prof. dr hab. Wasilij Szczukin


 • Dyżur dydaktyczny:
  Piątek, od godz. 13.00 do godz. 14.00.
  ul. Franciszkańska 4, pok. 240c (Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej)

Curriculum Vitae:

 • 2004 - 2006 – Kierowanie Zakładem Języka Rosyjskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
 • 2003 – Powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2001 - 2012 – Kierowanie Katedrą Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 1999 – Uzyskanie tytułu profesora.
 • 1997 - 2001 – Praca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
 • 1987 – Habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 1980 - 2012 – Praca na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 1979 – Przyjazd do Krakowa na pobyt stały.
 • 1979 - 1981 – Praca na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 13 w Krakowie.
 • 1978 – Obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Moskiewskim.
 • 1975 – Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelką Polski Małgorzatą Siwek w Krakowie.
 • 1974 - 1977 – Studia doktoranckie na Uniwersytecie Moskiewskim.
 • 1969 - 1974 – Studia filologiczne na Uniwersytecie Moskiewskim.
 • 1959 - 1969 – Nauka w szkole podstawowej i średniej.
 • 1952 – Urodził się w Moskwie, w rodzinie robotniczej.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15: