ks. prof. dr hab. Józef Wołczański


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Inwentarz lwowskiej Bazyliki metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce, Kraków-Lwów: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, wyd. 2, rozszerzone, Kraków-Lwów: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.
 • Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Kraków: - 2011.
 • Władysław Kochowski, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895 [red.], Lwów-Kraków: - 2011.
 • Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, Kraków: - 2010.
 • Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991 [red.], Kraków: - 2010.
 • Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, Kraków: - 2009.
 • Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, Kraków: - 2007.
 • Między zagładą a przetrwaniem. Wybrane obiekty sakralne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie Zachodniej 1945-1991, Kraków: - 2005.
 • [współautorstwo z:] A. Kubiś, Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, Kraków: - 2005.
 • Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Materiały źródłowe, Kraków: - 2005.
 • Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego [red.], Kraków: - 2003.
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków: - 2002.
 • Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim [red.], Kraków-Kamieniec Podolski: - 2001.
 • [współautorstwo z:] J. Walczewski, Świątynie na Wołyniu. Rzymskokatolickie obiekty sakralne w diecezji łuckiej, Kraków: - 2000.
 • Ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii [red.], Lublin: - 2000.
 • Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie [red.], Lwów-Kraków: - 1999.
 • Zygmunt Hałuniewicz, „Zostaje tylko pamięć…”. Listy z łagrów 1947-1953 [red.], Lwów-Kraków: - 1998.
 • Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, Lwów-Kraków: - 1997.
 • Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946 [red.], Kraków: - 1996.
 • Teofil Skalski: Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia [red.], Lublin-Rzym-Lwów: - 1995.
 • Stanisław Bizuń, Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945 [red.], Lublin: - 1993.
 • Ksiądz Szczepan Szydelski (1872-1967). Polityk i działacz społeczny, Kraków: - 1992.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje obecności oo. Franciszkanów w Głogówku od XIII do XIX wieku. Zarys problematyki [w:] K. Hura [red.], Dzieje Franciszkanów w Głogówku 1264-2014, Wrocław: Wydawnictwo ZET Wrocław 2014, s. 5-13.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ks. Bronisława Drzepeckiego zażalenie z łagrów 1960 roku do władz sowieckich w sprawie rewizji wyroku sądowego [w:] Z. Gogola, A. Maćkowski, J. Wołczański [red.], Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, s. 647-683.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Memoriał abp. Józefa Bilczewskiego o relacjach Kościół rzymskokatolicki – Cerkiew unicka – Cerkiew prawosławna na polskich Kresach Wschodnich do XX wieku [w:] W. Gliński [red.], Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, s. 695-714.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kronika czynności rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. Antoniego Jurasza w roku akademickim 1918/1919 [w:] A. K. Banach [red.], Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagellonica” w Krakowie 2013, s. 585-608.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dekret o Kościołach wschodnich katolickich „Orientalium Ecclesiarum” [w:] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum Kraków 2013, s. 99-103.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Raport sowieckiego Pełnomocnika Rady ds. Kultów Religijnych we Lwowie o stanie lokalnego Kościoła rzymskokatolickiego w 1964 roku [w:] M.C. Paczkowski [red.], Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Księga jubileuszowa ku czci o. dr. Anzelma Szteinke OFM, Kraków-Warszawa: Wydawnictwo Drukarnia Styl w Krakowie 2012, s. 281-297.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Księdza Michała Wilniewczyca wspomnienia z niewoli sowieckiej i wojennej tułaczki 1939-1942 [w:] J. Urban, A. Witko [red.], Limen expectationis. Studia dedykowane śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków: 2012, s. 459-477.
 • Non omnis moriar [w:] J. Urban, A. Witko [red.], Limen expectationis. Studia dedykowane śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków: 2012, s. 7-8.
 • Relacja o stanie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów we Lwowie w latach 1939-1943 [w:] R. Szczurowski, E. Wróbel [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: 2011, s. 429-448.
 • Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku (konspekt referatu) [w:] R. Niedzielko [red.], Wołyń 1943 – rozliczenie. Materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. Rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich”, Warszawa 10 lipca 2008, Warszawa: 2010, s. 114-116.
