o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek: 14.45-15.30, ul. Franciszkańska 1
  ITFED

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2010 – 2010 r. stanowisko do tytułu profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2006 – 2006 r. tytuł profesora zwyczajnego.
 • 2004 – 2004 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • 2001 – 2001 r. kierownik katedry eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2000 – 2000 – habilitacja w oparciu o monografię „Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu”, Kraków 2000, ss. 404.
 • 1991 - 1996 – 1996 – doktorat na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy) na podstawie pracy „Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in M. J. Scheebens theologischer Erkenntnislehre“, Frankfurt a. M. 1996, ss. 295

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Współczesny Kościół i ponowoczesny swiat, Kraków: UP JP II 2015. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Paweł Warchoł, Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła? Polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia?, Niepokalanów: Ojcó Franciszkanów 2014. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół bez Kościoła. Świadek wiary, Kraków: WAM 2014. [szukaj w bibliotece]
 • Homilie na Rok B, Kraków: WAM 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Homilie na Rok A, Kraków: WAM 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] 2, Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Salwator 2013.
 • Homilie na Rok C, Kraków: WAM 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Skałka. Between Heaven and earth, Kraków: Salwator 2013.
 • Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Kraków: WAM 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Skałka. Między niebem i ziemią, Kraków Bydgoszcz: Margrafsen 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym, Kraków: Salwator 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół dla człowieka. Błogosławionego Jana Pawła Wielkiego mistyka Eklezji, Kraków: Drukarnia Narodowa 2011.
 • Gott-menschliche Gemeinschaft. Katholische integrale Ekklesiologie., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu., Kraków: Salwator 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Chojnacki, J. Morawa, Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, Kraków: Salwator 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Chojnacki, J. Morawa, Kapłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w roku kapłańskim, Kraków: Paulinianum 2010.
 • Ojcze Nasz. Medytacje z Jezusem, Kraków: WAM 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Gesù, che rivela Dio e l’uomo, Roma: Liberit 2009.
 • Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków: WAM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Formacja ludzka przyszłych kapłanów i jej współczesne wyzwania, 43. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych [red.], Kraków: Unum 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków: WAM 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Kard. S. Dziwisz, Głos ze Skałki [red.], Kraków: Alleluja 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] inni, Blask Skałki, Kraków: Unum 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii eklezjologicznej, Kraków: Unum 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Dojrzałość intelektu i serca, 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych [red.], Kraków: Unum 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] R. Jasiulewicz, Święty Stanisław. Biskup i Męczennik. Homilie wygłoszone z okazji 750 – lecia kanonizacji, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo w ojcostwie, Kraków: Alleluja 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Dojrzałość intelektu i serca. 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Poznaniu 4-6 września 2006 [red.], Kraków: Unum 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków: WAM 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II. 41. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych [red.], Kraków: Unum 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Formacja formatorów. 40. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych [red.], Kraków: Unum 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] J. Morawa, „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Kabulski, Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Kraków: Paulinianum 2004. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Z. Kijas, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam także na wieki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Dietrich Bonhoeffer i jego wizje Kościoła, Kraków: Unum 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Posvećeno Zajedništvo, Subotica: Subotica 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów [red.], Kraków: Wydawnictwo M 2003. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji [red.], Kraków: Klasztor Ojców Paulinów na Skałce 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Jedność konsekrowana, Kraków: Alleluja 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Droga Krzyżowa. Modlitwa o Jedność Chrześcijan, Kraków: Alleluja 2002.
 • Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy. Etos Jasnej Góry – rycerska tradycja i posłanie [red.], Częstochowa – Jasna Góra: Paulinianum 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Zagadnienia ekumeniczne. Skrypt dla studentów teologii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] J. Nalaskowski, W poszukiwaniu duchowości paulińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in M. J. Scheebens theologischer Erkenntnislehre, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 1996. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny? [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Salwator 2013, s. 111-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Piękno ekumenizmu [w:] P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski [red.], O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, Lublin: KUL 2013, s. 63-70.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego czcić Maryję? Biblijno-teologiczne uzasadnienie kultu maryjnego, [w:] [red.], „Dissertationes Paulinorum” T. XXII – 2013, Kraków – Skałka 2013: 2013, s. 31-55.
