ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 13.00-15.00, ul. Kanonicza 25,
  rektorat

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2014 – Rektor Uniwersytetu
 • 2012 – Dziekan Wydziału Teologicznego
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • 2010 – Prodziekan Wydziału Teologicznego
 • 2009 – Członek zwyczajny - założyciel Polskiego Towarzystwa Teologów Duchowości
 • 2009 – Redaktor naczelny Polonia Sacra
 • 2009 – Wydziałowy koordynator programu ERASMUS
 • 2008 - 2009 – Wykłady z zakresu teologii i historii duchowości na studium duchowości w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 • 2008 – Członek komisji stypendialnej, rekrutacyjnej i egzaminacyjnej z teologii jako dyscypliny dodatkowej przy egzaminie doktorskim
 • 2007 – Zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej od 1 października 2007
 • 2007 – Prowadzi na Papieskiej Akademii teologicznej i następnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II seminarium magisterskie i licencjacko-doktoranckie
 • 2007 - 2008 – Wykłady w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie
 • 2007 – Wykłady z teologii duchowości w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 • 2006 - 2007 – Badania naukowe we Francji (Avignon)
 • 2003 - 2006 – Badania naukowe w Kolonii (Niemcy) zakończone habilitacją 22 maja 2006 na Wydziale Teologicznym Papiskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2000 - 2001 – Wykłady z duchowości na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2000 - 2003 – Wykłady z teologii duchowości i eklezjologii w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 • 1996 - 2000 – Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem z duchowości
 • 1993 - 1995 – Studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1987 - 1993 – Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiona Celina Borzęcka - zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Kobieta według Edyty Stein - świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwa Ojca Pio, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 1999. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców [w:] W. Misztal [red.], Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 15-34.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Edyta Stein jako fenomenolog [w:] J. Machnacz [red.], Edyta Stein Fenomenologia Getyńsko-Monachijska. Analizy, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2015, s. 161-174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Inspiracje świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dla nowej ewangelizacji [w:] J. W. Gogola [red.], Nowa ewangelizacja w świetle nauki Mistrzów Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015, s. 119-141.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - czego może uczyć św. Urszula Ledóchowska [w:] W. Misztal [red.], Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 135-153.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrystocentryzm duchowości bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk [w:] W. Misztal [red.], Pomóc korzystać z dobroci Boga. Duchowość Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014, s. 63-83.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zmierzch w pismach Edyty Stein [w:] B. Tomalak [red.], O zmierzchu myśli różne, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 2014, s. 26-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara jako jedna z dróg poznania Boga w ujęciu świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. W. Gogola [red.], Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2014, s. 63-83.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Upomnienie braterskie [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 1371-1372.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podstawowe elementy duchowości małżeństwa i rodziny [w:] R. Nęcek, E. Kucharska [red.], Od małżeństwa do społeczeństwa, Kraków: Salwator 2013, s. 21-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stein Edyta. Życie i działalność. Dzieła. Duchowość. [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 927-931.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. W. Gogola OCD [red.], Rodzina u świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013, s. 121-142.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Beatyfikacje i kanonizacje świętych i błogosłąwionych związanych z Diecezją Bielsko-Żywiecką w ciągu dwudziestu lat jej istnienia [w:] T. Borutka [red.], In aesificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Pierwszepo Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała, Kraków: Czuwajmy 2013, s. 669-690.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia duchowości po Soborze Watykańskim II [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 313-331.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozeznawanie Ducha Świętego w życiu i dziełach św. Anieli Merici [w:] W. Dryl, W. Misztal [red.], Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 159-179.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sen [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 1408-1409.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rogacci [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 210-211.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Samolubstwo [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 981-982.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rupert z Salzburga [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 596-596.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Argumentacja za celibatem w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI [w:] H. Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: UPJP2 2012, s. 177-193.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ryszard [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 689-689.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza [w:] W. Misztal [red.], O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873); troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 193-213.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Radewijns [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 1085-1085.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość chrześcijańska pomiędzy królestwem Bożym, Kościołem i światem [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski [red.], Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Salwator 2012, s. 141-160.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przebaczenie. W duchowości [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 604-605.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] M. Krupecka, W. Misztal [red.], „Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 73-94.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pobożność. W katolicyzmie [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 895-897.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Piotr z Dacji [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 672-673.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwa w życiu i posłudze prezbitera według nauczania Jana Pawła II [w:] J. Popławski, J. Misiurek, J. Miczyński [red.], Modlitwa wspólnotowa i indywidualna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 153-168.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo w pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. W. Gogola [red.], Kapłaństwo u świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011, s. 151-170.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Poniatowska Krystyna [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 1398-1398.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] J. Kupczak, D. Radziechowski [red.], Studia nad myślą Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 255-293.