 • Uniwersytet Lwowski w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 [w:] A.P. Bieś, B. Topij-Stempińska [red.], Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi z okazji 70. urodzin, Kraków: 2010, s. 527-542.
 • Laudemus viros gloriosos [w:] A.K. Sitnik [red.], Tempus est optimus magister vitae. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi OFM, Kraków: 2010, s. 12-13.
 • Aresztowanie, proces i zesłanie o. Kazimierza Lendziona CSsR w Związku Sowieckim w roku 1952 [w:] J. Wołczański [red.], Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 495-507.
 • R.W. Kiernicki, Duszpasterz mimo woli [red.][w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 253-306.
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661-1939 [w:] red. zbior. [red.], Universitati Leopoliensi trecentesismum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebrandi in memoriam, Kraków: 2010, s. 77-144.
 • U. Furgałowska, Dzienniczek z Sybiru 1940-1943 [red.][w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 157-134.
 • „To był święty człowiek”. Biskup Jan Cieński w opiniach i wspomnieniach [red.][w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 89-155.
 • Księdza Adolfa Iwańciowa „Wspomnienia z lagrów sowieckich 1945-1949” [w:] J. Wołczański [red.], Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 451-470.
 • Aresztowanie i proces ks. Hieronima Kwiatkowskiego we Lwowie po II wojnie światowej, [w:] J. Wołczański [red.], Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 471-494.
 • Pierwsza okupacja sowiecka w Rozdole 1939-1941 na łamach karmelitańskiej kroniki [w:] [red.], Lux Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: 2010, s. 783-794.
 • A. Wisłowski, Moje wspomnienia o ratowaniu i remoncie kościoła p.w. św. Antoniego we Lwowie 1968-1990 [red.][w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 437-449.
 • Listy biskupa Jana Cieńskiego do Stanisława i Marii Cieńskich z lat 1941-1985 [w:] J. Wołczański [red.], Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 49-87.
 • W. Hryniewicz, Parafia Miastkówka na Podolu i jej pasterz o. Martynian Darzycki OFMBern. (1918-2009) [red.][w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 235-255.
 • M.A. Teliga, Wspomnienia z deportacji na Syberię 1940-1943 [red.][w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: 2010, s. 355-358.
 • Księdza Walentego Garczyńskiego rejestr osób aresztowanych i deportowanych z Worochty do Związku Sowieckiego w latach 1939-1941 [w:] J. Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: 2009, s. 303-312.
 • Interwencja wiernych parafii greckokatolickiej Hoczew w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie w 1934 roku [w:] W. Bernacki i in. [red.], Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków: 2009, s. 541-550.
 • Interwencja wiernych parafii greckokatolickiej Hoczew w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie w 1934 roku [w:] W. Bernacki, Z. Nawrocki [red.], Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków: 2009, s. 541-550.
 • Redemptoryści polscy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do I połowy XX w. [w:] M. Sadowski [red.], Wierni tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały sympozjum na stulecie warszawskiej prowincji redemptorystów i kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera, Kraków: 2009, s. 107-123.
 • Martyrologium duchowieństwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945 [w:] S.C. Napiórkowski [red.], Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin: 2009, s. 303-312.
 • Rozwój strukturalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej [w:] pr. zbior. [red.], „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857-2007.Materiały z sympozjum, Kraków: 2008, s. 165-176.
 • Ks. kanonik Augustyn Mednis (1932-2007). Człowiek – kapłan humanista [w:] A. Betlej, J. Skrabski [red.], Fides, ars, scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: 2008, s. 13-34.
 • Źródła do dziejów eksterminacji Polaków przez ukraińskich nacjonalistów w Wiśniowcu i powiecie krzemienieckim na Wołyniu podczas II wojny światowej [w:] A. Betlej, J. Skrabski [red.], Fides, ars, scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: 2008, s. 143-179.
 • Nauczanie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: 2006, s. 89-159.
 • Luschin Franz Xaver [w:] red. zbior. [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2006, s. 0-0.
 • Relacje z sowieckich przesłuchań świadków napadów ukraińskich nacjonalistów na klasztor oo. Dominikanów w Podkarmieniu i okoliczne wioski w 1944 roku [w:] W. Bielak, S. Tylus [red.], Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, Lublin: 2006, s. 537-581.
