ks. dr Mariusz Trąba


  • Dyżur dydaktyczny:
    czwartek, godz. 8.00 - 9.30, s. 222c

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

  • Spory i polemiki społeczno-polityczne II RP (501-10-030023)
  • Kościół a struktury państwowe w PRL-próby porozumienia i konflikty (501-10-030042)
  • Dzieje Kościoła Katolickiego w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku (130401)
  • Dzieje duchowieństwa i instytucji kościelnych na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej (13040001)
  • Dzieje duchowieństwa i instytucji kościelnych na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej (501-10-030024)
  • Działalność biskupów polskich w okresie międzywojennym (501-10-030044)
  • Duchowieństwo a władza, władza a duchowieństwo - sytuacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (501-10-030057)