ks. dr hab. Janusz Mierzwa  Curriculum Vitae:

  • 2013 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • 2011 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • 2009 – Habilitacja z pracy socjalnej(KU w Ruzomberku - Sk)
  • 2007 - 2013 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • 2005 - 2007 – Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
  • 2004 - 2005 – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • 2003 - 2004 – Probostwo w Iwoniczu Zdroju
  • 2001 – Doktorat (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • 2001 - 2013 – Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
  • 1997 - 2002 – Dyrektor Archidiecezjalnego Wydawnictwa Edycja "Emaus" Korczyna
  • 1994 - 2003 – Dyrektor "Emaus" Domu Księży Seniorów Archidiecezji Przemyskiej w Korczynie
  • 1992 - 1996 – Katecheta etatowy w Krośnie
  • 1990 - 1992 – Praca duszpasterska w Jarosławiu
  • 1987 - 1990 – Studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • 1985 - 1987 – Praca duszpasterska w Rzeszowie (Fara)
  • 1983 - 1985 – Praca duszpasterska w Hyżnem k. Dynowa
  • 1983 – Święcenia kapłańskie
  • 1983 – Magisterium (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • 1977 - 1983 – Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
  • 1977 - 1978 – Zasadnicza służba wojskowa w jednostce "kleryckiej" w Brzegu nad Odrą
  • 1973 - 1977 – Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Leżajsku

  Publikacje:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rebe reb Cwi Elimelech z Leżajska, Jarosław–Prešov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2014. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Wierzbieniec W., Mierzwa J., Koprivňáková J., Chasydyzm "polski", Jarosław–Prešov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Społeczeństwo-kultura-wartości. Studium społeczne. Nr 5. [red.], Jarosław-Presov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16 Tel. +48 16 624 46 40; Fax: +48 16 624 46 50 2013. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
  • Społeczeństwo-kultura-wartości. Studium społeczne. Nr 4. [red.], Jarosław-Presov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16 Tel. +48 16 624 46 40; Fax: +48 16 624 46 50 2013. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie i edukacja w kontekście społeczności lokalnej. PWSTE w hołdzie swojemu patronowi bł. ks. Bronisławowi Markiewiczowi. [red.], Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Społeczeństwo-kultura-wartości. Studium społeczne. Nr 3. [red.], Jarosław-Prešov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2012.
  • Motywacja a mundur. Motywowanie oraz motywacje życiowe żołnierzy i policjantów w Polsce [red.], Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] W. Wierzbieniec, T. Bąk, G. Paľa, K. Kardis, J. Kopivňáková, Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności., Jarosław-Prešov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] G. Paľa, Rodzina wobec wyzwań współczesności., Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2011. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • Wschodni model zarządzania kryzysowego w ekonomii instytucjonalnej [red.], Rzeszów: Bonus Liber Sp. z oo. 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] T. Bąk, B. Szluz, Młodzież wobec wyzwań współczesności., Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Postawy religijno-społeczne słuchaczy Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Archidiecezji Przemyskiej. Studium socjologiczne., Rzeszów: Bonus Liber sp. z oo. 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Naród w nauczaniu społecznym Kościoła. [red.], Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Państwo w nauczaniu społecznym Kościoła. [red.], Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Etos Kaszubów. [red.], Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2006. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] H. Skorowski, J. Koral, J. Gocko, Świat u progu XXI wieku. Wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej. Studium katolickiej nauki społecznej., Warszawa-Tyczyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie 2006. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] H. Skorowski, Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II., Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Integracja europejska z perspektywy mieszkańców Podkarpacia. Sympozjum zorganizowane przez Ludowy Uniwersytet Katolicki Archidiecezji Przemyskiej. [red.], Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. [red.], Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] , Jubileusz XXV lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowce 1975–2000, Korczyna: Wydawnictwo Edycja „Emaus” 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Wartości religijno-moralne młodzieży szkół ponadpodstawowych w środowisku miejskim. Studium socjologiczne na przykładzie Krosna nad Wisłokiem., Lublin: [mps] 2001. [dostępne w księgarni]
  • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Przewodnik dla pielgrzymów. [red.], Korczyna: Edycja Emaus Korczyna 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Przypatrujcie się bracia wierze waszej. Refleksje o powołaniu i kapłaństwie. [red.], Korczyna: Edycja Emaus Korczyna 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem. Przewodnik dla pielgrzymów. [red.], Korczyna: Edycja Emaus Korczyna 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Mocą Twoją Panie! Wybrane teksty z nauczania pasterskiego (1993-1998). [red.], Korczyna: Edycja Emaus Korczyna 1998. [szukaj w bibliotece]
  • Bóg i Ojczyzna! Wiara i Naród! Wybrane myśli z nauczania pasterskiego Metropolity Przemyskiego Abpa Józefa Michalika 1993-1998. [red.], Korczyna: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 1998. [szukaj w bibliotece]
  • Przemiany religijności wiejskiej pod wpływem nowego ośrodka duszpasterskiego. Studium socjologiczne na przykładzie parafii Majdan Łętowski., Lublin: [mps] 1983. [dostępne w księgarni]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • The Religious and Culture-forming Role of Hasidism in the Borderland of Poland and Slovakia [w:] W. Wierzbieniec, J. Mierzwa, J. Koprivňáková [red.], Chasydyzm "polski", Jarosław–Prešov: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2014, s. 381-383.
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bezpieczeństwo socjalne w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. [w:] T. Bąk [red.], Wektory bezpieczeństwa., Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. 2013, s. 111-136.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wartości i autorytety personelu medycznego [współatorstwo z:] [w:] Ružomberske Zdravotnicke Dni, Ružomberok: Zbornik z medzinarodnej konferencie 2013, s. 82-86.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Determinanty więzi społecznych w życiu człowieka [w:] T. Bąk, Z. Ciekanowski, L. Szot [red.], Determinanty bezpieczeństwa człowieka a rozwój regionalny, Jarosław: 2013, s. 331-347.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wartości i autorytety personelu medycznego. [współatorstwo z:] Nagórska M., Wardak K. [w:] Nove trendi v osetrovatelstve a porodni asistenci., Jihlava (Cz): Vysoka skola politechnicka Jihlava (Cz) 2013, s. 562-569.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bezpieczeństwo socjalne w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] T. Bąk [red.], Wektory bezpieczeństwa, Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 2013, s. 111-136.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Determinanty więzi społecznych w życiu człowieka [w:] T. Bąk, Z. Ciekanowski, L. Szot [red.], Determinanty bezpieczeństwa człowieka a rozwój regionalny, Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu 2013, s. 331-347.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Otázka náboženských postojom a religiozity v Poľsku po roku 1989 v kontente globalizácie náboženstva. [w:] Kardis K., Paľa G. [red.], Globalizácia a náboženstvo., Prešov (Sk): Prešovska univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2011, s. 204-209.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Szczęście rodzinne jako wartość codzienna Polaków w opiniach respondentów z wybranych badań socjologicznych po 1989 r. [w:] A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc. [red.], Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka., Rzeszów: 2011, s. 11-22.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Integračné hodnoty v kultúre pohraničia Poľska, Slovenska a Ukrajiny v kontexte globalizácie kultúry a médií. [w:] Paľa G. a kolektiv. [red.], Paľa G. a kolektiv, Vplyv medií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti., Prešov: Prešovska univerzita v Prešove 2010, s. 129-154.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Národná identita. [w:] Bąk T., Mráz M. [red.], Memoria Tyrnaviae 6. Zbornik., Trnava (Sk): 2010, s. 81-86.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rola Kościoła w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. [w:] T. Bąk, J. Mierzwa, B. Szluz [red.], Młodzież wobec wyzwań współczesności. Społeczeństwo-kultura-wartości. Studium społeczne, Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo. 2010, s. 79-85.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hľadanie univerzálných hôdnot v „globálnej dedine”. [w:] K. Kardis – M. Kardis. [red.], Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny., Prešov (Sk): Prešovska univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta. 2010, s. 163-171.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pomoc charytatywna a pomoc humanitarna. Próba ujęcia różnic. [w:] L. Szot [red.], Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej, Warszawa: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 2010, s. 19-24.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ludowe Uniwersytety w Polsce po 1989 roku w świetle wybranej literatury i badań własnych. [w:] T. Bąk, W. Majkowski [red.], Kultura polska. Kierunki i dynamika zmian., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2009, s. 147-160.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Edukačno-sociálny rozmer činnosti ľudových univerzít. [współatorstwo z:] T. Bąk [w:] Humanitné vedy a sociálne univerzum., Trnava: Wydawnictwo Uniwersytetu w Trnawie (SAłowacja) 2009, s. 81-85.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Udział w wyborach jako wartość uznawana w opinii słuchaczy Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Archidiecezji Przemyskiej [Analiza wyników badań własnych]. [w:] P. Grygiel, D. Wojakowski [red.], Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej., Rzeszów: Bonus Liber Sp. z oo. 2009, s. 147-168.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katolícke ľudové univerzity v Poľsku po roku 1989 na základe vybranej literatúry a vlastného skúmania. [w:] Bąk T., Mraz M. [red.], Sociálne univerzum v pohl’ade humanitných vied., Trnava: 2008, s. 121-131.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Uniwersytety ludowe szansą na rozwój społeczności lokalnej [w:] E.Białogłowski, A.Garbarz, H.Janicka, M.Trawka, S.Zych [red.], Ecclesiae, Patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 2007, s. 415-440.