 • Arcybiskup Andrzej Szeptycki wobec polskiej racji stanu w latach 1921-1922 [w:] J. Urban [red.], Stromata historica. In honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: 2006, s. 601-651.
 • Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego dwugłos z 1906 roku na temat relacji polsko-ukraińskich [w:] A. Szal [red.], Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana metropolicie przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, Przemyśl: 2006, s. 749-773.
 • Listy Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1898-1923 [w:] A. Kubiś, J. Wołczański [red.], Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, Kraków: 2005, s. 207-358.
 • Lewicki Rudolf Benedykt [w:] E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2004, s. 0-0.
 • Lewicki Rudolf [w:] E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2004, s. 0-0.
 • Ligęza Feliks [w:] E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2004, s. 0-0.
 • Lenkiewicz Zygmunt [w:] E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2004, s. 0-0.
 • Lisicki Faustyn [w:] E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2004, s. 0-0.
 • Lipski Konstanty [w:] E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2004, s. 0-0.
 • Biogram i bibliografia prac drukowanych błogosławionego Józefa Bilczewskiego za lata 1888-1929 [w:] J. Wołczański [red.], Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Kraków: 2003, s. 17-47.
 • Autorzy publikacji w „Naszej Przeszłości” 1946-2003 [w:] J. Dukała, J. Kopiec [red.], Sto tomów „Naszej Przeszłości”. Bibliografia, dzieje, ludzie, Kraków: 2003, s. 175-261.
 • Petersburskie listy ks. Stanisława Trzeciaka do abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Adama Stefana Sapiehy z lat 1909-1917 [w:] A. Szal, J. Trojnar [red.], Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu infułatowi doktorowi Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl: 2001, s. 185-213.
 • Listy biskupa Piotra Mańkowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1912-1922 [w:] J. Wołczański [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski: 2001, s. 401-447.
 • Sowieckie prześladowania jezuitów lwowskich u schyłku II wojny światowej w świetle źródeł NKWD [w:] M. Inglot, S. Obirek [red.], Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków: 2001, s. 621-644.
 • Martyrologium duchowieństwa ormiańskiego w archidiecezji lwowskiej po II wojnie światowej w świetle źródeł sowieckich [w:] E. Walewander [red.], Polacy w Armenii, Lublin: 2000, s. 193-219.
 • „Aktywny polski nacjonalista”. Sowieckie represje wobec ks. Ignacego Chwiruta na Ukrainie Sowieckiej po II wojnie światowej [w:] J. Wołczański [red.], Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Lwów-Kraków: 1999, s. 363-378.
 • Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna ks. prof. dra hab. Andrzeja Mytkowicza w środowisku lwowskim (1925-1933) [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów Kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków: 1997, s. 45-118.
 • Jełowicki Eustachy [w:] red. zbior. [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 1997, s. 1165-1166.
 • Jaszowski Błażej [w:] red. zbior. [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 1997, s. 1115-1115.
 • Jasiński Adam [w:] red. zbior. [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 1997, s. 1064-1065.
 • Wałęga Leon [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 166-169.
 • Szydelski Szczepan [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 114-117.
 • Szukalski Nestor Jan Kanty [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 109-110.
 • Wais Kazimierz Izydor Dominik [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 162-164.
 • Trznadel Antoni [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 148-149.
 • Tomaka Wojciech [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 137-139.
 • Trzeciak Stanisław Kostka [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 146-148.
 • Stepa Jan Piotr Paweł [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 85-86.
 • Twardowski Bolesław [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 154-156.
 • Rydygier Ludwik [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 36-38.
 • Adam Stefan Sapieha w korespondencji z biskupami Galicji (Małopolski) w latach 1900-1939 [w:] S. Stępień [red.], Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, Przemyśl: 1995, s. 93-141.
 • Wesoliński Adam [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 172-173.
 • Rec Michał [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 11-12.
 • Tyczyński Antoni [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 156-158.
 • Rewera Antoni [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 16-17.
 • Rokoszny Józef [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 24-25.
 • Rękas Michał [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 17-18.
 • Sarna Władysław Józef [w:] red. zbior. [red.], Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, Lublin: 1995, s. 52-53.
