Hubert Kaszyński  Curriculum Vitae:

  • 2012 – Powołanie na członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego w MPiPS

  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  • Wsparcie osób chorych psychicznie na rynku pracy [w:] Agnieszka Gawor, Łukasz Borecki [red.], Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, Opole: Top Media House 2012, s. 97-108. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie [podczas konferencji:] II Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, 17-18.10.2012 POTĘGA RODZINY!, 16 pazdziernika 2012, .
  • Wsparcie osób chorych psychicznie na rynku pracy [podczas konferencji:] Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy - stan obecny i perspektywy poprawy, 16 kwietnia 2012, .