 • "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wierność kapłana w nauczaniu bł. Jana Pawła II [w:] J. Kiciński [red.], Słowo Boże szkołą formacji kapłańskij, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2011, s. 29-49.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR [w:] W. Misztal, W. Mleczko [red.], Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 129-143.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej [w:] W. Misztal [red.], Pokój i dobro: Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 9-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Penn William [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 268-269.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pesymizm. W duchowości [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 375-376.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Paucapalea [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 72-72.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwa według Thomasa Keatinga [w:] W. Misztal, B. Rodziewicz [red.], Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 101-122.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawda a cierpienie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. Machnacz [red.], Oblicza prawdy. Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2010, s. 115-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oakeley Frederick [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 141-142.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Paschantes [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2010, s. 1425-1425.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość kobiety w kontekście życia błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego [w:] J. W. Gogola [red.], Świętość o zjawiska nadzwyczajne, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2010, s. 173-191.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zjednoczenie kapłana z Chrystusem i działanie in persona Christi w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II [w:] J. Machniak [red.], Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 29-47.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Papieskie Dzieło Powołań Kapłąńskich [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1281-1282.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oetinger Friedrich Christoph [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 379-379.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Parrezja [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1374-1375.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Parsch Pius [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2010, s. 1375-1376.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu świętych Karmelu [w:] J. W. Gogola [red.], Mistyka w codzienności, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 151-179.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość kobiety a feminizm [w:] M. Chmielewski [red.], Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie, Lublin: 2005, s. 375-392.
 • Kobieta według Edyty Stein (Świętej Teresy Benedykty od Krzyża) [w:] J. W. Gogola [red.], Światłość w ciemności, Kraków: 2003, s. 201-239.
 • Modlitwa błogosłąwionej Sancji Szymkowiak [w:] J. Machniak [red.], Sylwetka duchowa bł. Sancji Janiny Szymkowiak, Kraków: 2003, s. 55-85.
 • Przyjaźń [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 724-727.
 • Różaniec [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 768-773.
 • Włosiennica [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 917-917.
 • Post [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 683-683.
 • Mistagogia [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 527-530.
 • Mariofanie [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 490-492.
 • Zjawiska nadzwyczajne [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 945-948.
 • Eucharystia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] J. Machniak, J. W. Gogola [red.], Duchowość Prymasa Tysiąclecia, Kraków: 2002, s. 113-134.
 • Jałmużna [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 373-373.
 • Kierownictwo duchowe w życiu Ojca Pio [w:] M. Chmielewski [red.], Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka, Lublin: 2001, s. 149-167.
 • Modlitwa Ojca Pio [w:] A. Horowski [red.], Przesłanie Ojca Pio z Pietrelciny dla ludzi naszych czasów, Kraków: 1999, s. 106-134.
