ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś


 • Dyżur dydaktyczny:
  wtorek 9.30 - 10.30, ul. Bernardyńska 3,
  sala 120

Curriculum Vitae:

 • 2006 – profesor zwyczajny (01.10.2006)
 • 2006 - 2009 – prorektor PAT (2006-2009)
 • 2003 - 2012 – członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2003-2012)
 • 2002 – tytuł profesora nauk teologicznych (01.10.2002)
 • 2000 - 2003 – prodziekan Wydziału Teologicznego PAT (2000-2003)
 • 1997 – kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego PAT i UPJPII (od 1997)
 • 1997 – doktor habilitowany (1997)
 • 1996 – prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 1996)
 • 1989 – doktor nauk teologicznych (1989)

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan. Wprowadzenie do lektury kazań [w:] Marek Stanisław Fryźlewicz [red.], Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan, Nowy Targ: Zakład Poligraficzny "MK" s.c. 2014, s. 11-27.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Od świątyni z kamienia do świątyni duchowej. „Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny” ks. Sebastiana Piskorskiego [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2014, s. 53-65.
 • Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa? [w:] Kazimierz Lijka OMI, Sebastian Wiśniewski OMI [red.], Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014, s. 75-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Koncepcja wolności w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Wojciech Adamski [red.], Wiara – nauka, wolność, godność, dialog, mądrość i nadzieja. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2009-2014, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2014, s. 33-44.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przesłanie nadziei w Świętokrzyskich kazaniach radiowych w latach stanu wojennego [w:] red. A. Zakręta CM, A. Sosnowski CR [red.], Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 169-179.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji [w:] Zachariasz S. Jabłoński OSPPE [red.], Jasnogórska Szkoła Wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Jasna Góra Częstochowa: "Paulinianum" Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 129-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aby „słowo Pańskie rozszerzało się i rosło” (Dz 12,24). Podstawowe problemy kaznodziejstwa [w:] ks. Adam Sekściński [red.], Akademia Biblijna. Cykl autorskich wykładów monograficznych, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, s. 189-203.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowy Eliasz – wizerunek ks. Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego OP [w:] Janusz S. Gruchała [red.], Nad spuścizną Piotra Skargi, Kraków: UNUM 2012, s. 11-25.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Roznosić woń poznania Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach głoszenia słowa Bożego [w:] H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz [red.], Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 109-121.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Księżna i służąca: przesłanie duchowe błogosławionych Salomei i Anieli Salawy [w:] Wojciech Misztal [red.], Pokój i dobro. Klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 41-54.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tomasza Młodzianowskiego SJ pochwała św. Stanisława Kostki [w:] K. Marcyński SAC, J. Szaniawski, J. Twardy [red.], Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Księga pamiątkowa ku czci śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 413-444.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szczęsna Ludwika [w:] [red.], Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk - Polska Akademia Umiejętności 2011, s. 419-420.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Troska o uniwersalne spojrzenie. Problemy filozoficzno-teologiczne w ogólnopolskich konferencjach naukowych prof. Rudolfa Michałka [w:] Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska [red.], Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowania, Kraków: Drukrol S.C 2011, s. 265-284.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jezus Chrystus pełnią objawienia miłosierdzia Bożego [w:] J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2011, s. 61-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wielki Samarytanin – kard. Adam Stefan Sapieha (1867-1951) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 221-237.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Życie wypełnione czynami miłosierdzia – św. Jan Kanty (1390-1470) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 134-147.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dostrzegł w nędzarzu piękno Bożego obrazu – św. Brat Albert (1845-1916) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 178-200.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wokół kazań św. Jana Marii Vianneya, patrona Roku Kapłańskiego 2009-2010 [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana JM. ks. prof. J. M. Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 247-260.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Apostołka niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia – św. Siostra Faustyna (1905-1938) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 208-220.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Głosił i czynił dzieła miłosierdzia – ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 148-169.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fenomen kaznodziejstwa miejskiego [w:] Andrzej Borowski [red.], Terminus, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 113-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Nie lękajcie się być świętymi!”. Jan Paweł II mistrzem homilii hagiograficznej [w:] ks. S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin JEm. ks. kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 309-327.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tajemnica słowa i sztuka jego przekazu [w:] T. Borutka, A. Węgrzyniak, A. Matuszek [red.], Przez Słowo – w słowach – o słowach, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2009, s. 5-16.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Massillon Jean [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 158-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aby słowo Pańskie rozszerzało się i rosło (por. Dz 12,34). Kilka refleksji na temat przygotowania kaznodziei [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 767-776.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Główne wątki tematyczne kaznodziejstwa barokowego [w:] ks. Marcin Godawa, ks. Jan Machniak [red.], Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 83-100.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mieliński Roman [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 897-898.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II przebaczenie adresowane do Mehmeta Alego Agcy [w:] ks. Roman Kuligowski, ks. Tadeusz Panuś [red.], Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, materiały z konferencji naukowej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2008, s. 79-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mascaron Jules de [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 124-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Materiały Homiletyczne [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 197-198.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mateusz z Kościana [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 207-207.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Długo czekałaś Jadwigo!” Święta Pani Wawelska w kazaniach kard. K. Wojtyły i Jana Pawła II [w:] ks. prof. Kazimierz Panuś [red.], „Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodności...” Wokół duchowości św. Jadwigi Królo-wej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z okazji 10-lecia kanonizacji św. Jadwigi królowej i 750-lecia lokacji m, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 71-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Zapalam światło Pisma Świętego”. O geniuszu kaznodziejskim św. Jana Chryzostoma [w:] prof. Andrzej Borowski i dr J. Niedźwiedź [red.], Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 403-418.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło [red.], Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 145-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło [red.], Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 145-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Konferencje Notre-Dame – szczególny rodzaj kazania apologetycznego [w:] I. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak [red.], Scio cui credidi – księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 895-907.
 • W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło [red.], Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: W 2007, s. 145-150.
 • Pedagogiczny wymiar kaznodziejstwa patriotycznego [w:] red. W. Janiga [red.], Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl – Rzeszów: 2006, s. 529-576.
 • Łukasz ze Lwowa, Lwowczyk OP [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 617-617.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łukasz z Wielkiego Koźmina [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 618-619.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łukowski Jan COr [współatorstwo z:] E. Wilemska [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 634-635.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Madejewski Kazimierz Władysław OFMCap [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 773-774.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ludwik z Grenady (Granady) OP [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 178-179.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola historii kaznodziejstwa w procesie kształcenia kaznodziei [w:] red. Włodzimierz Broński [red.], Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 253-261.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łukasz Doktorek (Doctorius), Łukasz z Rzeszowa [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 610-610.
 • Łubieński Kazimierz bp [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 575-576.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Służyć Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne [w:] S. Koperek i inni [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 401-410.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lubomlczyk Seweryn OP [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 75-76.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łaguna Stanisław [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 364-364.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łańcucki Józef Wincenty ks. [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 371-372.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łubieński Bernard Alojzy CSsR [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 572-573.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łapot Józef ks. [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 376-376.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka [w:] red. K. Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 487-499.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wielkie postacie polskiej i zagranicznej ambony (212403)
 • Wielcy kaznodzieje pasyjni i funeralni (501-10-010062)
 • Wielcy kaznodzieje maryjni (11240002)
 • Słynne kazania polskie, opracowanie tekstu i analiza (501-10-010026)
 • Słynne kazania polskie, opracowanie tekstu i analiza (11240001)
 • Słynne kazania polskie - kazania polskie w dziejach kultury (501-10-010100)
 • Retoryczny wymiar kazania ()
 • Koncepcja przepowiadania ks. prof. Włodzimierza Sedlaka (312411)
 • Komunikacja niewerbalna na ambonie (501-010173)
 • Kaznodziejstwo w kościołach krakowskich (501-10-010091)
 • Kaznodziejstwo ks. Piotra Skargi (112402)
 • Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych. (501-21-010001)
 • Kazania w kulturze polskiej (501-10-010165)
 • Historia kaznodziejstwa polskiego (212401)
 • Analiza merytoryczno-formalna najważniejszych tekstów kaznodziejstwa polskiego (212402)

