ks. dr Mariusz Trąba


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2019:
  1 lipca 2019 (poniedziałek), godz. 8.00 - 9.00

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Spory i polemiki społeczno-polityczne II RP (501-10-030023)
 • Kościół a struktury państwowe w PRL-próby porozumienia i konflikty (501-10-030042)
 • Dzieje Kościoła Katolickiego w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku (130401)
 • Dzieje duchowieństwa i instytucji kościelnych na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej (13040001)
 • Dzieje duchowieństwa i instytucji kościelnych na terenach obecnej diecezji sosnowieckiej (501-10-030024)
 • Działalność biskupów polskich w okresie międzywojennym (501-10-030044)
 • Duchowieństwo a władza, władza a duchowieństwo - sytuacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (501-10-030057)