 • Teologia świętych obrazów [w:] W. Wojciechowski [red.], Jedność w różnorodności, Kraków: 2013, s. 8-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wniebowzięta umacnia wiarę w eschatyczne powołanie Kościoła [w:] Z.Sz. Jabłoński [red.], Jasnogórska Szkoła Wiary, Jasna Góra – Częstochowa 2013: Paulinianum 2013, s. 83-98.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Religia czy wiara? Postulaty Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera [w:] [red.], Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. Prof. J. Krzywdzie, Kraków: 2013, s. 157-167.
 • Der Logos und die Frau Am Anfang der Kirche. Skizze zur Ekklesiologie [w:] E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl [red.], Logos et Musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2012, s. 223-230.
 • Królestwo Boże jest (i nie jest) Kościołem [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Salwator 2012, s. 83-102.
 • Wprowadzenie [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, Kraków: Salwator 2011, s. 7-9.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przyjaźń w perspektywie teologicznej [w:] A. Hennel-Brzozowska [red.], Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis, Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Ośrodek Dokumentacj 2011, s. 39-54.
 • Między ekumenizmem a konwertyzmem. Kościół rzymskokatolicki a Kościół anglikański [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, Kraków: Salwator 2011, s. 33-59.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miłosierdzie Boga. Teo- i antropocentryczna wizja dziejów zbawienia [w:] K. Góźdź, K. Guzowski [red.], Dogmatyka. W perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: KUL 2010, s. 319-330.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo zakonne: między klasztorem a parafią [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], apłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w roku kapłańskim, Kraków: 2010, s. 67-84.
 • Z dziejów Skałki [w:] F. Ziejka [red.], Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, Kraków: Universitas 2010, s. 13-31.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowskie wizyty kard. J. Ratzingera. Człowiek wiary, prawdy, kultury i miłości [w:] R. J. Karwacki [red.], Benedictus, qui venit in nomie Domini. Sympozjum międzynarodowe Cooperatores veritatis, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2009, s. 355-366.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W duchu Asyżu – za Janem Pawłem II [w:] A. Mari, F. Marzi [red.], Ziemo jedyna! Z Janem Pawłem II śladami historii geografii zbawienia, Kraków: 2009, s. 201-25.
 • Wprowadzenie [w:] P. Zawarczyński [red.], Skałeczne Bractwo Aniołów Stróżów, Kraków: Alleluja 2008, s. 7-7.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Słowo wprowadzające [w:] A. Napiórkowski [red.], Formacja ludzka przyszłych kapłanów i jej współczesne wyzwania, Kraków: Unum 2008, s. 5-7.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] A. Napiórkowski [red.], Dojrzałość intelektu i serca. 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Poznaniu 4-6 września 2006, Kraków: Unum 2007, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura: duchowością człowieka eklezjalnego [w:] I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak [red.], Scio, cui credidi. Księga Pamiatkowa ku czci ks. prof. M. Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin: KUL 2007, s. 829-839.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Peregrynacja wizerunku Maryi – współtworzeniem „communio Ecclesiae” [w:] Z. Jabłoński [red.], Peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007). Ogólnopolskie sympozjum mariologiczno-maryjne, Jasna Góra 4-5 maja 2007 r., Częstochowa – Jasna Góra: Paulinianum 2007, s. 143-157.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zbawienie, przebóstwienie czy usprawiedliwienie? Rozumienie jedności Boga i człowieka w Kościele rzymskokatolickim [w:] Ł. Kamykowski, T. Dzidek [red.], Kondycja człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 101-120.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eros czy agape? Antropologia eklezjologiczna encykliki Benedykta XVI Deus caritas est [w:] S. Koperek i inni [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie i dedykowana kard. M. Jaworskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 99-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Słowo wprowadzające [w:] A [red.], Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Unum 2006, s. 56-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Metodologiczne i merytoryczne uwagi do posoborowej antropologii teologicznej [w:] P. Kantyka [red.], Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Prof. Wacławowi Hryniewiczowi, Lublin: KUL 2006, s. 165-175.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [w:] J. Gołębiewski [red.], Obchody Roku Stanisławowskiego na krakowskiej Skałce (2003/2004), Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. Sekcja Wydawnicza. Wydawnictwo UNUM 2006, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia duchowości paulińskiej i jej podstawowe wymiary [w:] K. Wieliczko [red.], Matka Odkupiciela, Lublin: "Gaudium" 2006, s. 87-98.