dr Marta Kwaśnicka


 • Dyżur dydaktyczny:
  (kontakt mailowy: martakwasnicka@gmail.com)

Curriculum Vitae:

 • 2016 – stypendystka programu MKiDN "Młoda Polska"
 • 2015 – "Krew z mlekiem" nominowana do Nagrody im. Józefa Mackiewicza
 • 2015 – "Krew z mlekiem" wyróżniona w kategorii literackiej Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS
 • 2015 – Nagroda Literacka Czterech Kolumn za "Krew z mlekiem"
 • 2015 – Nagroda IDENTITAS 2015 za "Krew z mlekiem"
 • 2014 – wykładowca na International Summer School in Catholic Studies, Granada, Hiszpania
 • 2013 – wykładowca na International Summer School in Catholic Studies, Granada, Hiszpania
 • 2013 - 2016 – wykładowca w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej (UPJPII, AM)
 • 2011 - 2013 – wykładowca w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
 • 2010 - 2016 – współpracownik portalu Polskieradio.pl
 • 2006 - 2010 – pracownik Polskiego Radia S.A. w Warszawie
 • 2005 - 2010 – studia doktoranckie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2005 - 2006 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • 2004 - 2005 – stypendium im. Stanisława Estreichera na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 2003 - 2004 – stypendium Erasmus na Uniwersytecie Liege (Belgia)
 • 2001 - 2006 – studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tytuł magistra filozofii
 • 2000 - 2005 – Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tytuł magistra archeologii

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Czy duchowość świętej Jadwigi może być aktualna dzisiaj? [w:] Tomasz Graff [red.], Śladami świętej Jadwigi i jej epoki, Kraków: 2013, s. 67-82. [szukaj w bibliotece]
 • Piotr Skarga, Antonio Possevino, Iwan Gagarin. Jezuickie projekty pojednania Kościoła prawosławnego z rzymskim [w:] Danuta Quirini-Popławska [red.], Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, Kraków: WAM 2012, s. 525-548. [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie do Ratio agendi [w:] Piotr Nawrot svd [red.], Kościół w Ameryce Hiszpańskiej, Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2009, s. 169-186. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Sor Juanę ustanawiam [w:] Pressje, teka 32-33 2013, s. 0-0.
 • Duchowość, głupcze! (wywiad) [współatorstwo z:] Dariusz Kosiński [w:] 44 / Czterdzieści i Cztery, 7 2013, s. 69-84.
 • Piotr Skarga i kłamstwo na wolności (wywiad) [współatorstwo z:] Krzysztof Koehler [w:] 44 / Czterdzieści i Cztery, 7 2013, s. 57-68.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Krasiński - wieszcz niedoczytany (wywiad) [współatorstwo][w:] 44 / Czterdzieści i Cztery, 4/2012 2012, s. 169-179.
  • Zabijanie Sienkiewicza (wywiad) [współatorstwo][w:] 44 / Czterdzieści i Cztery, 4/2012 2012, s. 180-192.
  • Kultura jako prawo narodu do istnienia (wywiad) [współatorstwo][w:] Pressje, 26-27 2011, s. 129-141.
  • Luisa Roldán (La Roldana) – rzeźbiarka na nowo odkryta [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka, XVII/1(33)2010 2010, s. 191-201.
  • Konserwatyzm św. Ignacego [w:] Christianitas, 43 2009, s. 0-0.
  • Radość tropików [w:] Christianitas, 44 2009, s. 0-0.
  • Zanim nastał feminizm [w:] Fronda, 50 2009, s. 0-0.
  • Chrystus czy Winkelried? (wywiad) [współatorstwo][w:] 44 / Czterdzieści i Cztery, 2 2009, s. 109-122.
  • Zawsze czeka nas nowy romantyzm (wywiad) [współatorstwo][w:] 44 / Czterdzieści i Cztery, 2 2009, s. 95-108.
  • Stare mity nowej Rosji [w:] Fronda, 44/45 2008, s. 0-0.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Redukcje jezuickie - europejskie miasta w miniaturze [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie, 17 maja 2012, .
  • Piotr Skarga, Antonio Possevino, Iwan Gagarin. Jezuickie projekty pojednania Kościoła prawosławnego z rzymskim [podczas konferencji:] Antonio Possevino SJ. Życie i dzieło, 22 pazdziernika 2011, .