ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 9.45 - 10.30, ul. Bernardyńska 3
  sala 115

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2011 – 2011 - stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Teologicznym UPJPII
 • 2007 – 1 marca 2007 r. otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Podstawą do otrzymania tytułu jest książka pt. „Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie”, Kraków 2005 oraz bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) i ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (Uniwersytet Opolski).
 • 2006 – 20 października 2006 r. otrzymał nagrodę Rektora PAT w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii. Odznaczony też został Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 9 października 2007 r. 2010 r. nagroda JM Rektora UPJPII w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni
 • 2001 – Od 2001 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Wychowania Prorodzinnego. Z dniem 15 lutego 2001 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w PAT w Krakowie.
 • 1999 – W 1999 r. zostaje mianowany dyrektorem Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie.
 • 1998 – 1998 r. kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym PAT.Od roku 2000 pełni funkcję kuratora Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i opiekuna Specjalizacji Teologii Moralnej
 • 1997 – 16 maja 1997 r. - kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie na podstawie rozprawy:„Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty”, Kraków 1996. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (KUL), ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (UO) i ks. prof. dr hab. Jan Kowalski (PAT).
 • 1994 – Od roku 1994 jest redaktorem naczelnym „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Studia te znajdują się w wykazie czasopism recenzowanych wraz z liczbą punktów: 2 za umieszczoną w nich publikację naukową (www.nauka.gov.pl). Jest członkiem Sekcji Moralistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 1992 – 1992 zatrudniony na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1990 - 1992 – 1990 - 1992 wykłady z teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie,
 • 1989 - 1990 – 1989-1990 przebywa na stypendium naukowym na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim
 • 1984 - 1988 – 1988 - doktorat, rozprawa napisana pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Jana Kowalskiego pt. „Pokuta i pojednanie jako dar Bożej miłości po Soborze Watykańskim II”. Recenzenci:ks. doc. dr hab. Alojzy Marcol (ATK Warszawa) i ks. prof. dr hab. Antoni Młotek (PFT Wrocław).
 • 1981 - 1984 – 1984 - Licencjat z teologii, rozprawa pt. Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu papieża Jana Pawła II w latach 1978-1981, prom. ks. doc. dr hab. Jan Kowalski
 • 1973 - 1979 – Studia teologiczne w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie - 1979 magister teologii, tytuł rozprawy: Poczucie winy i jego związek z grzechem, prom. ks. dr Jan Kowalski

Publikacje:

Monografie:
 • Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie,, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół wobec globalizacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1996. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Jan Paweł II o kapłaństwie i życiu braterskim we wspólnocie zakonnej, Bielsko-Biała: Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej 1995.
 • Mówić umierającemu prawdę czy nie mówić?, Kraków: UNUM 1995. [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego i jak się spowiadać?,, Kraków: UNUM 1994. [szukaj w bibliotece]
 • Sakrament pojednania i pokuty, Kraków: REGINA POLONIAE 1993. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozpoznanie winy - początkiem autentycznego nawrócenia [w:] Tadeusz Borutka [red.], „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 r., Warszawa: 2014, s. 121-134.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Personalistyczny wymiar grzechu, czyli degradacja osobowa i jej przezwyciężanie [w:] Tadeusz Borutka [red.], „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 r., Warszawa: 2014, s. 23-38.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Związki partnerskie w ocenie etyczno-moralnej [w:] Stanisław Jasionek [red.], Być w sercu Kościoła. Księga Jubileuszowa z okazji 25lecia pracy naukowej ks. dr hab. Mariana Dudy, Częstochowa: REGINA POLONIAE 2014, s. 301-308.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary (fides querens intelectum, intelectus querens fidem) [w:] Tadeusz Borutka [red.], Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary (fides querens intelectum, intelectus querens fidem), Warszawa: Scriptum 2013, s. 209-224.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pochylenie się Chrystusa nad cierpiącymi i ubogimi [w:] Tadeusz Borutka [red.], „Wierzę w Syna Bożego”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r.,, Warszawa: Scriptum 2013, s. 135-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterz wobec dramatu niepłodności w małżeństwie i pokusy „in vitro”, [w:] Zbigniew Wanat [red.], Dar życia. W 25. rocznicę publikacji instrukcji „Donum vitae”, Toruń: UMK 2012, s. 167-182.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Świadomość i odpowiedzialność ekologiczna wyznawców Chrystusa [w:] Tadeusz Borutka [red.], Być solą ziemi. Akcja katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r.,, Warszawa: Sc 2012, s. 189-206.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu [w:] [red.], Mobbing w białych rękawiczkach,, Kraków: Salwator 2012, s. 55-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Upowszechnianie „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich” powinnością całego ludu Bożego [w:] Tadeusz Borutka [red.], Być solą ziemi. Akcja katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r.,, Warszawa: Scriptum 2012, s. 81-96.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Teologiczno-moralny aspekt depresji (503-010002)
 • Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń (501-10-010022)
 • Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń (501-10-010022)
 • Problematyka społeczno-moralna w nauczaniu papieża Franciszka (501-10-010116)
 • Problematyka społeczno-moralna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI (111601)
 • Nowe wyzwanie dla teologii moralnej w świetle nauczania papieża Franciszka (501-10-010096)
 • Nowe wyzwania dla teologii moralnej w świetle nauczania Papieża Franciszka ()
 • Moralne aspekty posługi kapłańskiej w kontekście wspólczesnej sytuacji społeczno-kulturowej ()
 • Kształtowanie chrześcijańskiej postawy moralnej poprzez życie sakramentalne ()
 • Analiza sytuacji poszczególnych kategorii ludzi zranionych w jakiś sposób przez życie w aspekcie teologiczno-moralnym ()

Wygłoszone Referaty:

 • Znaczenie motywacji religijnej w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego człowieka [podczas konferencji:] Dlaczego ekologia? Wokół encykliki "Laudato Si"., 17 listopada 2015, .
 • Współczesne dylematy moralne penitenta [podczas konferencji:] Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię., 17 pazdziernika 2015, .
 • Czy wiara decyduje o moralności? [podczas konferencji:] Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać....., 22 maja 2013, .
 • Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu [podczas konferencji:] Mobbing w białych rękawiczkach, 16 listopada 2011, .
 • Rodzina chrześcijańska na progu XXI wieku [podczas konferencji:] Formacja duszpasterzy, 22 pazdziernika 2011, .
 • Moralny aspekt modlitwy [podczas konferencji:] Tydzień Kultury Chrześcijanskiej, 11 pazdziernika 2011, .
 • Spowiednik wobec rozwiedzionych powtórnie zaślubionych [podczas konferencji:] Formacja duszpasterzy, 14 maja 2011, .
 • Kapłan wobec wyzwań współczesności [podczas konferencji:] Formacja duszpasterzy, 12 marca 2011, .