dr hab. Marcin Rzepka


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałki 11.30-12.30, sala 212 (pokój profesorski)

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Text, Religion, Society. The Modern Kurdish Bible Translations in the Context of the Socio-political Changes in Kurdistan [w:] Khanna Omarkhali [red.], Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream. Series: Studies in Oriental Religions, vol. 68., Wiesbaden: Harrassowitz 2014, s. 353-370.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Между реальностью и воображением. Курдский язык в описаниях протестантских миссионеров в девятнадцатом веке [w:] [red.], Лазаревские чтения. Проблемы курдоведения: история и современность., Москва: ИВ РАН 2013, s. 68-78.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Afgańskość wobec narodu i religii. Islamizm i nacjonalizm w Afganistanie po 2001 roku [w:] B. Grott, O. Grott [red.], Nacjonalizmy różnych narodów, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 543-559.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Śmierć wyobrażona i zapamiętana. Motywy śmierci i umierania w filmie Marjane Satrapi Persepolis [w:] Urszula Tes [red.], W stronę kina filozoficznego. Antologia, Kraków: \"Ignatianum\", WAM 2011, s. 245-268.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O wybranych motywach chrześcijańskich w twórczości Moulany Dżalaloddina Rumiego [w:] Andrzej Zając [red.], Krucjata bez krucjat. O franciszkanach na ziemiach islamu, Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich 2011, s. 43-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nacjonalizm perski a polityka językowa w Iranie w okresie panowania dynastii Pahlawich [w:] Bogumił Grott [red.], Różne oblicza nacjonalizmów, Kraków: Nomos 2010, s. 445-460.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną Afganistanu po 2001 roku [w:] B. Bednarczuk, Z. Pasek, P. Stawiński [red.], Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2010, s. 215-225.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obraz Afganistanu w wypowiedziach Hamida Karzaja z lat 2001-2004 [w:] T. Gacek. J.Pstrusińska, M.Rzepka [red.], Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Kraków: Persepolis 2010, s. 143-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uwagi o konstytucjach afgańskich. O roli, jaką pełni w nich islam i o wolności religijnej [w:] T. Gacek, J. Pstrusińska, M. Rzepka [red.], Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Kraków: Persepolis 2010, s. 153-160.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • O nowych przekładach Biblii na język kurdyjski (kurmandżi) – aspekt społeczno-kulturowy [w:] A.Abbas, P.Siwiec [red.], Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 249-255.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Różne twarze historii. O narodzie, patriotyzmie i bohaterach narodowych w kontekście afgańskim [w:] C. Galewicz, J. Pstrusińska, L. Sudyka [red.], Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia. Zrozumieć Eurazję, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 161-168.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kabul - miasto wyobrażone [w:] C. Galewicz, J. Pstrusińska, L. Sudyka [red.], Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia. Zrozumieć Eurazję, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 183-194.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Religijne i społeczne uwarunkowania przemian kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie (501-10-030040)
 • Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie (501-10-030008)
 • Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie (130605)
 • Historyczne uwarunkowania współczesnych konfliktów. Problemy religijne i kulturowe na pograniczu Europy Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie (501-10-030083)

Wygłoszone Referaty:

 • Islamska Republika Iranu i transnarodowe powiązania szyizmu we współczesnym świecie [podczas konferencji:] Sekularyzm - wyzwanie dla polityki i nauk o polityce, 12 grudnia 2019, .
 • “We also need a revolution”: Crafting an inclusive Assyrian community in post-revolutionary Iran [podczas konferencji:] Towards Inclusive Societies in the Middle East, 2 listopada 2019, .
 • Migracje Asyryjczyków z północno-zachodnich terenów Iranu w czasie I wojny światowej: religia, religijność, trauma [podczas konferencji:] Migracje ludności okresu wojen od starożytności do współczesności: ucieczka, uchodźstwo, ewakuacja, wypędzenie, 27 wrzesnia 2019, .
 • Religijny wymiar „kryzysu zakładników” w Iranie (1979-1981). Wpływ chrześcijan ewangelikalnych na politykę Stanów Zjednoczonych wobec Islamskiej Republiki Iranu [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo i chrześcijanie we współczesnym świecie. Stolica Apostolska oraz inne podmioty religijne i motywowane religijnie w stosunkach międzynarodowych, 1 lipca 2019, .
 • Performatywny charakter rewolucji w Iranie i nowe topografie protestu [podczas konferencji:] Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego, 5 czerwca 2018, .
 • Missionaries, Doctors and Nomads. The Kurdish-American relations in Eastern Kurdistan in the first half of the 20th century [podczas konferencji:] III INTERNATIONAL CONFERENCE The Role of the Kurds in the Middle East, 14 maja 2018, .
 • Transforming the Church Space: The Cultural Practices of the Pentecostals in Iran [podczas konferencji:] Christian Renewal Movements in the Global South in the 20th and 21st Centuries: Religious, Social and Political Transformation, 28 maja 2017, .
 • Reformować, odnawiać, emancypować. Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany wśród asyryjskich kobiet w Persji (1890-1898) [podczas konferencji:] Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy, 10 marca 2017, .
 • Mniejszości religijne w okresie ruchu konstytucyjnego. Przykład zaratusztrian i Asyryjczyków (referat przygotowany wspólne z dr Pauliną Niechciał) [podczas konferencji:] Ruch konstytucyjny w Iranie — 1905–1911. Przyczyny, przebieg, skutki, 18 listopada 2016, .
 • Religion. Knowledge. Representation. The genesis of the Lutheran Orient Mission in Kurdistan [podczas konferencji:] Kurdistan in Western and Eastern Research Tradition, 26 pazdziernika 2016, .
 • Prayer, resistance and martyrdom: The Pentecostals in the Islamic Republic of Iran and their practices [podczas konferencji:] 9th GloPent Conference: Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions, 10 czerwca 2016, .
 • Faith, Favour and Foes. The Early Pentecostal Encounters with Islam [podczas konferencji:] UJ Religions: fields of research, methods and perspectives International Krakow Study of Religions Symposium, 18 listopada 2015, .
 • Kurdystan: historie niepamięci [podczas konferencji:] Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze, 27 pazdziernika 2015, .
 • New Christians in the Islamic Republic of Iran: regional and global implications [podczas konferencji:] Shifting Identities: Changes in the Social, Political, and Religious Structures in the Arab World, 4 lipca 2015, .
 • Graphic novels and graphic autobiography: drawing the Iranian memories [podczas konferencji:] Iranian literatures: Perspectives and Approaches, 23 kwietnia 2015, .
 • Facing History: Iranian Pentecostals on the Move [podczas konferencji:] The Society for Pentecostal Studies 44th Annual Meeting, 12 marca 2015, .
 • New media as a source and the sources in new media. Iranian Christians in cyberspace: documenting the post-revolutionary history [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 6 grudnia 2014, .
 • Faith and loyalty. Believers, converts and apostates in the post-revolutionary Iran [podczas konferencji:] Religions: fields of research, methods and perspectives, 28 pazdziernika 2014, .
 • Contesting the Islamic state. Pentecostalism as a form of protest among the Iranian converts [podczas konferencji:] Pentecostalism and Development, 5 wrzesnia 2014, .
 • Unclassified Believers: ‘Persian-Speaking Christians’ in the Islamic Republic of Iran [podczas konferencji:] Fourth World Congress for Middle East Studies, 20 sierpnia 2014, .
 • Crossing Boundaries, Crafting Religious Identities. Eastern Christians and Western Missionaries in the Caucasus during the first half of the 19th century [podczas konferencji:] Religions in the Caucasus, 4 marca 2014, .
 • Redefining the Culture, Reimaging the Self: Iranian Converts to Christianity in the Pahlavi Period [podczas konferencji:] Religie: pola badawcze, metody i perspektywy. Międzynarodowe Krakowskie Sympozjum Religioznawcze, 26 listopada 2013, .
 • Khomeini writes a letter to Gorbachev. The political function of a rather (un)political text [podczas konferencji:] Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej, 14 listopada 2013, .
 • Discovering communities, inventing beliefs. Christian missionary attitudes towards Yezidis in the 19th century [podczas konferencji:] The Diverse Heritage of Yezidi Tradition, 13 listopada 2013, .
 • Speaking in Tongues or Just in Persian? Pentecostalism, Language Policy and the Problem of Identity in the Islamic Republic of Iran [podczas konferencji:] International and Interdisciplinary Conference: Pentecostalism and Politics, 1 lutego 2013, .