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół wobec wyzwań współczesności [w:] M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej [red.], Kościół w czasach Jana Pawła II, Lublin: KUL: "Gaudium" 2005, s. 145-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eklezjologia antropologiczna wobec wyzwań współczesnego świata [w:] J. Morawa, A.A. Napiórkowski [red.], „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 157-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Posłowie [w:] Dietrich Bonheoffer [red.], Modlitwy i wiersze więzienne, Kraków: Alleluja 2005, s. 41-45.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jedność Kościoła i świata [w:] B. Domański, S. Skiba [red.], Geografia i sacrum. Profesorowi A. Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 245-252.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z historii i teraźniejszości studiów filozoficzno-teologicznych na krakowskiej Skałce [w:] A. Napiórkowski, M. Tabulski [red.], Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Częstochowa - Kraków: PAULINIANUM Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2004, s. 25-33.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia polska wobec wyzwań współczesności [w:] K. Góźdź [red.], Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin: KUL 2004, s. 33-64.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] S. Stoma [red.], Święty Michał Archanioł, Kraków: 2004, s. 9-14.
 • O właściwy sens reformy w Kościele [w:] Bogdana Izmaiłow [red.], Przyroda – Człowiek – Bóg, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 371-376.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Von der Teologie zur Glaubenspraxis. Zur Glaubenslage der katholischen Christen im Polen von heute [w:] J. Morawa, W. Życiński [red.], Unsere Theologie in Europa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 84-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dialektyka Kościoła i świata. W stronę indywidualno-egzystencjalnej myśli Dietricha Bonhoeffera [w:] J. Morawa [red.], Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5, 1). Prace dedykowane ks. prof. Adamowi Kubisiowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 617-635.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z historii teologii świętych obrazów [w:] A. Napiórkowski [red.], Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: "M" 2003, s. 11-25.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Geneza, Natura i Posłanie Kościoła [w:] T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A. Napiórkowski [red.], Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 71-105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Acheiropity – ikony nie ręką ludzką uczynione [w:] A. Napiórkowski [red.], Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: "M" 2003, s. 111-126.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pytanie o Kościół [w:] T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A. Napiórkowski [red.], Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 13-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wspólnota biskupów a nieomylność nauczania [w:] T. Dzidek [red.], Eklezjalny wymiar poznania teologicznego. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 47-69.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościoły w chrześcijaństwie [w:] T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A. Napiórkowski [red.], Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 201-218.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eklezjalne oddziaływanie św. Stanisława w świetle prawdy wiary communio sanctorum [w:] A. Napiórkowski [red.], Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, Kraków: Klasztor Ojców Paulinów na Skałce 2003, s. 249-264.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [w:] A. Napiórkowski [red.], Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: "M" 2003, s. 9-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Poznać Jezusa jako Chrystusa [w:] S. Kozakiewicz [red.], Poznać Chrystusa, Olsztyn: Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła 2003, s. 73-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eklezjotwórczy wymiar świętości i męczeństwa Stanisława ze Szczepanowi [w:] L. Kaszowski [red.], Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu. Peregrinus Cracoviensis, Kraków: 2003, s. 55-62.
 • 750-lecie kanonizacji św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski [w:] L. Kaszowski [red.], Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu. Peregrinus Cracoviensis, Kraków: IGiGP UJ 2003, s. 9-10.
 • Słowo ze Skałki [w:] Cz. Ryszka [red.], Zwycięzca pod mieczem, Bytom – Kraków: Oficyna Wydawnicza - Skałka 2003, s. 7-9.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Słowo Wstępne Przeora Skałki [w:] M. Rożek [red.], Panteon Narodowy Na Skałce, Kraków: 2003, s. 7-9.
