ks. dr Wojciech Węgrzyniak


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa, godz. 11.30-13.00, ul. św. Anny 11

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2011 – Adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu
 • 2010 – Obrona pracy doktorskiej - Lo stolto ateo. Studio dei Sal 14 e 53 (SBF, Jerozolima)
 • 2009 - 2011 – Asystent w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu
 • 2006 - 2009 – Studia w Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima
 • 2001 - 2006 – Studia w Pontificio Istituto Biblico, Rzym
 • 2000 - 2001 – Studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1992 - 1998 – Studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1988 - 1992 – I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • 1983 - 1988 – SP w Kluszkowcach
 • 1979 - 1983 – SP w Mizernej

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Creatio continua w psalmach [w:] A. Paciorek i inni [red.], Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 6. Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 97-108. [szukaj w bibliotece]
 • Głupota niewiary [w:] M. Kowalski [red.], Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, Lublin: KUL 2014, s. 239-252. [szukaj w bibliotece]
 • Architektura domu zwanego Kościołem [w:] [red.], Kościół domem i szkołą komunii, Katowice: 2013, s. 23-38.
 • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym [w:] M. Cholewa - S. Drzyżdżyk - M. Gilski [red.], Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, Kraków: 2013, s. 57-72.
 • Why is an atheist a fool? The Concept of Wisdom in Psalm 14 [w:] B. György [red.], Isteni Bölcsesség, Emberi Tapasztalat. 23. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 2011. szeptember 08-10, Szeged: JATEPress 2012, s. 367-373. [szukaj w bibliotece]
 • Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J) [w:] A. Paciorek [red.], Prawda was wyzwoli (Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie), Tarnów: Biblos 2012, s. 127-137. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w ST [w:] H. Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 67-76. [szukaj w bibliotece]
 • Aksjologiczne odczytanie Dekalogu [w:] M. S. Wróbel [red.], Biblia a moralność. Dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka, Lublin: Gaudium 2011, s. 59-71. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • La problematica temporale dei verbi nei Salmi 14 e 53 [w:] G. Geiger [red.], Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ. En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, Jerusalem: Franciscan Printing Press 2011, s. 381-393.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miłosierdzie międzyludzkie w Starym Testamencie [w:] F. Ślusarczyk [red.], Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Misericordia 2008, s. 95-111.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wybrane zagadnienia z egzegezy Starego Testamentu (110101)
 • Księgi prorockie ST - wstęp i egzegeza (11010001)
 • Hermeneutyka psalmów (501-10-010041)
 • Hermeneutyka psalmów ()
 • Ecclesia – semper reformanda? – konferencja 13.XI.2014 r. (501-10-010057)
 • Chrześcijańska a judaistyczna interpretacja Psalmów (210101)

Wygłoszone Referaty:

 • Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie Sof 3,18, [podczas konferencji:] XI Ogólnopolska Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja, 16 maja 2017, .
 • Przeszkody na drodze proroka [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja "Idźcie i głoście", 11 marca 2017, .
 • Niemiłosierdzie Starego Testamentu? [podczas konferencji:] X Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: "Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia", 21 pazdziernika 2016, .
 • Ekonomia w Księdze Amosa [podczas konferencji:] Księga Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja, 19 maja 2015, .
 • Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym [podczas konferencji:] Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia, 11 wrzesnia 2014, .
 • Kryzys wiary psalmisty [podczas konferencji:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, 20 listopada 2013, .
 • Psalmy wstępowań [podczas konferencji:] Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, , 6.11.2013, 6 listopada 2013, .
 • Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1 [podczas konferencji:] 51. Sympozjum Biblistów Polskich, 18 wrzesnia 2013, .
 • "Co się stało, było przypadkiem" (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologii przypadku [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Studium Przypadku. Wokół Myśli Michała Hellera", 1 grudnia 2012, .
 • Głupota niewiary [podczas konferencji:] Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, 18 pazdziernika 2012, .
 • Biblijna architektura domu zwanego Kościołem [podczas konferencji:] 7. Dni Duchowości: \"Kościół domem i szkołą komunii\", 28 wrzesnia 2011, .
 • Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Ps 14 i 53 [podczas konferencji:] 49. Sympozjum Biblistów Polskich, 21 wrzesnia 2011, .
 • Why is an atheist a fool? The concept of wisdom in Psalm 14 [podczas konferencji:] 23. International Biblical Conference: “Godly Wisdom, Human Experience – Hokma, Sophia\", 9 wrzesnia 2011, .
 • Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, 2 czerwca 2011, .
 • Aksjologiczne odczytanie Dekalogu [podczas konferencji:] Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Biblia a Moralność”, 28 sierpnia 2010, .
 • Koinonia w 1 Liście św. Jana [podczas konferencji:] Międzywydziałowe Sympozjum i Warsztaty: Koinonia, Communio, Wspólnota, 29 kwietnia 2010, .
 • Biblijne horyzonty prawdy o nieśmiertelności [podczas konferencji:] XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, 12 listopada 2009, .
 • Miłosierdzie w Starym Testamencie [podczas konferencji:] III Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia, 2 pazdziernika 2008, .