dr Grzegorz Chajko


 • Dyżur dydaktyczny:
  dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Władysław Kochowski, Józef Wołczański, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944) metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Rzeszów 2010. [szukaj w bibliotece]
 • W służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Szkic biograficzny ks. Teofila Skalskiego (1877-1958), Kraków: [brak] 2008.
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Adam Stefan Sapieha w dokumentach Archiwum Lwowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie (Archiwum im. Abp. Eugeniusza Baziaka) [w:] ks. prof. J. Urban [red.], Kardynał Adam Stefan Sapieha Książę Niezłomny. Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w dniu 26 marca 2012 w 100-lecie konsekracji i ingresu Adama Stefana Sapiehy, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2014, s. 139-151.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ukraiński zamach terrorystyczny z 7 września 1929 r. na IX Targi Wschodnie we Lwowie w relacji krakowskiego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” [w:] K. Daraż-Duda, J. Klaś [red.], Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2013, s. 325-340.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sytuacja religijna i oświatowa ludności polskiej oraz ukraińskiej w powiecie Podhajce województwa tarnopolskiego w memoriale Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich z 1936 roku [w:] Zdzisław Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 105-117.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wykaz przewodów habilitacyjnych zrealizowanych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) 1984-2011 [w:] Józef Marecki [red.], W służbie przeszłości i nauki. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie) 1981-2011, Kraków: Wydawnictwo Avalon 2012, s. 256-260.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wykaz prac magisterskich, licencjackich (licencjat kościelny) i doktorskich powstałych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Józef Marecki [red.], W służbie przeszłości i nauki. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie) 1981-2011, Kraków: Wydawnictwo Avalon 2012, s. 170-255.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podróże i odpoczynek na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1918-1939). Wybrane zagadnienia historyczne [w:] T. Homa, K. Duda [red.], Turystyka w kulturze - kultura w turystyce, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2011, s. 199-217.
 • [szukaj w bibliotece]
 • List Leona Pinińskiego do biskupa Adama Stefana Sapiehy o dramatycznym położeniu oblężonego przez Ukraińców Lwowa 1918/1919 [red.][w:] Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 207-212.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W trosce o Kościół katolicki na Wołyniu. Listy bpa Adolfa Szelążka do o. Włodzimierza Ledóchowskiego SJ i abpa Bolesława Twardowskiego z lat 1931-1937 [red.][w:] Fides Ars Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 37-46.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kronika domu księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946) jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja źródła [w:] Nasza Przeszłość, tom 121 2014, s. 183-262. [szukaj w bibliotece]
 • The Clergy of the Archdiocese of Lviv of the Latins in Aid of the Jewish Nation Turing the Years of the German Occupation from 1941-1944. An Outline of the Events [w:] The Person and the Challenges, vol. 3, nr 2 2013, s. 143-155. [szukaj w bibliotece]
 • Stowarzyszenia rzymskokatolickie w archidiecezji lwowskiej (1918-1939) jako przejaw ożywienia życia kulturalnego na polskich Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, nr 16, t. 1 2012, s. 147-164. [szukaj w bibliotece]
 • Rosyjska okupacja Rohatyna w 1914 r. i Rozdołu w 1920 r. w notatkach siostry Marii Znańskiej SM [red.][w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, nr 10, t. 2, 2010, s. 39-50. [szukaj w bibliotece]
 • Epidemia tyfusu plamistego na terenie powiatu Stary Sambor w 1919 r. w świetle relacji lokalnej administracji samorządowej [red.][w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, nr 9 2009, s. 79-114. [szukaj w bibliotece]
 • Projekt memoriału Episkopatu Polski w sprawie Chełmszczyzny wobec postanowień Traktatu Brzeskiego z 1918 r. [red.][w:] Premislia Christiana, t. 12, 2007, s. 233-300. [szukaj w bibliotece]
 • „Ważniejsze wypadki w Bolechowie w czasie inwazji rosyjskiej" z 1914/1915 roku w relacji ks. Stanisława Stasińskiego [red.][w:] Prace Historyczno-Archiwalne, t. 11, 2002, s. 217-232. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Miasto Bełz w latach 1867-1918. Historia, społeczeństwo, kultura. ()
 • Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie I WS. ()

Wygłoszone Referaty:

 • Obraz pierwszej wojny światowej na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum im. Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych, 24 maja 2018, .
 • Życie codzienne i religijno-moralne w wiejskich parafiach Biłka Szlachecka oraz Dołżanka w archidiecezji lwowskiej na łamach ogłoszeń duszpasterskich z lat 1942-1945 [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), 17 maja 2016, .
 • Księgi intencji mszalnych kościołów i parafii we Lwowie dowodem wiary i pobożności Polaków w okresie niemieckich oraz sowieckich rządów w mieście (1939-1946). Analiza wybranych dokumentów [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), 10 grudnia 2014, .
 • Muzeum i archiwum diecezjalne archidiecezji lwowskiej w okresie międzywojennym [podczas konferencji:] Natura - człowiek kultura, 27 czerwca 2014, .
 • Miasteczko Bełz (1867-1951). Historia, społeczeństwo, kultura [podczas konferencji:] IV Interdyscyplinarna Konferencja Natura – Człowiek – Kultura: Człowiek twórca kultury. Kultura świat człowieka, 14 czerwca 2013, .
 • Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego wobec faszyzmu i komunizmu w latach 1918-1945 [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), 16 listopada 2012, .
 • Ks. Szczepan Szydelski w nurcie polskiego życia społeczno-politycznego I. połowy XX stulecia [podczas konferencji:] Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Uczony, duszpasterz, działacz społeczny, 7 listopada 2012, .
 • Wołyń i Małopolska Wschodnia - utracone dziedzictwo II Rzeczypospolitej [podczas konferencji:] Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944, 5 listopada 2012, .
 • Stowarzyszenia rzymskokatolickie w archidiecezji lwowskiej (1918-1939) jako przejaw ożywienia życia kulturalnego na polskich Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym. [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Natura - Człowiek - Kultura \"Człowiek twórca kultury. Kultura świat człowieka\"., 21 czerwca 2012, .
 • Elity naukowo-intelektualne i kierownicze (archi)diecezji krakowskiej na tle wybranych diecezji w Polsce w okresie międzywojennym. Studium porównawcze [podczas konferencji:] Międzywojenny Kraków - architektura, kultura, nauka., 14 czerwca 2012, .
 • Podróże i wypoczynek na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1918-1939). Wybrane zagadnienia historyczne [podczas konferencji:] Turystyka w kulturze - kultura w turystyce, 25 maja 2011, .
 • Zesłania i deportacje. Syberia w czasach carskich i w okresie międzywojennym [podczas konferencji:] Chronić przed zapomnieniem, 11 czerwca 2010, .