 • Anatema [w:] M. Rusecki, E. Adamiak [red.], Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków: 2002, s. 51-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Status nauki o usprawiedliwieniu w dialektycznej teologii Karola Bartha [w:] S. Czerwik [red.], Ante Deum stantes. Analecta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT - Unum 2002, s. 765-773.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krzyż. Staurologiczna świadomość [w:] M. Rusecki, E. Adamiak [red.], Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków: 2002, s. 329-333.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Herezje [w:] M. Rusecki, E. Adamiak [red.], Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków: 2002, s. 456-462.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duch Święty [współatorstwo z:] J. Morawa [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków: 2002, s. 329-333.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Die Spiritualität und ihre mariologische Dimension im Paulinerorden und in seiner Tätigkeit [red.][w:] Rycerze Jasnej Góry, Częstochowa - Bydgoszcz: Paulinianum - Margrafsen 2001, s. 57-64.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] Dietrich Bonhoeffer [red.], Życie Wspólne, Kraków: Alleluja 2001, s. 7-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wkład Jasnej Góry w integrację chrześcijańską i między narodami [red.][w:] Rycerze Jasnej Góry, Częstochowa - Bydgoszcz: Paulinianum - Margrafsen 2001, s. 65-70.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Simul iustus et peccator we Wspólnej Deklaracji o usprawiedliwieniu [w:] P. Jaskóła [red.], Ekumenizm na progu Trzeciego Tysiąclecia, Opole: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny 2000, s. 325-338.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historyczność Jezusa Chrystusa [w:] T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś [red.], Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999, s. 43-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Możliwość dotarcia do historii Jezusa [współatorstwo z:] inni [w:] Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999, s. 63-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia obecności i działania Ducha Świętego w paulińskim życiu zakonnym [w:] J. Nalaskowski, A. Napiórkowski [red.], W poszukiwaniu duchowości paulińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 1999, s. 123-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekumeniczna rola Jasnej Góry [w:] Z. Jabłoński [red.], Jasna Góra w 20-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II, Częstochowa: Paulinianum 1999, s. 379-392.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historyczność Jezusa Chrystusa [w:] T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś [red.], Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1998, s. 1-30.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara w Kościele, lecz dla świata. Rekonstrukcja interpretacji nauczania Vaticanum II [w:] „Polonia Sacra”, 17(2013) nr 2 (33) 2013, s. 53-69.
 • Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny? [w:] Koncepcje teologii katolickiej, 1 2013, s. 111-131.
 • Ecclesia semper purificanda et reformanda [w:] Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Nr 4(184) Rok XXXIII 2013, s. 102-118.
 • Ecclesia semper purificanda et reformanda [w:] Communio. w: Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Nr 4(184) Rok XXXIII 2013, s. 102-118.
 • Is the Kingdom of Haeven the Church of Jesus Christ? [w:] Vox Patrum” KUL Lublin, R. XXXIII 59(2013) 2013, s. 547-557.
 • Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary [w:] „Teologia praktyczna”, t. 14 (2013) 2013, s. 17-39.
 • Logos i Niewiasta u początków Kościoła. Szkic do eklezjogenezy [w:] Analekta Cracoviensia XLIII 2011, XLIII 2011, s. 209-216. [szukaj w bibliotece]
 • Die Frage nach der integralen Ekklesiologie von heute [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 281-300. [szukaj w bibliotece]
 • Jasnogórska ikona wolności bł. Jana Pawła II [w:] Studia Claromontana, 29 2010, s. 5-30.
 • Kult Aniołów Stróżów w duchowości i duszpasterstwie paulinów [w:] Studia Claromontana, 27 2009, s. 355-378.
 • Teologiczne miejsca odkrywania miłości. W kierunku przewodnich myśli „Deus Caritas est” Benedykta XVI [w:] Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, 10 2008, s. 34-52. [szukaj w bibliotece]
 • Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej [w:] Studia Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, 2 2007, s. 175-188.
 • O apologetycznym wymiarze teologicznej antropologii [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 277-290. [szukaj w bibliotece]
 • Poziomy wspólnoty eklezjologii communio w dokumentach Magisterium Kościoła [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, XII 2006, s. 117-132. [szukaj w bibliotece]
 • Humanizm wiary, prawdy, kultury i miłości. Krakowskie wizyty kard. Josepha Ratzingera [w:] Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83, czerwiec 2006, s. 7-11. [szukaj w bibliotece]
 • Papież Benedykt XVI: człowiek prawdy i miłości [w:] Jasna Góra, 3 2006, s. 9-13. [szukaj w bibliotece]
 • Skałka: dziedzictwo i przyszłość [w:] „Hybryda”. Pismo artystyczno-literackie Stowarzyszenia Twórczego POL-ART, 8 2006, s. 9-11.
