ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek 11.30 - 13.00,
  ul. Kanonicza 9, dziekanat WT

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Prodziekan Wydziału Teologicznego
 • 2007 - 2013 – Adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej
 • 1997 - 2007 – Adiunkt w Katedrze Teologia i Informatyka Biblijna
 • 1994 - 1997 – Asystent w Katerze Teologia i Informatyka Biblijna
 • 1991 – Zatrudnienie na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1963 – Data urodzenia

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Cuda w Starym Testamencie, Kraków: Wydawnictwo M 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Medytacje różańcowe, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa według Hbr 1, 1 - 5, 10, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Święta i świętowanie w Biblii (501-10-010039)
  • Siedem Kościołów Apokalipsy (501-10-010040)
  • Przygotowanie konkonrancji Biblii greckiej LXX i GNT - najnowszych wersji studyjnych Starego i Nowego Testamentu (501-10-010094)
  • Po drugiej stronie Jordanu. Wydarzenia biblijne na terenach dzisiejszej Jordanii ()
  • Konkordacja Biblii Greckiej (501-10-010137)
  • Egzegeza Listów do Kościołów w Apokalipsie ()
  • Duchowość "nowego człowieka" w listach św. Pawła ()
  • Biblijno-teologiczny wymiar bramy (310311)
  • Biblia w kulturze świata. Biuletyn (110301)
  • Badanie kontekstu kulturowego, religijnego i historycznego ksiąg biblijnych (210301)