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Uniwersytety ludowe szansą na rozwój społeczności lokalnej. [w:] M. Ożóg [red.], Jaki samorząd?, Tyczyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. 2006, s. 129-143.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dekalog a młodzież. [w:] Z. Frączek, B. Szluz [red.], Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006, s. 42-62.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Preferencje wyborcze mieszkańców Podkarpacia w procesie przemian ustrojowych. [w:] A. Cypryś, A. Garbarz, B. Szluz [red.], Jakie Państwo?, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 2005, s. 59-80.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • Vzdelanie národnostných a etnických menšin v kontexte politiky Európskej únie [współatorstwo][w:] Theological revue, 1/2014 2014, s. 7-21. [szukaj w bibliotece]
  • Rozwój pielęgniarstwa zawodowego w Polsce - perspektywa historyczna. [współatorstwo][w:] "Miedsiestrinstwo", Żytomierz 2012 (UA), Szatyło W. [red.] 2012, s. 283-289. [szukaj w bibliotece]
  • Zróżnicowania etnograficzne w południowo-wschodniej Polsce. [w:] „Oikoumene Carpathia”. Pismo Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach., R1 (2008) nr 1 2008, s. 39-61. [szukaj w bibliotece]
  • „Globalna wioska” typu Gemeinschaft czy Gesellschaft? [w:] „Kwartalnik Edukacyjny”. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie., Nr 3(46) 2006, s. 32-37. [szukaj w bibliotece]
  • Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004 (recenzja) [w:] „Kwartalnik Edukacyjny”, 2(45) 2006, s. 83-85. [szukaj w bibliotece]
  • Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995 (recenzja) [w:] „Kwartalnik Edukacyjny”, 2(45) 2006, s. 76-77. [szukaj w bibliotece]
  • Rosalska M., Katolickie uniwersytety ludowe wobec przemian współczesnej wsi polskiej, Poznań 2004 (recenzja) [w:] „Seminare”, Tom 21 2005, s. 600-602. [szukaj w bibliotece]
  • Krosno nad Wisłokiem w kontekście przemian społecznych. [w:] „Saeculum Christianum”. Pismo historyczno-społeczne., Rok XI (2004), nr 2 2005, s. 229-244. [szukaj w bibliotece]
  • Spadkobiercy myśli Grundtviga. [w:] „Kwartalnik Edukacyjny”. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie., Nr 4(43) 2005, s. 40-45. [szukaj w bibliotece]
  • Zatroskany papież…, [w:] Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia, H. Skorowski [red.] 2005, s. 617-623. [szukaj w bibliotece]
  • Akceptacja wartości podstawowych przez młodzież szkolną. [w:] „Seminare”. Poszukiwania naukowe., Nr 21 2005, s. 471-490. [szukaj w bibliotece]
  • Nissen G., Udfordringer til Højskolen. Danske folkehøjskoler 1844-1994, Odense 1994 (recenzja) [w:] ”Seminare”, Tom 21 2005, s. 599-600. [szukaj w bibliotece]
  • Akceptacja norm moralnych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu. [w:] „Resovia Sacra”. Studia teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej., 8/(2001) 2004, s. 249-273. [szukaj w bibliotece]
  • Etyka w społeczeństwie informacyjnym. [w:] „Saeculum Christianum”. Pismo historyczno-społeczne., Rok XI (2004), nr 1 2004, s. 165-169. [szukaj w bibliotece]
  • Akceptacja norm moralnych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu [w:] "Resovia Sacra", R. 8 (2001) 2004, s. 249-273. [szukaj w bibliotece]
  • Wartości ostateczne, religijne i moralne w globalnym społeczeństwie [w:] w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, [red. K. Jaremczuk] 2004, s. 551-560. [szukaj w bibliotece]
  • Skorowski H., Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Warszawa 2002 (recenzja) [w:] "Resovia Sacra”, R. 11 (2004) 2004, s. 319-321. [szukaj w bibliotece]
  • Janik S., Kwestia chłopska w świetle nauczania społecznego Kościoła, Ząbki 2002 (recenzja) [w:] „Resovia Sacra”, R. 11(2004) 2004, s. 315-317. [szukaj w bibliotece]
  • Akceptacja wartości ostatecznych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu [w:] „Resovia Sacra”. Studia teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej., Nr 9/10 (2002/2003) 2003, s. 211-233. [szukaj w bibliotece]
  • Obraz młodzieży szkół ponadpodstawowych w Krośnie na Podkarpaciu w roku szkolnym 1996/97. [w:] „Seminare”. Poszukiwania naukowo - pastoralne., 19 (2003) 2003, s. 327-341. [szukaj w bibliotece]
  • Wartości w procesie komunikowania się jednostek globalnego społeczeństwa. [w:] "Seminare". Poszukiwania naukowo-pastoralne., Nr 18 (2002), 2002, s. 373-379. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Inkulturacja antycypująca w procesie internalizacji wartości z perspektywy współczesnego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego [podczas konferencji:] Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jarosławia i jego miast partnerskich, 27 czerwca 2014, .