 • Dietricha Bonhoeffera zmaganie o pokój Chrystusowy [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 2 2005, s. 93-107.
 • Ecclesia – communio personarum w myśli Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, VII 2005, s. 85-104. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja w niepowtarzalności swojej kobiecości [w:] Akcja katolicka, 43 2005, s. 12-15.
 • Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny szkołą nadziei nadprzyrodzonej [w:] Dobry Pasterz, XXIX 2004, s. 174-178.
 • Czy Kościół rzeczywiście potępił św. Augustyna? Uwagi krytyczne do książki L. Kołakowskiego „Bóg nam nic nie jest dłużny” [w:] Ateneum Kapłańskie, 2(564) 2003, s. 289-299. [szukaj w bibliotece]
 • Od teologii do praktyki wiary dzisiejszych katolików w Polsce [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, VI 2003, s. 171-185. [szukaj w bibliotece]
 • Ku odnowionej dogmatyczno-pastoralnej aplikacji sakramentu bierzmowania w parafii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2003, s. 113-130. [szukaj w bibliotece]
 • Eklezjologiczne przesłanie Vaticanum II a idea communio kard. Karola Wojtyły [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 179-188. [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] Vox Eremi, 2 2003, s. 3-3.
 • O nowe pastoralno-teologiczne inspiracje dla duchowej jedności. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan [w:] Biuletyn Ekumeniczny, 1/125 2003, s. 44-66. [szukaj w bibliotece]
 • Ku odnowionej dogmatyczno-pastoralnej aplikacji sakramentu bierzmowania w parafii [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, 9 2003, s. 144-163. [szukaj w bibliotece]
 • Karta Ekumeniczna. Punkt widzenia przedstawiciela Kościoła katolickiego [w:] Biuletyn Ekumeniczny, 1/121 2002, s. 56-24. [szukaj w bibliotece]
 • Historia świata ubogaca Kościół? [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIV 2002, s. 227-239. [szukaj w bibliotece]
 • Das Entdecken des Antlitzes Christi als wichtigste Aufgabe der Theologie. Reflexion über „Novo Millennio ineunte“ [w:] Bogosloviae, 3 2002, s. 12-12.
 • Kościół jako Lud Boży i jego eschatologiczny charakter [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, 8 2002, s. 123-138. [szukaj w bibliotece]
 • Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa odsłania oblicze człowieka [w:] Jasna Góra, 12 2002, s. 11-15.
 • Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa odsłania oblicze człowieka [w:] Polonia Sacra, 11(55) 2002, s. 251-268. [szukaj w bibliotece]
 • Pośrednictwo Maryi w maryjnym dokumencie Grupy z Dombes [w:] Salvatoris Mater, 3(15) 2002, s. 217-231. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia pojednania – Kościoły na progu III Millennium [w:] Biuletyn Ekumeniczny, 3-4/123-124 2002, s. 53-65. [szukaj w bibliotece]
 • Z Pawłem Pustelnikiem [w:] Jasna Góra, 1-2 2002, s. 16-19.
