o. dr Maciej Sadowski CSsR


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 201, 9.30-10.15

  Moje dyżury w sesji egz.:
  24.01 (czw) 16.00-16.30 - ul. Zamoyskiego 56 (furta klasztoru redemptorystów)
  4.02 (pn) 15.00-15-45 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof.

Curriculum Vitae:

 • 2015 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie
 • 2014 – Członek Instytutu Historycznego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Rzymie
 • 2013 – Współautor filmu dokumentalnego o życiu i apostolskiej działalności sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego CSsR, pt. "Misjonarz" (wraz z Dariuszem Walusiakiem), DAW Production Kraków 2013.
 • 2011 - 2012 – Kierownik Studium Pedagogicznego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II
 • 2009 – Współautor filmu dokumentalnego "W służbie Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów" (DAW-Production przy współpracy TVP Kraków i IPN)
 • 2009 – Przewodniczący zespołu redakcyjnego serii wydawniczej "Studia do Dziejów Redemptorystów Polskich"
 • 2007 – Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania
 • 2006 – Opiekun Samorządu Studenckiego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II
 • 2005 – Doktorat / Asystent
 • 2003 - 2005 – Realizacja promotorskiego grantu badawczego nr 2 H01G 100 25: Redemptoryści polscy w latach 1939-1945
 • 2003 – Członek redakcji rocznika "Studia Redemptorystowskie"
 • 2001 – Święcenia kapłańskie z rąk bpa W. Skworca w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej
 • 1999 – Nagroda Rektora PAT dla najlepszej pracy licencjackiej w roku akademickim 1998/1999
 • 1997 - 2001 – Studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1995 - 2001 – Alumn Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Tuchowie
 • 1995 – Najlepszy Absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu
 • 1994 – Najlepszy Student UMK
 • 1993 – Najlepszy Student Historii UMK (Polsko-Amerykańska Fundacja Nick’a Lewczyka)
 • 1993 - 1995 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • 1990 - 1995 – Studia na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Publikacje:

Monografie:
 • „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie [red.], Kraków: "Homo Dei" 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009 [red.], Kraków: "Homo Dei" 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków: „Homo Dei” 2005. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowskie sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Na Górce" w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły [w:] A. Głuc, A. Kukła, D. Łukomska [red.], Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Podgórzu w dwudziestą rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Ludzie, miejsca, czasy, świadectwa, zdarzenia 1903-2014, Tuchów: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 219-232. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wojenne losy toruńskiej wspólnoty redemptorystów i klasztoru na Bielanach w latach 1939-1945 [w:] Waldemar Rozynkowski [red.], Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989, Kraków: Homo Dei 2014, s. 15-48. [szukaj w bibliotece]
 • Charakterystyczne cechy formacji seminaryjnej polskich redemptorystów w okresie międzywojennym [w:] Wacław M. Michalczyk i Celestyn M. Paczkowski [red.], „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane O. Dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu kapłaństwa i ponad 50-letniej pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa: Drukarnia Styl 2013, s. 363-377. [szukaj w bibliotece]
 • Szrant Karol Stanisław (1886-1975) [w:] Andrzej Romanowski [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa-Kraków: Wyd. Towarzystwa Naukowego SOCIETAS VISTULANA 2013, s. 55-56. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Uniwersalny wymiar kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 1866-1966 [w:] M. Sadowski [red.], „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie, Kraków: "Homo Dei" 2011, s. 29-57.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Geneza i początki nabożeństwa Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce [w:] E. Wróbel i R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 319-328.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Proces i sowieckie represje wobec o. Marcina Karasia CSsR (1910-2003) [w:] J. Wołczański [red.], Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: "Unum" 2010, s. 307-328.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasów”. Geneza i początki Polskiej Prowincji Redemptorystów (1883–1909) [w:] M. Sadowski [red.], "Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu". Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, Kraków: 2009, s. 177-192.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ zakonu krzyżackiego na organizację kościelną i życie religijne Gdańska w końcu XIV wieku [w:] J. Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: "Unum" 2009, s. 113-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół „na Górce” w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły (1941-1978) [w:] J. Żółciak [red.], Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków: 2007, s. 107-125.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej [w:] J. Żółciak [red.], W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI Sesji Podgórskiej, Kraków: 2005, s. 139-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Opiekunowie sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie [w:] S. L. Piech [red.], Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 1597-1997, Kraków: 1998, s. 159-161.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pieśni pielgrzymkowe [w:] S. L. Piech [red.], Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 1597-1997, Kraków: "Unum" 1998, s. 162-171.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mit powstańczej legendy kard. Albina Dunajewskiego [w:] Analaecta Cracoviensia, 46 2014, s. 239-252. [szukaj w bibliotece]
 • Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów [w:] Studia Redemptorystowskie, 12 2014, s. 349-367. [szukaj w bibliotece]
 • The Icon of Our Mother of Perpetual Help and the Redemptorist church in Kraków in Karol Wojtyła’s life and ministry in the years 1941-1978 [w:] Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris, 62, fasc. 2 2014, s. 337-355.
 • An aristocrat among missionaries – a missionary among aristocrats. Father Bernard Łubieński (1846-1933) in the service to Abundant Redemption [w:] Spicilegium Historicum Congregationis Sanstissimi Redemptoris, 61, fasc. 2 2013, s. 385-406.
 • Ojciec Bernard Łubieński i redemptorystowskie ślady na drodze życia oraz biskupiej posługi kardynała Albina Dunajewskiego w latach 1861–1894 [w:] Studia Redemptorystowskie, 10 2012, s. 381-400. [szukaj w bibliotece]
 • The universal character of the apostolate of St. Clement Maria Hofbauer [w:] „Spicilegium Historicum Congergationis Sanctissimi Redemptoris”, 59 2011, s. 257-283.
 • 108 Męczenników drugiej wojny światowej [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16 2010, s. 477-489. [szukaj w bibliotece]
 • Uniwersalny charakter apostolatu św. Klemensa Marii Hofbauera [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 7 2009, s. 45-64. [szukaj w bibliotece]
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Sesji Naukowej nt. „Ikona Matki Bożej nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu”. Kraków 29 października 2008 roku [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 1 2009, s. 148-150. [szukaj w bibliotece]
 • „Faithful to the legacy of St. Clement – while open to the signs of the times”. The Origin and Beginnings of the Polish Redemptorist Province (1883-1909) [w:] „Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris”, 57 2009, s. 161-182.
 • Geneza i początki Prowincji Warszawskiej Redemptorystów [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 3 2009, s. 33-45. [szukaj w bibliotece]
 • Geneza i początki misji polskich redemptorystów w Brazylii w latach 1970-1974 [współatorstwo][w:] „Studia Redemptorystowskie”, 5 2007, s. 38-52. [szukaj w bibliotece]
 • Wojenne losy krakowskich redemptorystów w cieniu swastyki (1939-1945) [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 4 2006, s. 71-88. [szukaj w bibliotece]
 • Redemptorystowskie ślady na drodze życia Karola Wojtyły w latach 1941-1978 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 3 2005, s. 9-28. [szukaj w bibliotece]
 • The Idea of «Soli Deo et studiis» in the seminary formation of Polish Redemptorists in the years 1939-1945 [w:] „Spicilegium Historicum Congergationis Sanctissimi Redemptoris”, 52 2004, s. 357-394.
 • Formacja seminaryjna polskich redemptorystów w latach 1939-1945 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 1 2003, s. 57-83. [szukaj w bibliotece]
 • Krzyżacka fundacja klasztoru brygidek wobec nastrojów religijnych gdańszczan w końcu XIV wieku [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 7 2000, s. 75-92. [szukaj w bibliotece]
 • Powstanie i rozwój szpitala św. Elżbiety w zamierzeniach zakonu krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 6 1999, s. 29-48. [szukaj w bibliotece]
 • Karły na ramionach olbrzymów. Kościół w średniowieczu a współczesna cywilizacja [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 3 1998, s. 35-64. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym [podczas konferencji:] Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów, 14 wrzesnia 2017, .
 • Mistagogiczny wymiar uroczystości koronacyjnych ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów [podczas konferencji:] Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłosierdzia, 5 listopada 2016, .
 • Chrzest rodzący Naród. Społeczno-kulturowy wymiar i konsekwencje chrystianizacji Polski [podczas konferencji:] Zjazd misjonarzy i rekolekcjonistów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 27 stycznia 2016, .
 • Redemptoryści polscy jako apostołowie kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy [podczas konferencji:] Polska Kultura Religijna, 10 grudnia 2015, .
 • Udział redemptorystów polskich w ruchu oporu i tajnym nauczaniu w latach II wojny światowej [podczas konferencji:] I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej, 13 listopada 2015, .
 • Rola redemptorystów w odnowieniu kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy [podczas konferencji:] W kręgu kultury zakonnej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci o. prof. Józefa Benignusa Wanata OCD, 10 kwietnia 2015, .
 • Страдания Польской Церкви во время II mировой bойны [podczas konferencji:] "Świadectwo wiary w krajach byłego obozu socjalistycznego", 6 listopada 2014, .
 • Żołnierze w habitach - męczennicy Przemienienia. Martyrologium polskich redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego [podczas konferencji:] Od Pierwszej Kadrowej do Armii Krajowej, 17 maja 2014, .
 • "Coraggio, riuscira'!". Geneza powrotu redemptorystów na ziemie polskie: osoby, miejsca, czasy. [podczas konferencji:] 'W służbie obfitego Odkupienia:. Sympozjum naukowe z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego, 11 pazdziernika 2013, .
 • Powstanie styczniowe w życiu i posłudze ks. Albina Dunajewskiego [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego, 22 kwietnia 2013, .
 • "Misjonarz wśród arystokratów - arystokrata wśród misjonarzy". Ojciec Bernard Łubieński (1846-1933) [podczas konferencji:] Sesja na inaugurację jubileuszu 80. rocznicy śmierci O. Bernarda Łubieńskiego, 9 listopada 2012, .
 • „FateLa conoscere al mondo intero”. Redemptoryści jako promotorzy kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. [podczas konferencji:] Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej, 20 maja 2010, .
 • Redemptoryści w okowach dwóch totalitaryzmów (1939-1956). Martyrologium, prześladowania i represje. [podczas konferencji:] „Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu”. Jubileusz Stulecia Prowincji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i Kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera, 10 pazdziernika 2009, .
 • „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Światowy fenomen kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy [podczas konferencji:] Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu, 29 pazdziernika 2008, .
 • Os Redentoristas da Provincia do Varsavia em Bom Jesus da Lapa (1970-1974). Preseça e continuação da missão [podczas konferencji:] Congresso Histórico Jubilar 50 Anos Missionários Redentoristas em Bom Jesus da Lapa – Bahia, 27 kwietnia 2007, .
 • Kościół „na Górce” w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły (1941-1978) [podczas konferencji:] VII Sesja Podgórska: Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu, 13 grudnia 2006, .
 • Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej [podczas konferencji:] VI Sesja Podgórska w 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa, 26 listopada 2005, .