  • Profesjonalizm w pracy socjalnej [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, 6 czerwca 2014, .
  • Dysfunkcjonalny wymiar choroby w rodzinie [podczas konferencji:] Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności, 3 czerwca 2014, .
  • Społeczny wymiar bezpieczeństwa [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 9 maja 2014, .
  • Idee Europy w procesie islamizacji kontynentu [podczas konferencji:] Európa ako kontinent rizika v perspektíve nových výziev neskorej modernity, 4 kwietnia 2014, .
  • Religijna i kulturotwórcza rola chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji [podczas konferencji:] Chasydyzm: historia i współczesność, 15 stycznia 2014, .
  • Kodeksy etyczne w pielęgniarstwie [podczas konferencji:] Ruzomberske Zdravotnicke Dni, 7 listopada 2013, .
  • Praca socjalna - zawód zaufania społecznego [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, 13 czerwca 2013, .
  • Tożsamość kulturowa społeczeństwa polskiego. Kultura polityczna. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa: "Quo Vadis Europa? Kultúrna a náboženská identita Europy"., 20 maja 2013, .
  • Determinanty więzi społecznych w życiu człowieka [podczas konferencji:] Wektory bezpieczeństwa publicznego: wyzwania cywilizacyjne, 10 maja 2013, .
  • Funkcje religii w społeczeństwach postkomunistycznych wobec wyzwań ponowoczesności [podczas konferencji:] Christian Churches Un Post-communist Slovakia: Current Challenges And Opportunities, 9 maja 2013, .
  • Geneza nowożytnego chasydyzmu. [podczas konferencji:] Miedzynarodowa konferencja naukowa: „Fenomen chasydyzmu w środkowej Europie“ w ramach projektu PL-SK „Religijna i kulturotwórcza rola chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji“., 23 kwietnia 2013, .
  • Autorytety i wartości w pracy personaelu medycznego (wspólna prelekcja z: M. Nagórska i K. Wardak) [podczas konferencji:] Jihlavské zdravotnické dny 2013: New trends in nursing and midwifery, 18 kwietnia 2013, .
  • Wartości i autorytety w pracy personelu medycznego [podczas konferencji:] Międzynarodowej Konferencji Naukowej III Jihlavskie Zdrovotnickie Dni, 18 kwietnia 2013, .
  • Godność osoby starszej w perspektywie zmiany społecznej. Studium przypadku. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa: PACIENT V ZDRAVOTNOM SYSTÉME A V SPOLOČNOSTI., 14 grudnia 2012, .
  • Przemiany systemu aksjonormatywnego społeczeństwa płynnej nowoczesności na tle globalizacji kultury [podczas konferencji:] Globalizácia - náboženstvo – politika, 15 listopada 2012, .
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku: „Szkoła dla życia“. Studium przypadku. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja nukowa: „Wychowanie i edukacja wobec współczesnych problemów społecznych z perspektywy regionu“., 26 pazdziernika 2012, .
  • Wartości w kulturze pogranicza. [podczas konferencji:] Międzynarodowa sesja naukowa w ramach V Festiwalu Kultury Bojkowskiej „Bojkowszczyzna XXI wieku“., 2 sierpnia 2012, .
  • Szczęście rodzinne w wyborach badanych Polaków po 1989 r. Analiza wyników wybranych badań. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wychowanie w rodzinie“., 9 maja 2012, .
  • Indywidualizacja wartości w kontekście zmian światopoglądowych współczesnego społeczeństwa [podczas konferencji:] Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie, 27 lutego 2012, .
  • Kultura pogranicze - pogranicze kultur na tle komunikacji międzykulturowej [podczas konferencji:] "Znak, symbol a rituál” ako forma spoločenskej komuniákcie, 22 listopada 2011, .