 • Das Entdecken des Antlitzes Christi als wichtigste Aufgabe der Theologie. Reflexion über „Novo Millennio ineunte“ [w:] Folia Thelogica, 13 2002, s. 89-102. [szukaj w bibliotece]
 • Bajanizm jako próba pogodzenia katolickiej i luterańskiej koncepcji o grzechu pierworodnym [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianam, 7 2001, s. 133-145. [szukaj w bibliotece]
 • Ekumeniczne implikacje jedności Europy w postmodernistycznym kontekście jej globalizacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, V 2001, s. 39-54. [szukaj w bibliotece]
 • Mariologia w katolicko-protestanckim dialogu ekumenicznym [w:] Salvatoris Mater, kwiecień 2001, s. 18-18. [szukaj w bibliotece]
 • Próby uzgodnienia stanowisk w nauce o usprawiedliwieniu przed Soborem Trydenckim a współczesna hermeneutyka ekumeniczna [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 1 2001, s. 33-44. [szukaj w bibliotece]
 • Budda czy Jezus? Religijny pluralizm jako relatywizacja jedyności i powszechności zbawienia Jezusa Chrystusa w świetle Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus” [w:] Polonia Sacra, 8/52 2001, s. 269-289. [szukaj w bibliotece]
 • Mariologia w dialogu katolicko-protestanckim [w:] Salvatoris Mater, 4(12) 2001, s. 91-111. [szukaj w bibliotece]
 • Obecność i działanie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Dogmatyczno-pastoralne aspekty przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafii [w:] Biuletyn Duszpasterski, X 2001, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijaństwo bezreligijne. Trzecia wizja eklezjologiczna Dietricha Bonhoeffera [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 489-501. [szukaj w bibliotece]
 • Das Gerechtfertigtsein in ostkirchlicher Soteriologie [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 169-183. [szukaj w bibliotece]
 • Eklezjalno-sakramentalny wymiar stowarzyszeń i ruchów kościelnych [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, IV 1999, s. 173-188. [szukaj w bibliotece]
 • Duch Święty jednoczy nas w Królestwo Boże [w:] Ateneum Kapłańskie, 540 1999, s. 234-241. [szukaj w bibliotece]
 • Zasada Tradycji w poznaniu teologicznym M.J. Scheebena [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, 4/5 1999, s. 131-145. [szukaj w bibliotece]
 • Kiedy narodził się Pan Jezus? [w:] Niedziela, 51/1999 1999, s. 21-21. [szukaj w bibliotece]
 • Luteranie i katolicy pojednani łaską Chrystusa [w:] Niedziela, 45/1999 1999, s. 12-12. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] M. Knapp Reinkarnacja a zmartwychwstanie [w:] Homo dei, 1 1999, s. 30-40. [szukaj w bibliotece]
 • Wiara broniąca prawdy [w:] Homo dei, 2 1999, s. 17-26. [szukaj w bibliotece]
 • O uniwersyteckość teologii w Polsce [w:] W drodze, 5(285) 1997, s. 55-64. [szukaj w bibliotece]
 • Dokąd prowadzi relatywizm. Pytanie o religijność niemiecką [w:] W drodze, 2(270) 1996, s. 36-43. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia uniwersytecka czy seminaryjna? Nauczanie teologii w Niemczech [w:] Ateneum Kapłańskie, 523 1996, s. 388-394. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Posoborowe koncepcje teologii katolickiej - konferencja (501-10-010008)
 • Posoborowe koncepcje teologii katolickiej - konferencja (11070002)
 • Kościół i wojna (501-10-010109)
 • Kościół a Królestwo Boże. Publikacja (11070001)
 • Kosciół jest piękny - publikacja i konferencja (501-10-010020)
 • Konferencja - "Skarby Kościoła" (501-10-010072)
 • Eklezjologiczne aspekty kapłaństwa zakonników (210701)
 • Eklezjologiczne aspekty kapłanów zakonnych. Refleksja z racji Roku Kapłańskiego (110701)

Wygłoszone Referaty:

 • „Co Duch Święty mówi do Kościoła? (por. Ap 2, 7). Sobór jako odpowiedź wiary na Słowo Boga [podczas konferencji:] „Wiarę wyznawać, przeżywać, celebrować”, 22 maja 2013, .
 • Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny? [podczas konferencji:] Koncepcje teologii katolickiej, 28 lutego 2013, .
 • Geneza i powstanie Kościoła [podczas konferencji:] „Świadkowie wiary”, 26 stycznia 2013, .
 • Teologia roku duszpasterskiego 2011/2012 dla kapłanów i katechetów diecezj [podczas konferencji:] Duszpasterstwo w archdiecezji białostockiej, 7 stycznia 2012, .
 • Między ekumenizmem a konwertyzmem. Kościół rzymskokatolicki a Wspólnota anglikańska [podczas konferencji:] Dialog ekumeniczny a missio Ecclesiae, 3 marca 2011, .
 • Przyjaźń w perspektywie teologicznej [podczas konferencji:] Przyjaźń, 10 grudnia 2010, .