 • Shoal Lake. Misja św. Heleny [w:] E. Walewander [red.], Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin: 1993, s. 189-189.
 • Rycroff. Kościół pw. św. Piotra i Pawła [w:] E. Walewander [red.], Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin: 1993, s. 463-463.
 • Webster. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego [w:] E. Walewander [red.], Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin: 1993, s. 484-489.
 • Fox Creek. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej [w:] E. Walewander [red.], Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin: 1993, s. 425-428.
 • W opiniach i komentarzach prasowych [w:] J.F. Adamski [red.], Księga jubileuszowa 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, Brzozów-Stalowa Wola: 1991, s. 157-191.
 • Ksiądz Profesor Kazimierz Wais. Życie i działalność (1865-1934) [w:] B. Bejze [red.], Chrześcijanie, Warszawa: 1986, s. 47-120.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacja o stanie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 [w:] Studia Sandomierskie, t. 17, z. 1-2 2010, s. 5-76.
 • Sowieckie deportacje Polaków z parafii Świtarzów w roku 1940 [w:] Studia Polonijne, 30 2009, s. 315-339.
 • Inicjatywy arch[iepyskopa] Ignatija Tokarczuka szczodo Katołyćkoji Cerkwy na Schodi [w:] Kołegija. Czasopis Instytutu religijnych nauk sw. Tomy Akwinśkogo u Kijewi, 4 2009, s. 173-181.
 • W ataci radianśkogo teroru. Martyrołogija otca infułata Teofila Skalśkogo nastojatelja parafii sw. Ołeksandra w Kijewi [w:] Kołegija. Czasopis Instytutu religijnych nauk sw. Tomy Akwinśkogo u Kijewi, 4 2009, s. 13-32.
 • Inwentarz Archiwum Kurii Archidiecezji Ormiańskokatolickiej we Lwowie za lata 1616-1939 [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 90 2008, s. 233-285.
 • Siostry Barbary Żulińskiej CR wspomnienia o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu [w:] Folia Historica Cracoviensia, vol. 14 2008, s. 239-297.
 • Interwencja abpa Bolesława Twardowskiego u abpa Adama Stefana Sapiehy w 1944 r. na rzecz ratowania Polaków przed napadami nacjonalistów ukraińskich [w:] Nasza Przeszłość, 109 2008, s. 207-237.
 • Likwidacja klasztoru sióstr Niepokalanek w Jazłowcu w 1946 roku [w:] Nasza Przeszłość, 110 2008, s. 195-137.
 • Korespondencja redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923 [w:] Studia Redemptorystowskie, 4 2006, s. 9-51.
 • 4) Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 (cz. III: listy z lat 1914-1923) [w:] Przegląd Wschodni, t. 9, z. 4 2006, s. 803-838.
 • Księdza Ignacego Chwiruta wspomnienia o arcybiskupie Józefie Bilczewskim [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 543-567.
 • 4) Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 (cz. II: 1901-1914) [w:] Przegląd Wschodni, t. 9, z. 2 2004, s. 379-431.
 • Memoriał metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego Józefa Bilczewskiego o relacjach ukraińsko-polskich w Galicji (Małopolsce) Wschodniej w latach 1914-1920 [w:] Folia Historia Cracoviensia, 10 2004, s. 449-473.
 • Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923 (cz. I: 1900-1901) [w:] Przegląd Wschodni, t. 8, z. 4 2003, s. 977-1019.
 • 2) Listy biskupa Grzegorza Chomyszyna do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1904-1922 [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 36 2003, s. 235-251.
 • Księdza Antoniego Borysewicza do brata listy z zesłania i późniejsze [w:] Nasza Przeszłość, 97 2002, s. 299-360.
 • Księdza Kazimierza Fleischhackera „Kronika parafialna” Chomiakówki w Tarnopolskiem (1939-1955) [w:] Nasza Przeszłość, 94 2000, s. 393-480.
 • Listy biskupa Leona Wałęgi do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1922 [w:] Nasza Przeszłość, 90 1998, s. 181-386.
 • Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi [w:] Analecta Cracoviensia, 30-31 1998, s. 607-624.