  • Proces przewartościowania w płaszczyźnie niektórych zachowań religijnych w Polsce. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa: „Globalizácia a náboženstvo“., 7 kwietnia 2011, .
  • Proces przewartościowania w płaszczyźnie niektórych zachowań religijnych w Polsce [podczas konferencji:] Globalizácia a náboženstvo, 7 kwietnia 2011, .
  • Singlizm: wybór jakości życia czy konformizm? [podczas konferencji:] Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti, 23 marca 2011, .
  • Integračné hodnoty w kultúre pohraničia Poľska, Slovenska a Ukrajiny v kontexte globalizácie kultúry a médií [podczas konferencji:] Vplyv médií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti, 10 wrzesnia 2010, .
  • Perspektywy rozwoju i współpracy z zakresie badań kultury pogranicza. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa: "Społeczne i prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej"., 15 maja 2010, .
  • Współczesne tendencje badań kultury pogranicza. [podczas konferencji:] Międzynarodowe seminarium naukowe "Dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski-Słowacji-Ukrainy", 14 maja 2010, .
  • Współczesne tendencje badań kultury pogranicza [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski-Słowacji-Ukrainy, 10 maja 2010, .
  • W poszukiwaniu uniwersalnych wartości w globalnej wiosce [podczas konferencji:] Nové náboženske hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny, 24 marca 2010, .
  • "Pomoc charytatywna a pomoc humanitarna. Próba ujęcia różnic". [podczas konferencji:] "Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej"., 25 stycznia 2010, .
  • Tożsamość narodowa pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy. [podczas konferencji:] „Univerzita – miesto pre pravdu, slobodu a službu”., 1 grudnia 2009, .
  • Wartości integracyjne w kulturze pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy. [podczas konferencji:] "Teologické súvislosti mediálnej problemartiky v katecheze"., 24 listopada 2009, .
  • Religion civil. [podczas konferencji:] Wykład otwarty w Wyższym Seminarium Duchownym św. Cyryla i Metodego w Krakowie., 9 grudnia 2008, .
  • Udział w wyborach jako wartość uznawana w opinii słuchaczy Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Archidiecezji Przemyskiej. [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie., 3 grudnia 2008, .
  • Katolícke ľudové univerzity v Poľsku po r. 1989. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet w Trnawie (Słowacja)., 4 listopada 2008, .
  • Ludowe uniwersytety katolickie w Polsce po 1989 roku w świetle wybranej literatury i badań własnych. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Socjologii UKSW., 9 pazdziernika 2008, .
  • Jan Paweł II Wielki Sługa Bożego Miłosierdzia. [podczas konferencji:] Sesja „Przyjaciół Jana Pawła II” w Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów., 16 grudnia 2007, .
  • Zróżnicowania etnograficzne w południowo-wschodniej Polsce. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa związana z inauguracją działalności Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach na Podkarpaciu., 16 pazdziernika 2007, .
  • Rola parafii w życiu społeczności lokalnej. [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 100 rocznicy parafii w Kamieniu na Podkarpaciu., 4 czerwca 2007, .
  • Uniwersytety ludowe szansą na rozwój społeczności lokalnej. [podczas konferencji:] Sesja naukowa: "Jaki samorząd?", 10 czerwca 2006, .
  • Preferencje wyborcze mieszkańców Podkarpacia w procesie przemian ustrojowych. [podczas konferencji:] Sesja naukowa: "Jakie państwo?", 10 czerwca 2005, .
  • Globalizacja - zagrożenie czy szansa? [podczas konferencji:] Wykład gościnny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu., 19 marca 2005, .
  • Stosunek współczesnej młodzieży do Dekalogu. Analiza wybranych danych statystycznych [podczas konferencji:] IX Ogólnopolskie Forum Rekolekcyjne pt: „Dekalog – wolność czy ograniczenie?”, 12 lutego 2005, .
  • Wartości ostateczne, religijne i moralne w globalnym społeczeństwie. [podczas konferencji:] Uwarunkowania przedsiębiorczości., 9 wrzesnia 2004, .
  • Prezentacja Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Archidiecezji Przemyskiej. [podczas konferencji:] Konkurs "Pro publico bono": „Społeczeństwo obywatelskie w służbie wsi polskiej”., 2 maja 2002, .
  • Rozwój katolickich uniwersytetów ludowych w Polsce. [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie działalności LUK Diecezji Kieleckiej., 7 pazdziernika 2001, .
  • Ludowy Uniwersytet Katolicki Archidiecezji Przemyskiej szansą dla mieszkańców podkarpackich wsi [podczas konferencji:] Ludowe uniwersytety katolickie w kontekście integracji europejskiej., 29 maja 2000, .