 • Sztuka modlitwy [w:] S. Łabendowicz [red.], Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz: 1999, s. 715-721.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miłosierdzie jako termin teologiczny [w:] Polonia Sacra, 1/38 2015, s. 133-154. [szukaj w bibliotece]
 • Udział wiernych świeckich w kapłaństwie Chrystusa na podstawie nauczania św. Jana Pawła II [w:] Świeccy w Kościele. Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, 1 2015, s. 109-134. [szukaj w bibliotece]
 • Mercy as a Theological Term [w:] The Person and the Challenges, 5 2015, s. 137-153. [szukaj w bibliotece]
 • Relacyjny charakter modlitwy kapłana w ujęciu św. Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 327-340. [szukaj w bibliotece]
 • Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu [w:] Polonia Sacra, 36 2014, s. 5-27. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości [w:] Duchowość w Polsce, 15 2013, s. 80-96. [szukaj w bibliotece]
 • Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council [w:] Bogoslovni vestnik. Glasilo Teoloske fakultete v Ljubljani, 73/2 2013, s. 215-224. [szukaj w bibliotece]
 • Faith According to Cardinal Joseph Ratzinger [w:] The Person and the Challenges, 3/1 2013, s. 139-155. [szukaj w bibliotece]
 • Ora sive labora [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 211-230. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012, s. 311-326. [szukaj w bibliotece]
 • Święty Jan z Avili doktorem Kościoła [w:] Polonia Sacra, 31 2012, s. 123-138. [szukaj w bibliotece]
 • Der selige John Henry Newman über die gläubigen Laien [w:] Zeitschrift für katholische Theologie, 134/1 2012, s. 40-54. [szukaj w bibliotece]
 • Tractatulus devotus Florenta Radewijnsa jako przykład duchowości devotio moderna [w:] Polonia Sacra, 28/72 2011, s. 281-299. [szukaj w bibliotece]
 • Call of Lay People to the Mystical Life [w:] The Person and the Challenges, 2 2011, s. 137-148. [szukaj w bibliotece]
 • Przemoc w rodzinie w kontekście kryzysu życia duchowego [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 299-313. [szukaj w bibliotece]
 • Tercjarski rys duchowości albertyńskiej w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II - Karola Wojtyły [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12 2011, s. 211-223. [szukaj w bibliotece]
 • Świeccy kierownicy duchowi [w:] Życie Konsekrowane, 5/91 2011, s. 56-64. [szukaj w bibliotece]
 • Rady ewangeliczne w życiu błogosławionej Celiny Borzęckiej [w:] Życie Konsekrowane, 2/82 2010, s. 70-87. [szukaj w bibliotece]
 • Eucharystyczny wymiar modlitwy Sługi Bożego Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11 2010, s. 259-274. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość laikatu - nowa teologia? [w:] Duchowość w Polsce, 12 2010, s. 150-160. [szukaj w bibliotece]
 • Spirituality of Lay People in Relation to God, Church and the World [w:] Soter, 34/62 2010, s. 81-97. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo w pismach świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Polonia Sacra, 27/71 2010, s. 271-290. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej dla duchowości laikatu [w:] Itinera Spiritualia, 2 2009, s. 215-227. [szukaj w bibliotece]
 • Maryjny rys duchowości prezbitera w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 25/69 2009, s. 65-86. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie doktoratu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus dla teologii [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10 2009, s. 349-364. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość ludzi świeckich w posoborowej teologii [w:] Polonia Sacra, 24/68 2009, s. 5-25. [szukaj w bibliotece]
 • Eklezjalny rys duchowości wiernych świeckich [w:] Życie Konsekrowane, 2/76 2009, s. 62-73. [szukaj w bibliotece]
 • Charakter świecki jako specyficzny element duchowości laikatu [w:] Życie Konsekrowane, 3/77 2009, s. 27-46. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość wiernych świeckich w aspekcie relacji do Boga, Kościoła i świata w pierwszych wiekach chrześcijaństwa [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 11 2008, s. 7-36. [szukaj w bibliotece]
 • Zarys historii duchowości laikatu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9 2008, s. 289-310. [szukaj w bibliotece]
 • Sługa Boży John Henry Newman o wiernych świeckich [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 397-416. [szukaj w bibliotece]
 • Relacja do Boga jako źródło duchowości ludzi świeckich [w:] Życie Konsekrowane, 6/74 2008, s. 84-101. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie Pseudo-Dionizego Areopagity dla teologii mistyki [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 16/2 2008, s. 81-94. [szukaj w bibliotece]
 • Mystische Erfahrung bei Pater Pio [w:] Geist und Leben, 5 2008, s. 353-369. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie dorobku naukowego Edyty Stein dla metodologii teologii duchowości katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8 2007, s. 277-297. [szukaj w bibliotece]
 • L’évolution de l’expérience réligieuse (sur le chemin de la foi) dans la vie de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix (Edith Stein) [w:] „Carmel”, revue trimestrielle de spiritualté chrétienne, 125 2007, s. 77-92. [szukaj w bibliotece]
 • Medytacja według błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej [w:] Życie Konsekrowane, 3/65 2007, s. 48-60. [szukaj w bibliotece]
 • Stygmaty jako fenomen nadzwyczajny w duchowości katolickiej [w:] Życie Konsekrowane, 4/60 2006, s. 76-92. [szukaj w bibliotece]
 • Wiara w postawie ludzkiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2006, s. 313-342. [szukaj w bibliotece]
 • Świadectwo wiary błogosławionego ojca Ruperta Mayera SJ [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 4 2005, s. 23-34.
 • Rola wiary w życiu świętego Ojca Pio [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 5 2005, s. 7-21.
 • W obronie celibatu kapłańskiego [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 4 2005, s. 503-520.
 • Fenomen stygmatów w życiu świętego Ojca Pio (Francesco Forgione) [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 4 2005, s. 7-21.
 • Duchowość pasyjna w Objaśnieniach Psalmów świętego Augustyna [w:] Życie Konsekrowane, 4/54 2005, s. 84-96.
 • Glaube und Mystik bei Edith Stein [w:] Geist und Leben, 4 2005, s. 280-295.
 • Modlitwa kontemplacyjna w życiu Ojca Pio [w:] Życie Konsekrowane, 2/52 2005, s. 60-74.
 • Cudowny medalik w tradycji Kościoła [w:] Życie Konsekrowane, 5/55 2005, s. 84-95.
 • Realizm dziecka, świętego i artysty u św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Teresy Benedykty od Krzyża [w:] Życie Konsekrowane, 5/37 2002, s. 88-101.
 • Troska o rozwój duchowości kapłańskiej przez owocne korzystanie z Sakramentu Pojednania [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3 2002, s. 577-589.
 • Czy różaniec jest modlitwą na nasze czasy? [w:] Życie Konsekrowane, 2/26 2000, s. 88-94.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Teologia miłosierdzia. Duchowość Świętego jana Pawła II (501-10-010063)
 • Modlitwa u Jana Pawła II ()
 • Maryjna duchowość Karmelu (501-10-010125)
 • Duchowość zmartwychwstańcza ks. Hieronima Kajsiewicza (501-10-010007)
 • Duchowość zmartwychwstańcza ks. Hieronima Kajsiewicza (11180001)
 • Duchowość holistyczna (501-10-010124)

Wygłoszone Referaty:

 • Duchowość misji [podczas konferencji:] Kościół i misja, 18 lutego 2019, .
 • Jasna Góra Jana Pawła II [podczas konferencji:] Jasnogórska Matka i Naród, 23 pazdziernika 2018, .
 • Holistic dimension of Christian Spirituality [podczas konferencji:] 27th Days of Frane Petrić, 25 wrzesnia 2018, .
 • Holistyczny wymiar duchowości Chrześcijańskiej [podczas konferencji:] Między Zdrowiem i Chorobą - 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii, 23 maja 2018, .
 • Święta Teresa Benedykta od Krzyża o świętym Józefie [podczas konferencji:] Karmelitańskie Dni Duchowości, 11 maja 2018, .