Wygłoszone Referaty:

 • „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa” (Jan Paweł II). Rola kaznodziejstwa w chrystianizacji Polski. [podczas konferencji:] Polska krajem misyjnym? - I Kongres Teologii Praktycznej, 19 wrzesnia 2016, .
 • Wiek XXI – świetlany czy przesądny, racjonalny czy zabobonny? [podczas konferencji:] XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, 1 lutego 2016, .
 • Sztuka stawiania pytań (Ars interrogandi) i odpowiadania (Ars respondendi) [podczas konferencji:] XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, 10 lutego 2015, .
 • Myśl Boża względem Polski – kaznodziejstwo abp. Józefa Teofila Teodorowicza [podczas konferencji:] Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938). Pasterz Kościoła ormiańskiego w Polsce, mąż stanu, kaznodzieja, pisarz, 7 grudnia 2013, .
 • Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny ks. Sebastiana Piskorskiego [podczas konferencji:] Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty 21.10. 1703-21.10. 2013, 21 pazdziernika 2013, .
 • Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa? [podczas konferencji:] Wierzę w Syna Bożego. Wokół wyzwań ewangelizacji, 18 pazdziernika 2013, .
 • Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego, 22 kwietnia 2013, .
 • Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne "Jasnogórska Szkoła Wiary", 10 kwietnia 2013, .
 • „Słowa jego jak pochodnia gorzały” (F. Birkowski OP) – ks. Piotr Skarga jako mistrz słowa mówionego [podczas konferencji:] XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance, 23 kwietnia 2012, .
 • Wady nasze powszednie [podczas konferencji:] XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu, 7 lutego 2012, .
 • Ks. Piotr Skarga wzorem kapłana [podczas konferencji:] XXI Sympozjum rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich. Organizator: Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, pod kierunkiem bp P. Sochy, 26 stycznia 2012, .
 • „Roznosić woń poznania Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach głoszenia słowa Bożego [podczas konferencji:] Omnia transeunt – Caritas manet. Sympozjum na KUL-u z okazji 70 rocznicy urodzin ks. prof. Władysława Głowy., 10 pazdziernika 2010, .
 • W służbie słowa, które nie przemija. O kulturotwórczej roli kaznodziejstwa papieża Jana Pawła II [podczas konferencji:] Kongres Kultury Polskiej 23-25 IX 2009, 24 wrzesnia 2009, .
 • Sztuka przekazu słowa [podczas konferencji:] XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, 10 lutego 2009, .
 • Inspiracje homiletyczne książki Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu” [podczas konferencji:] Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu, 3 grudnia 2008, .
 • Tajemnica słowa i sztuka jego przekazu [podczas konferencji:] Słowa, słowa, słowa... Refleksje o słowie, 24 listopada 2008, .
 • Bł. Wincenty Kadłubek w kaznodziejstwie polskim (przegląd problematyki) [podczas konferencji:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek w 800-lecie sakry biskupiej, 3 listopada 2008, .
 • Jana Pawła II przebaczenie adresowane do Alego Agcy [podczas konferencji:] Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, 14 maja 2008, .
 • “«To paint the world with the colours of hope». Theological reflections” [podczas konferencji:] Liverpool Hope University, Annual Conference of the Hope Theological Society, 28 lutego 2007, .
 • W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka [podczas konferencji:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, in honorem Eduardi Staniek, 12 pazdziernika 2006, .
 • Dobro i jego przejawy [podczas konferencji:] XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie. Postęp przyjazny środowisku, zorganizowana przez Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Katedrę Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, 21 lutego 2006, .