dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz


 • Dyżur dydaktyczny:
  Poniedziałek: 11.15-12.00, ul. Sławkowska 32, pok. 4
  (Uwaga! proszę korzystać z adresu e-mail: joanna_zietkiewicz@o2.pl)

  Dyżur w czasie sesji poprawkowej: 15 września, poniedziałek, 10.00-11.00

Curriculum Vitae:

 • 2012 – adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2009 - 2012 – asystent w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Historii Sztuki i Kultury PAT
 • 2008 - 2009 – wykłady zlecone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury PAT
 • 2008 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na UJ
 • 2005 – członek Komisji Historii Sztuki PAU
 • 2002 – stypendium Akademii Flamandzkiej, Bruksela i Leuven
 • 2002 – członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • 2002 – nagroda XLVII Konkursu im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa za osiągnięcia naukowe młodych historyków sztuki
 • 2002 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Londyn, Oksford, Cambridge
 • 2002 – stypendium rządu francuskiego, Paryż, Orlean, Arras
 • 2001 – staż dla badaczy rękopisów średniowiecznych, IRHT/CNRS, Paryż
 • 2001 – stypendium naukowe rządu francuskiego, Paryż
 • 2000 – Sekretarz Komisji Historii Sztuki PAU
 • 1998 - 2008 – studia doktoranckie, Wydział Historyczny, UJ
 • 1991 - 1998 – studia magisterskie, Instytut Historii Sztuki UJ

Publikacje:

Monografie:
 • Broń drzewcowa w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [red.], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2013.
Artykuły Książkowe:
 • Maria, virga Jesse. A Depiction of the Tree of Jesse in a 13th Century Flemish Psalter (Oxford, Bodleian Library, Ms. Liturg. 396) [w:] Dariusz Tabor [red.], Between allegory and symbol in the medieval art, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 37-54. [szukaj w bibliotece]
 • Godzinki (użytek liturgiczny paryski) [w:] Andrzej Włodarek [red.], Życie sen krótki. Skarby krakowskich Wizytek, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów 2010, s. 68-70. [szukaj w bibliotece]
 • „Maria suscepit filium mortum de cruce”. O przedstawieniu Zdjęcia z krzyża w XIII-wiecznym psałterzu flamandzkim Getty 14 [w:] Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska [red.], Żeby wiedzieć. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków: 2008, s. 35-48. [szukaj w bibliotece]
 • Iluminowany późnoromański psałterz francuski w Bibliotece Narodowej w Warszawie (akc. 9780) [w:] Wojciech Bałus, Wojciech Walanus [red.], Artifex doctus. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 7-20. [szukaj w bibliotece]
 • Iluminowany XV-wieczny modlitewnik flamandzki w zbiorach oo. karmelitów bosych w Czernej [w:] Jerzy Gadomski [red.], Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, s. 469-480. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Du psautier au livre d’heures. L’iconographie des livres de prières franco-flamands (1250-1320) [w:] Gazette du livre médiéval, 54 2009, s. 31-48. [szukaj w bibliotece]
 • « Unus mediator Dei et hominum ». A propos d’une image de la Seconde Venue dans le psautier Morgan 106 [w:] Scriptorium, 62 2008, s. 169-176. [szukaj w bibliotece]
 • „Jak przekonać astrologów...”? W odpowiedzi Ewie Śnieżyńskiej-Stolot [w:] Folia Historiae Artium, 11 2007, s. 103-108. [szukaj w bibliotece]
 • Sur la piste du manuscrit 539. Etude d’un témoignage méconnu de l’enluminure parisienne, conservé à Lyon [w:] Gryphe: revue de la bibliothèque de Lyon, 14 2006, s. 20-27. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Cykl Dawida we wczesnogotyckich modlitewnikach franko-flamandzkich (1240-1320) [w:] Folia Historiae Artium, 10 2005, s. 35-57. [szukaj w bibliotece]
  • Un psautier-livre d\\\'heures français dans la Bibliothèque Czartoryski à Cracovie. Étude de l\\\'iconographie et du style [w:] Folia Historiae Artium, 7 2001, s. 17-47. [szukaj w bibliotece]
  • Iluminowany modlitewnik francuski z wieku XIII w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Wybrane zagadnienia [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 64 2000, s. 136-139. [szukaj w bibliotece]
  • M. Smeyers, L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle, Tournai 1998, recenzja książki w jęz. francuskim [współatorstwo][w:] Modus. Prace z Historii Sztuki, 1 1999, s. 93-99. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Średniowieczne rękopisy iluminowane i ich treści ideowe i symboliczne (13080007)

  Wygłoszone Referaty:

  • The Hagiographical Cycle in Thirteenth-Century Psalters: A Wandering Concept [podczas konferencji:] International Medieval Congress, 14 lipca 2010, .
  • Późnośredniowieczne francuskie godzinki iluminowane w krakowskim klasztorze Wizytek [podczas konferencji:] Życie sen krótki. Skarby krakowskich Wizytek, 12 czerwca 2010, .
  • Maria, virga Jesse. A Depiction of the Tree of Jesse in a 13th-century Flemish Psalter (Ms. Liturg. 396) [podczas konferencji:] Between Allegory and Symbol in the Medieval Art, 24 pazdziernika 2009, .
  • Du psautier au livre d’heures. L’iconographie des livres de prières franco-flamands (1250-1320) [podczas konferencji:] Posiedzenie sekcji \"Ymagiers\" (CNRS, Paryż), 15 czerwca 2009, .
  • Cykl Dawida we wczesnogotyckich modlitewnikach franko-flamandzkich (1240-1330) [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, 12 maja 2005, .
  • Un fragment du manuscrit 539 de la Bibliothèque Municipale de Lyon: un témoignage méconnu de l’enluminure parisienne [podczas konferencji:] Bribes du Moyen Age, 13 grudnia 2002, .
  • Iluminowany modlitewnik francuski z wieku XIII w Bibliotece Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie (ms. 3466) [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, 10 lutego 2000, .