 • Teologiczne podstawy duchowości ekologicznej [podczas konferencji:] Edukacja i duchowość ekologiczna, 7 pazdziernika 2017, .
 • Europe and global challenges for peace : dialogue, cooperation, stability [podczas konferencji:] International Conference of University Rectors: Promoting Peace and Solidarity. La Terza Missione delle Universita in Europa per lo Sviluppo Umano, 23 czerwca 2017, .
 • Ekspiacja w pismach Edyty Stein [podczas konferencji:] XX Dni Duchowości ze Świętymi Karmelu, 12 maja 2017, .
 • Ojciec Walerian Kalinka CR o duchowości małżeńskiej [podczas konferencji:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR, 8 marca 2017, .
 • Młżeństwo i rodzina w pismach błogosławionej Celiny i Jadwigi Borzęckich [podczas konferencji:] Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki, 29 pazdziernika 2016, .
 • Ethic Models for Sustainable Development [podczas konferencji:] Knowledge and Mercy, 8 wrzesnia 2016, .
 • Miłosierdzie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein [podczas konferencji:] Miłosierdzie w ujęciu autorów karmelitańskich, 12 maja 2016, .
 • Die Familie in Leben und Schriften der hl. Teresia Benedicta vom Kreuz [podczas konferencji:] Edith Stein Tagung 2015 - "Edith Steins Herausforderung heutiger Anthropologie., 23 pazdziernika 2015, .
 • Papst Johannes Paul II. & Franz Kardinal König [podczas konferencji:] Große polnisch-österreichische Freundschaften, 22 pazdziernika 2015, .
 • Godność- wolność - prawa człowieka [podczas konferencji:] Rola Kościola katolickiego w procesie integracji europejskiej, 26 wrzesnia 2015, .
 • European Union and Russian Federation [podczas konferencji:] Conferenza dei rettori delle università europee: Una cultura per un nuovo umanesimo, 25 czerwca 2015, .
 • Edyta Stein o ewangelizacyjnym wymiarze życia duchowego w ujęciu Teresy Wielkiej [podczas konferencji:] Dni Duchowości ze Świętą Tersą od Jezusa, 15 maja 2015, .
 • Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - czego może uczyćśw. Urszula Ledóchowska [podczas konferencji:] Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, 17 kwietnia 2015, .
 • Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców [podczas konferencji:] "Nie giąć wszystkiego pod jedną formę" Zmartwychwstańcy - ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa, 25 lutego 2015, .
 • Katholischer Glaubensbegriff und Toleranz. Inspirationen von Paweł Włodkowic. [podczas konferencji:] Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church., 23 lutego 2015, .
 • Edyta Stein jako fenomenolog [podczas konferencji:] Edyta Stein. Fenomenologia monachijsko-getyńska. Analizy, 10 pazdziernika 2014, .
 • Ojcostwo Boga jako źródło ojcostwa duchowego [podczas konferencji:] Ojcostwo Boga, 9 pazdziernika 2014, .
 • Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu [podczas konferencji:] Duchowość świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 2014, .
 • Chrystocentryzm duchowości bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk [podczas konferencji:] Duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło realizowane przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, 7 czerwca 2014, .
 • Inspiracje świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dla nowej ewangelizacji [podczas konferencji:] Nowa ewangelizacja w świetle Mistrzów Karmelu, 16 maja 2014, .
 • Katolicka koncepcja wiary a tolerancja. Inspiracje Pawła Włodkowica [podczas konferencji:] Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot, 10 grudnia 2013, .
 • Świadectwo wierności kapłana w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II [podczas konferencji:] Moc świadectwa. IX Dni Duchowości, 8 listopada 2013, .
 • Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości [podczas konferencji:] Duchowość w nauczaniu Bł. Jana Pawła II, 22 czerwca 2013, .
 • Wiara jako droga poznania Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża [podczas konferencji:] Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu, 9 maja 2013, .
 • Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council [podczas konferencji:] Pastoral and Spiritual Shifts in the Church in Slovenia after the Second Vatican Council, 20 marca 2013, .
 • Rozpoznawanie Ducha Świętego w życiu i dziełach św. Anieli Merici [podczas konferencji:] Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, 9 lutego 2013, .
 • Miłosierdzie jako termin teologiczny [podczas konferencji:] Oblicza Bożego Miłosierdzia, 16 listopada 2012, .
 • Znaczenie wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [podczas konferencji:] 70 rocznica męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), 9 czerwca 2012, .
 • Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [podczas konferencji:] V sympozjum z cyklu: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, 19 maja 2012, .
 • Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [podczas konferencji:] Rodzina u Świętych Karmelu, 11 maja 2012, .
 • Duchowość chrześcijańska między Królestwem Bożym, Kościołem i światem [podczas konferencji:] Królestwo Boże a Kościół, 8 marca 2012, .
 • Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza [podczas konferencji:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności, 28 lutego 2012, .
 • Argumenty za celibatem w ujęciu Jana Pawła II i Benedykta XVI [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum o celibacie, 2 czerwca 2011, .
 • "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wierność kapłańska w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II [podczas konferencji:] Kapłan w komunii z Bogiem. Słowo Boże szkołą formacji kapłańskiej, 7 maja 2011, .
 • Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego CR [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Sługa Boży o. Piotr Semenenko i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, 15 marca 2011, .
 • Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Klasztor Franciszkanów w Krakowie, 4 grudnia 2010, .
 • Ora sive labora? [podczas konferencji:] XXXV Dni duchowości KUL. "Bo się źle modlicie", 18 listopada 2010, .
 • Duchowość laikatu - nowa teologia? [podczas konferencji:] Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy, 5 czerwca 2010, .
 • Istota kapłaństwa i działanie in persona Christi w ujęciu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, 20 maja 2010, .
 • Kapłaństwo w ujęciu św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [podczas konferencji:] Kapłaństwo u świętych Karmelu, 7 maja 2010, .
 • Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej [podczas konferencji:] Duchowość św. Urszuli Ledóchowskiej, 24 kwietnia 2010, .
 • Modlitwa w ujęciu Thomasa Keatinga OCSO [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Opactwo Cystersów w Mogile, 5 grudnia 2009, .
 • Rady ewangeliczne w życiu bł. Celiny Borzęckiej [podczas konferencji:] Duchowość błogosławionej Celiny Borzęckiej, 27 pazdziernika 2009, .
 • Prawda a cierpienie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [podczas konferencji:] Oblicza Prawdy. E. Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża, 27 pazdziernika 2009, .
 • Duchowość kobiety w kontekście życia błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego [podczas konferencji:] Świętość a zjawiska nadzwyczajne, 8 maja 2009, .
 • Tercjarski rys duchowości świętego Brata Alberta i zgromadzeń albertyńskich w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II [podczas konferencji:] Recepcja Brata Alberta przez Karola Wojtyłę - Jana Pawła II, 11 grudnia 2008, .
 • Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu świętych Karmelu [podczas konferencji:] Mistyka w codzienności, 9 maja 2008, .
 • Modlitwa eucharystyczna Jana Pawła II [podczas konferencji:] Modlitwa Jana Pawła II, 13 grudnia 2007, .
 • Modlitwa błogosłąwionej Sancji Szymkowiak [podczas konferencji:] Sylwetka duchowa błogosłąwionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak, 7 grudnia 2002, .
 • Kobieta według Edyty Stein (Świętej Teresy Benedykty od Krzyża) [podczas konferencji:] Piąty Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein), 8 maja 2002, .
 • Eucharystia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego [podczas konferencji:] Duchowość Prymasa Tysiąclecia, 24 listopada 2001, .
 • Modlitwa Ojca Pio [podczas konferencji:] Duchowość Ojca Pio, 27 pazdziernika 1998, .