 • Relacja o śmierci ks. Władysława Bilińskiego w 1943 r. z rąk ukraińskich nacjonalistów [w:] Studia Rzeszowskie, 5 1998, s. 151-155.
 • Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901-1902 [w:] Nasza Przeszłość, 90 1998, s. 387-411.
 • Listy Anny z Działyńskich Potockiej do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901- ok. 1919 [w:] Nasza Przeszłość, 90 1998, s. 413-460.
 • Katalog grobów duchowieństwa i sióstr zakonnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie [w:] Nasza Przeszłość, 88 1997, s. 257-294.
 • Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie [w:] Nasza Przeszłość, t. 87 1997, s. 323-374.
 • Profesor Władysław Szymonowicz (1869-1939). Biografia naukowa [w:] Folia Medica Cracoviensia, t. 37 1996, s. 41-49.
 • Lwowska konferencja naukowa w 50. Rocznicę likwidacji Cerkwi greckokatolickiej na Ukrainie Sowieckiej [w:] Resovia Sacra, 3 1996, s. 281-290.
 • Wspomnienia matki o dzieciństwie i młodości greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego [w:] Nasza Przeszłość, 84 1995, s. 339-955.
 • Bibliografia opublikowanych prac. ks. prof. dra hab. Szczepana Szydelskiego za lata 1897-1984 [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 63 1994, s. 391-479.
 • Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL a zagadnienia Kościoła katolickiego i Polaków na Wschodzie [w:] Studia Polonijne, t. 16 1994, s. 155-165.
 • Jubileusz Księdza Profesora Zygmunta Zielińskiego [w:] Przegląd Uniwersytecki KUL, 5 1993, s. 18-19.
 • Problematyka Kościoła katolickiego i polskiej mniejszości etnicznej na Wschodzie w nowych publikacjach KUL-u [w:] Kronika Diecezji Przemyskiej, 78 1993, s. 403-407.
 • Korespondencja arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim w latach 1943-1944 [w:] Przegląd Wschodni, t. 2, z. 2 1992, s. 465-483.
 • Z dziejów Akademii Duchownej w Petersburgu [w:] Premislia Christiana, 2 1989, s. 213-221.
 • Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna ks. prof. Kazimierza Waisa w Uniwersytecie Lwowskim [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 34, z. 4 1989, s. 45-76.
 • Ksiądz prof. dr Kazimierz Wais w diecezji przemyskiej (1865-1909) [w:] Premislia Christiana, 1 1988, s. 7-82.
 • Życiorys i bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dra Kazimierza Waisa za latach 1895-1932 [w:] Roczniki Filozoficzne, t. 31, z. 1 1983, s. 133-145.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Rzymskokatolickie duszpasterstwo wojskowe w Armii Polskiej gen. Andersaw ZSSR. ()
 • Relacje polsko-ukraińskie ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijno-kościelnego (13180001)
 • Prymas Hlond - publikacja (13180003)
 • Dzieje kościoła metropolii lwowskiej (130402)
 • Biblioteka Kaukaska (501-21-13700100)
 • "Wytrwać i zwyciężyć" - kościół katolicki w starciu z sowieckim totalitaryzmem ()

Wygłoszone Referaty:

 • Abp Józef Teodorowicz jako protektor stygmatyczki Teresy Neumann z Konnersreuth [podczas konferencji:] Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938). Duszpasterz i mąż stanu Polski Odrodzonej, 3 grudnia 2018, .
 • Działalność pastoralno-organizacyjna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Kościele przemyskim [podczas konferencji:] Abp Ignacy Tokarczuk – świadek historii, świadek wiary, 23 listopada 2018, .
 • Kościół rzymskokatolicki w czasie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 [podczas konferencji:] "Kresy" - polskie ziemie wschodnie w XX wieku, 15 listopada 2018, .
 • Uniwersytet Lwowski w obliczu narodzin II Rzeczypospolitej [podczas konferencji:] 1918: polskie drogi do niepodległości – Przemyśl Galicja, Polska, 29 pazdziernika 2018, .
 • Korespondencja ks. prof. Jana Fijałka z ks. dr Janem Kwolkiem [podczas konferencji:] Ks. dr Jan Kwolek – humanista, kolekcjoner i społecznik – w 60-lecie śmierci, 15 wrzesnia 2018, .
