicki na Węgrzech i w Siedmiogrodzie [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie komunizmu”. Papieska Akademia Teologiczna - Wydział Historii Kościoła, 19 marca 1992, .
 • 40 lat pracy kapucynów na ziemi wołczyńskiej [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „40-lecie OO. Kapucynów w Wołczynie”, 28 kwietnia 1988, .
 • Geneza i działalność Zakonu Kapucynów [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „40-lecie OO. Kapucynów w Wołczynie”, 28 kwietnia 1988, .