 • Intelektualno-duchowy profil ks. abp. Ignacego Tokarczuka. Próba charakterystyki [podczas konferencji:] «Deus Caritas» w zyciu ks. abp. Ignacego Tokarczuka”, 1 lutego 2018, .
 • Relacje abp. Ignacego Tokarczuka ze Stolicą Apostolską [podczas konferencji:] Abp Ignacy Tokarczuk – sesja naukowa upamiętniająca osobę i dzieło, 1 lutego 2018, .
 • Wybrane wątki problemowe «Dzienników» arcybiskupa Ignacego Tokarczuka [podczas konferencji:] Pamięci Księdza Arcybiskupa Dr. Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin, 13 stycznia 2018, .
 • Abp Ignacy Tokarczuk w gronie Episkopatu Polski [podczas konferencji:] Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) – sesja okolicznościowa w 5. rocznicę śmierci, 29 grudnia 2017, .
 • Polska inteligencja we Lwowie 1939-1945. Zarys problematyki [podczas konferencji:] Na piedestałach totalitaryzmu i demokracji, 8 grudnia 2017, .
 • Lwów w okresie międzywojennym jako przykład dialogu międzykulturowego [podczas konferencji:] Jeden świat – wiele kultur, 26 pazdziernika 2017, .
 • Zagadnienia społeczno-narodowe i religijne w relacjach metropolitów lwowskich abp. Józefa Bilczewskiego (Kościół obrządku łacińskiego) i abp. Andrzeja Szeptyckiego (Cerkiew obrządku greckokatolickiego) [podczas konferencji:] Kwestie narodowo-religijne w Małopolsce w latach 1918-1939, 17 pazdziernika 2017, .
 • Sytuacja Kościoła w Polsce w latach 1943-1972 [podczas konferencji:] Ks. Jan Ślęzak – duszpasterz i społecznik, 5 czerwca 2017, .
 • Ludobójstwo OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – wokół sporów i kontrowersji [podczas konferencji:] Wołyń – dzieje krainy, 13 lutego 2017, .
 • «Śliczna gwiazda miasta Lwowa». Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Łaskawej we lwowskiej Bazylice Metropolitalnej – geneza, kult i burzliwe dzieje [podczas konferencji:] Wędrujące madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu, 12 grudnia 2016, .
 • Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew greckokatolicka wobec nacjonalizmu ukraińskiego w Małopolsce Wschodniej 1918-1945 [podczas konferencji:] Dzień Pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1947, 10 lipca 2016, .
 • Geneza i rozwój struktur organizacyjnych metropolii halickiej (lwowskiej) od XIV wieku [podczas konferencji:] Chrzest Polski – motywy, czas i miejsce, 20 kwietnia 2016, .
 • Losy katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim 1917-1991 [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), 18 kwietnia 2016, .
 • Wschodniogalicyjski aspekt narodzin II Rzeczypospolitej w 1918 r. [podczas konferencji:] Drogi do niepodległości Polski, 11 listopada 2015, .
 • Losy Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej [podczas konferencji:] Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946-2015, 23 pazdziernika 2015, .
 • Misja duszpasterska ks. Jana Olszańskiego (1919-2003) na Podolu po II wojnie światowej w opiniach sowieckich funkcjonariuszy bezpieczeństwa [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), 10 grudnia 2014, .
 • Dzieje obecności oo. Franciszkanów w Głogówku od XIII do XIX w. Zarys problematyki [podczas konferencji:] 750-lecie franciszkanów w Głogówku, 22 maja 2014, .
 • Specyfika badań i źródła do dziejów duszpasterstwa Kościoła rzymskokatolickiego po 1941 r. na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej [podczas konferencji:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych, 7 maja 2014, .
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939 i jego kontynuacja [podczas konferencji:] Uniwersytet jako miejsce spotkania nauk, 18 pazdziernika 2013, .
 • Kościół ormiański w Polsce [podczas konferencji:] Jubileusz 650-lecia katedry ormiańskiej we Lwowie, 14 wrzesnia 2013, .
 • Postawa abp. Ignacego Tokarczuka wobec agresji totalitaryzmu komunistycznego w Polsce [podczas konferencji:] Niezłomność i kompromis w zderzeniu z totalitaryzmami XX wieku, 20 czerwca 2013, .
 • Ksiądz infułat Zygmunt Hałuniewicz - kanclerz Kurii Metropolitalnej, więzień łagrów, duszpasterz parafii p.w. św. Marii Magdaleny i Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie [podczas konferencji:] Sylwetki duchownych archidiecezji lwowskiej ob. łac. po 1945 roku, 27 lutego 2013, .
 • Tajny biskup Jan Cieński (1905-1992) dla katolików obrządku łacińskiego Ukrainy Sowieckiej [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), 15 listopada 2012, .
 • Działąlność dydaktyczno-naukowa i organizatorska ks. prof. dra hab. Szczepana Szydelskiego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 1911-1939 [podczas konferencji:] Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Uczony, duszpasterz, działacz społeczny, 7 listopada 2012, .
 • Kościół rzymskokatolicki w archidiecezji lwowskiej po II wojnie światowej na Ukrainie Sowieckiej [podczas konferencji:] Akt wiary we wspólnocie Kościoła, 19 pazdziernika 2012, .
 • Relacje kard. Augusta Hlonda z metropolitą lwowskim obrządku greckokatolickiego abp. Andrzejem Szeptyckim [podczas konferencji:] Prymas Polski August Hlond. Pasterz "z głęboką perspektą w dal", 30 marca 2012, .
 • Eksterminacja profesorów lwowskich przez niemieckich faszystów w 1941 r. [podczas konferencji:] 13) 70. rocznica mordu profesorów wyższych uczelni lwowskich w lipcu 1941 r., 10 czerwca 2011, .
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661-1939 [podczas konferencji:] 350. rocznica fundacji Uniwersytetu Lwowskiego, 14 stycznia 2011, .
 • Redemtoryści polscy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do I połowy XX w. [podczas konferencji:] Wierni tradycji - otwarci na znaki czasu. Jubileusz 100-lecia Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i 100-lecia kanonizacji św. Klemensa Hofbauera, 9 pazdziernika 2009, .
 • Ciągłość czy zmiana. Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie po 1945 r. [podczas konferencji:] XVIII Powszechny Zjazd Historyków, 16 wrzesnia 2009, .
 • Życie i działalność arcybiskupa Józefa Teoodorowicza [podczas konferencji:] VII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze, 4 grudnia 2008, .
 • Drogi naukowe profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie po 1939 roku [podczas konferencji:] Emigracja polska wczoraj i dziś. W poszukiwaniu wiedzy, 20 listopada 2008, .
 • Ks. infułat Teofil Skalski – proboszcz parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie [podczas konferencji:] Z dziejów martyrologii Kościoła katolickiego w XX wieku, 18 listopada 2008, .
 • Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku [podczas konferencji:] W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich, 10 lipca 2008, .
 • Pomoc księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka dla Kościołów chrześcijańskich na WschodziePomoc księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka dla Kościołów chrześcijańskich na Wschodzie [podczas konferencji:] Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny, Instytut św. Tomasza z Akwinu, 6 czerwca 2008, .
 • Rozwój strukturalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na Ziemiach Wschodnich [podczas konferencji:] 4) „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1887-2007, Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 18 grudnia 2007, .
 • Archiwalia do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczpospolitej w zbiorach ukraińskich we Lwowie [podczas konferencji:] I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, 28 czerwca 2007, .
 • Śluby Jana Kazimierza w 1656 r. we Lwowie – geneza i konsekwencje [podczas konferencji:] 2) 350. rocznica ślubów narodowych Króla Jana Kazimierza we Lwowie, 25 marca 2006, .
 • Martyrologium duchowieństwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945 [podczas konferencji:] 1) III Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej „Objawić człowieka człowiekowi”, 27 wrzesnia 2005, .
 • Próby ratowania dziedzictwa kulturowego Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego na terenie obecnej Ukrainy po 1991 r. [podczas konferencji:] II Muzealne Spotkania z Kresami, 0  0000, .
 • Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w latach 1945-1991 [podczas konferencji:] Chrzest Polski – motywy, czas i miejsce, 0  0000, .